'כוונות' ו'מעשים', מי מגדיר את מי וכיצד? - מסכת בבא קמא דף לח'

- מסכת בבא קמא דף פב

צמיחתן של כתות ואידיאולוגיות מסוכנות, במי האשם? - מסכת בבא קמא דף ס'

על 'נפש בהמית' ויחסיה עם הנפש האלוקית - מסכת בבא קמא דף ס'