קורסים מקוונים -בלמידה מרחוק

בשנת הלימודים תשפ"ד לא יתקיים סמסטר א' בקורסי דעת

email: kursimdaat@gmail.com