פרשת בא

מכילתא פרק יב
    מסכת דפסחא פרשה א
    מסכת דפסחא פרשה א
    מסכת דפסחא פרשה ב
    מסכת דפסחא פרשה ג
    מסכת דפסחא פרשה ד
    מסכת דפסחא פרשה ה
    מסכת דפסחא פרשה ו
    מסכת דפסחא פרשה ז
    מסכת דפסחא פרשה ח
    מסכת דפסחא פרשה ט
    מסכת דפסחא פרשה י
    מסכת דפסחא פרשה יא
    מסכת דפסחא פרשה יב
    מסכת דפסחא פרשה יג
    מסכת דפסחא פרשה יד
    מסכת דפסחא פרשה טו

מכילתא פרק יג

    מסכת דפסחא פרשה טז
    מסכת דפסחא פרשה יז
    מסכת דפסחא פרשה יח

פרשת בשלח

    מסכת דויהי פתיחתא
מכילתא פרק יד

    מסכת דויהי פרשה א
    מסכת דויהי פרשה ב
    מסכת דויהי פרשה ג
    מסכת דויהי פרשה ד
    מסכת דויהי פרשה ה
    מסכת דויהי פרשה ו

מכילתא פרק טו

    מסכת דשירה פרשה א
    מסכת דשירה פרשה ב
    מסכת דשירה פרשה ג
    מסכת דשירה פרשה ד
    מסכת דשירה פרשה ה
    מסכת דשירה פרשה ו
    מסכת דשירה פרשה ז
    מסכת דשירה פרשה ח
    מסכת דשירה פרשה ט
    מסכת דשירה פרשה י
    מסכת דויסע פרשה א

מכילתא פרק טז

    מסכת דויסע פרשה ב
    מסכת דויסע פרשה ג
    מסכת דויסע פרשה ד
    מסכת דויסע פרשה ה

מכילתא פרק יז

    מסכת דויסע פרשה ו
    מסכת דעמלק פרשה א
    מסכת דעמלק פרשה ב

פרשת יתרו

מכילתא פרק יח
    מסכת עמלק פרשה א
    מסכת עמלק פרשה ב

מכילתא פרק יט

    מסכת דבחדש פרשה א
    מסכת דבחדש פרשה ב
    מסכת דבחדש פרשה ג
    מסכת דבחדש פרשה ד

מכילתא פרק כ

    מסכת דבחדש פרשה ה
    מכילתא יתרו מסכת דבחדש פרשה ו'
    מסכת דבחדש פרשה ז
    מסכת דבחדש פרשה ח
    מסכת דבחדש פרשה ט
    מסכת דבחדש פרשה י
    מסכת דבחדש פרשה יא

פרשת משפטים

מכילתא פרק כא
    מסכת דנזיקין פרשה א
    מסכת דנזיקין פרשה ב
    מסכת דנזיקין פרשה ג
    מסכת דנזיקין פרשה ד
    מסכת דנזיקין פרשה ה
    מסכת דנזיקין פרשה ו
    מסכת דנזיקין פרשה ז
    מסכת דנזיקין פרשה ח
    מסכת דנזיקין פרשה ט
    מסכת דנזיקין פרשה י
    מסכת דנזיקין פרשה יא
    מסכת דנזיקין פרשה יב

מכילתא פרק כב

    מסכת דנזיקין פרשה יג
    מסכת דנזיקין פרשה יד
    מסכת דנזיקין פרשה טו
    מסכת דנזיקין פרשה טז
    מסכת דנזיקין פרשה יז
    מסכת דנזיקין פרשה יח
    מסכת דכספא פרשה יט
    מסכת דכספא פרשה כ

מכילתא פרק כג

פרשת כי תישא

מכילתא פרק לא
    מסכת דשבתא פרשה א

פרשת ויקהל

מכילתא פרק לה
    מסכת דשבתא פרשה א