לציון מאה שנה להולדתו של הרמן שטרוק, י"א אדר תרל"ו - י"א אדר תשל"ו
המכון לאמנות דתית, חיפה קרית-שמואל (C) תשל"ו 1975

מהדורת אינטרנט בעריכת יאיר בן אורי
שבט ה'תשס"ה