תערוכת עבודות טלאים - quilts

נחמה יסלזון

בית מתן, ירושלים, אדר תשס"ו, מרץ 2006

   

על העבודות     רשימת העבודות     כניסה לתערוכה