ביבליוגרפיה - יהודי קפריסין

שְׁלומִי רֵייסְקִין

sraiskin@zahav.net.il


תוכן המאמר:
ספרים
מאמרים
עיתונות
ברשת האינטרנט

מילות מפתח:
ביבליוגרפיה, יהודי קפריסין

ספרים

• אליאב, אריה, ספורה של ספינת מעפילים, ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשכ"ה

• אסף, יוסי [ואחרים], מחנות הגרוש בקפריסין, (אפעל) : (יד טבנקין), (1986)

• ארן, מנחם, מנגד תראה את הארץ : חינוך נוער בקפריסין, תל אביב : לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, תשמ"ה

• בוגנר, נחום, אי הגירוש : מחנות המעפילים בקפריסין 1948-1946, (תל אביב) : העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור, אוניברסיטת תל אביב : עם עובד, (תשנ"ב 1991)

• בניהו, מאיר (עורך), ספר זכרון ליצחק בן-צבי : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות במזרח, ירושלים : מכון בן-צבי, תשכ"ד-תשכ"ה

• בן-פורת, יוסף; (עריכה אריה חרן), שערים נעולים, תל אביב : מורשת, תשמ"ז 1987

• גוברין, יוסף, בצל האבדון : זיכרונות על טרנסיטריה ועל ההעפלה לארץ-ישראל, קיבוץ לוחמי הגיטאות : בית לוחמי הגיטאות, 1999

• הטל, אברהם, יהודי המזרח וצפון אפריקה, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח .

• ואלך, יהודה [ואחרים], תרומת העלייה במלחמת העצמאות, רמת אפעל : המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" על-שם ישראל גלילי, (1992)

• וינשטין, מנחם, ציונות דתית בשולי ארץ-ישראל : תנועת "תורה ועבודה" במחנות המעצר בקפריסין, [ניר גלים] : יד לעד - בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, תשס"א 2001

• ועד חלוצי מאחד נחם (קפריסין), מעוז, קפריסין: (בגירוש קפריסין), (תש"ח)

• כהן, יונה, הפנקס פתוח והיד רושמת : חמישים שנות עתונאות תרח"צ-תשמ"ח (1938-1988), תל אביב : מורשת, תשנ"ה 1995

• כוכבי, אריה י', כוכבי, אריה י, עקורים ופוליטיקה בינלאומית : בריטניה והעקורים היהודים לאחר מלחמת העולם השניה, תל אביב : עם עובד, תשנ"ב 1992

• לזר, חיים, בית"ר בשארית הפליטה 1948-1945, [תל אביב] : מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, תשנ"ז 1997

• לידובסקי, אליעזר, ושביב האש לא דעך, תל אביב : ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי הגיטאות בישראל, תשמ"ו 1986

• לנצמן, אברהם, ויסעו ויחנו : חמישים שנים להקמת מדינת ישראל, תל אביב-יפו : בן-יוסף, תשנ"ח 1998

• מיליקובסקי, זאב, צף על עקבותיו : סיפורה של קבוצת מעפילים, תל אביב : תמוז-אומני, 1989

• מקובר, אורנה; שירן, אסנת (עורכות), תנועות נוער יהודי במאבק בגולה ובארץ : ימי-עיון למורים ומחנכים של התנועה הקיבוצית המאוחדת, רמת אפעל : יד טבנקין, 1986

• פלק, ולטר; פלק, רפאל, מכתבים של רופא ממחנות קפריסין : מכתבים של ד"ר ולטר פלק, רופא ילדים, ממחנות המעפילים בקפריסין, יולי 1947-פברואר 1948, (תל-אביב) : ירון גולן, (1994)

• קרנר, יוסף, סימני חול בקפריסין, (תל-אביב) : ירון גולן, (1993)

• רוקח, דוד (עורך), מרידות היהודים בימי טראיאנוס : 115-117 לסה"נ: לקט מאמרים, ירושלים : מרכז זלמן שזר, תשל"ח 1978

• רפל, יואל (עורך), כל הימים ההם : מבחר מחקרים, תל אביב : אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר השואה, תשס"א

• שערי, דוד, גירוש קפריסין 1946-1949 : ההעפלה, המחנות וחברת המעפילים, ירושלים : הספריה הציונית, תשמ"א

Inscriptiones Judaicae Orientis, Tubingen : Mohr Siebeck, c2004

• Rabinowicz, Oskar Kwasnik, A Jewish Cyprus project : Davis Trietsch's colonization scheme, New York : Herzl Press, 1962

• Laub, Morris, Last barrier to freedom : internment of Jewish Holocaust survivors on Cyprus 1946-1949, Berkeley, Calif. : Judah L. Magnes Museum, C1985

Jews on Cyprus, London : [s.n.] : Typ. The Narod press, 1946.

• Patzert, Rudolph W., Running the Palestine blockade : the last voyage of the Paducah / Shrewsbury, England : Airlife Pub., c1994.


מאמרים


• אדלשטין, י., יהודים בקפריסין, בתפוצות הגולה טו, 65-66 (תשלג) 139-142

• ארן, מנחם, 'כפר הנוער' במחנות קפריסין, דפים לחקר תקופת השואה ב (תשמב) 217-230

• ארצי, יצחק, אפיזודה ושמה מחנות הגירוש בקפריסין, משואה יב (תשמד) 204-210

• בוגנר, נחום, גירוש קפריסין, 1946-1948, עלייה ב' (תשמח) 142-156

• בוגנר, נחום, ההחלטה על גירוש המעפילים לקפריסין, העפלה (תשן) 275-301

• בוגנר, נחום, מבט חדש על גירוש קפריסין, הציונות יח (תשנד) 395-413

• בוגנר, נחום, שורות המגינים, עלי-זית וחרב א (תשנא) 177-205

• בוגנר, נחום, תנועות הנוער בגירוש קפריסין, 1946-1948, תנועות הנוער הציוניות בשואה (תשמט) 239-244

• זאב, א., איגרות ממחנות-המעצר בקפריסין, שדמות לז (תשל) 27-36

• ילון, יצחק, מעפילים במחנות קפריסין, משואה ו (תשלח) 202-216

• יפתחאל, אורן, מדינה, מרחב ויחסים אתניים; לבנון, קפריסין וישראל, מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל טו (תשנח) 76-104

• ליפמן, מוסיה, מחנות המעפילים בקפריסין - ספירת מלאי עתונאית, קשר 16 (1994) 106-118

• נאור, מרדכי, "המעפילים לקפריסין"; לקורותיה של פרשה עלומה-למחצה בתולדות ההעפלה, אריאל 143-144 (תשסא) 34-41

• נגבי, אורה, תכנון עירוני בקפריסין בתקופת הברונזה המאוחרת, ארץ-ישראל; מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה יח (תשמה) 335-343

• סלושץ, נחום, הישוב בא"י ובסוריה במאה הט"ז (עפ"י מקור פורטוגזי), קבץ החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה (קבץ): )תרצ"ה( 322-338

• עפר, דליה, ניצולים כעולים; המקרה של עצורי קפריסין, משואה כח (תשס) 225-251

• פלד, אלעד, מחנות המעפילים בקפריסין, ילקוט מורשת טו (תשלג) 123-160

• פריברג, אהרן, מחנות ההעפלה בקפריסין, מבפנים מד, 3/4 (תשמג) 347-357

• קדר, בנימין זאב : יהודים ירושלמים בפאמאגוסטה הגנואזית, 1388, פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים (תשלט) 197-205

• רות, בצלאל ססיל, לתולדות היהודים בקפריסין, ספר זכרון ליצחק בן-צבי א (תשכד) רפג-רצח

"שנה ראשונה לעצמאות, 1948-1949", עידן 10 (תשמח)

• שערי, דוד, בעית היסוד החוקי לגירוש המעפילים מן הארץ ולהחזקתם במחנות מעצר בקפריסין, הציונות ד (תשלו) 337-362

• שערי, דוד, "הנוער הציוני" במחנות הגירוש בקפריסין, משואה ד (תשלו) 180-197

• שערי, דוד, מאפייני חברת המעפילים במחנות הגירוש בקפריסין; חמישים שנה להקמת מחנות הגירוש למעפילים בקפריסין, אוגוסט 1946 - פברואר 1949, משואה כה (תשנז) 48-62

"תרומת העלייה במלחמת העצמאות", המרכז לתולדות כח המגן "ההגנה", סמינר "סוגיות בבטחון ישראל - מלחמת העצמאות" א (1992(

• Arbel, Benjamin. The Jews in Cyprus; new evidence from the Venetian period, Jewish Social Studies 41, 1 (1979) 23-40

• Refenberg, Abraham Adolf, Das Antike Zyprische Judentum und Seine Beziehungen zu Palastina, Journal of The Palestine Oriental Society, 12 (1932) 209-215

• Roman, Yadin, The Forgotten Jews of Cyprus, Eretz : Magazine, 77: 26-38, 2001

• Shaftesley, John M., 19th century Jewish colonies in Cyprus, Jewish Historical Society of England 22 (1970) 88-107


עתונות


אי קפרסין [!], אחד מהחברים [כינוי המחבר], המגיד 47-46 (6)28, י"א שבט תרמ"ד

גולי ציפערן האומללים, חבצלת 317 (40)16, ו' תמוז תרמ"ו

גלות ציפערן השני, חבצלת 301 (38)16, כ"ב סיון תרמ"ו

דוד טריטש, זילברבוש, דוד ישעיהו, המגיד לישראל 151-150 (13)9, כ"ח אדר ב' תר"ס

דוד טריטש באה"ק, טלר, ישראל, המגיד לישראל 229 (20\19)9, י"ח אייר תר"ס

דון יוסף הנשיא מלך קפריסין, קנל, שלמה, המגיד 276 (35)22, ו' אלול תרל"ח; 282 (36)22, י"ג אלול תרל"ח; 293 (37)22, כ' אלול תרל"ח

האנגלים מקימים מושבה בקפריסין, לסקוב, שולמית, עת-מול: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל , ג' (2): 9-10, 1977

הישוב בקפריסין, סג"ל, לוי, המגיד לישראל 394-393 (44)8, [י"ח] כסלו תר"ס

הקאלוניזציון על האי קפריסין, המגיד 308-307 (35)29, כ"ד אלול תרמ"ה

הקונגרס השלישי, קרפל, יונה, המגיד לישראל 279-275 (32)8, [י'] אלול תרנ"ט; 294-290 (33)8, [י"ח] אלול תרנ"ט; 302-301 (34)8, [כ"ו] אלול תרנ"ט

התישבות היהודים בקפריסין, המגיד לישראל 354-353 (40)8, [ט"ו] חשון תר"ס

חברת מיסדי מושבות ליהודים, ר., המגיד לישראל 136 (17)7, י"ג אייר תרנ"ח

חדשות לבית ישראל, חבצלת 167 (21)13, ג' סיון תרמ"ג

חדשות לבית ישראל, חבצלת 142-141 (18)14, י' אדר תרמ"ד

חדשות לבית ישראל, חבצלת 270-296 (34)14, ג' אב תרמ"ד

חדשות לבית ישראל, חבצלת 30 (4)15, י"ט חשון תרמ"ה

טריטש - חולם וחוזה, ומציע התיישבות בקפריסין, ארנון, יוחנן, עת-מול: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל , י' (4): 17-18, 1985

ידיעות אחרונות, חבצלת 168-167 (21)15, י"ז אדר תרמ"ה

יפו, ויינברג, יעקב ישראל, המגיד לישראל 421-420 (51)6, ה' טבת תרנ"ח

ירושלים, חבצלת 140 (18)14, י' אדר תרמ"ד

ירושלם, בוימגרטן, דוד, המגיד 232-231 (27)28, י"ז תמוז תרמ"ד

ירושלם, חבצלת 325 (41)16, י"ג תמוז תרמ"ו

ירושלם, בוימגרטן, דוד, המגיד 226-225 (28)30, י"ט תמוז תרמ"ו

ירושלם, חבצלת 347-345 (43)16 (צ"ל 346), כ"ז תמוז תרמ"ו

ירושלם, חבצלת 9 (2)28, כ"ו תשרי תרנ"ח

לודקיא, קפריסין, חבצלת 108-106 (14)14, ז' שבט תרמ"ד

לונדון, המגיד לישראל 22 (3)7, כ"ו טבת תרנ"ח

לונדון, המגיד לישראל 22 (3)8, ח' שבט תרנ"ט

לישוב ארץ ישראל, המגיד 291 (35)27, ג' אלול תרמ"ג

לשאלת הישוב, גרוסברגר, יעקב אריה, המגיד לישראל 220-219 (19)12, ב' סיון תרס"ג

מעון ליהודה, רפאלוביץ, שמואל, חבצלת 287-286 (36)21, כ"ז סיון תרנ"א

מקום נשכח ושמו מרגו, רומן, ידין, ארץ וטבע: המגאזין הגיאוגרפי הישראלי , יולי-אוגוסט 2001, 37-48

סדרים ומתינות, בן יהודה, אליעזר, חבצלת 250-249 (33\32)12, ו' תמוז תרמ"ב

עזרת נדחים, [פרומקין, ישראל דוב], חבצלת 179-177 (23)14, ז' אייר תרמ"ד; 190-186 (24)14, י"ד אייר תרמ"ד

עזרת נדחים, [פרומקין, ישראל דוב], חבצלת 19)14) [חסר]; 156-153 (20)14, כ"ד אדר תרמ"ד

ענגלאנד, מזל, יוסף, המגיד 315 (38)27, כ"ד אלול תרמ"ג

עת לדבר, המגיד לישראל 385-384 (43)8, [י'] כסלו תר"ס

פאפא על האי קפריסין, גוטווך, חיים [חבשי"ג - שם בדוי], המגיד 123 (15)28, ערב פסח תרמ"ד

פאפהא על האי קפריסין, גוטווך, חיים, [חבשי"ג - שם בדוי], המגיד 158 (19)28, כ' אייר תרמ"ד

פאריז, קונסטנטינובסקי, אברהם, המגיד 113-112 (15)27, ד' ניסן תרמ"ג

פה בארץ חמדת אבות, אלגזי, יוסף, הארץ, מוסף, ע' 76, 11.2.1994

קאנסטאנטינאפיל, דיינארד, דוד מנחם, חבצלת 308 (39)14, ט"ו אלול תרמ"ד

קול קורא לאחב"י, שפירא, משה (קפריסין), המגיד 116-115 (14)30, ג' ניסן תרמ"ו

קפריסין, דיינארד, אפרים, המגיד לישראל 277-276 (24)9, י"ז סיון תר"ס; 289-288 (25)9, כ"ד סיון תר"ס

קפריסין, המגיד לישראל 456 (39)9, ד' תשרי תרס"א

ראשית יציאת ציפרוס, גוטווך, חיים, חבצלת 217 (29)14 (צ"ל 228 - (227(, כ' סיון תרמ"ד

תקות הבל, דיינארד, אפרים, המגיד לישראל 151 (13)9, כ"ח אדר ב' תר"ס


• JEWS TALK OF BUYING CYPRUS.:Meeting Held at Berlin Yesterday -Further Information Wanted
, New York Times : Aug 7, 1899. pg. 7, 1 pgs

• 200,000 EXPECTED TO LEAVE GERMANY:Jewish Refugees' Delegation at Geneva Reports Outlook if Conditions Persist. AGENCY TO PRESENT PLAN Will Offer to League Body Five-Year Scheme for Colonization in Palestine and Elsewhere
. New York Times : Dec 1, 1935. pg. 35, 1 pgs

• ZIONISTS WELCOMED BACK:Reception at Cooper Union to Delegates to the Basel Congress. MUCH ACCOMPLISHED THERE Prof. Gottheil Reviews Work of the Conference -- Dr. Gottheil on the Movement's General Scope
. New York Times : Sep 25, 1899. pg. 5, 1 pgs

• ZIONISTS ELECT OFFICERS:Delegates to London Congress Are Chosen and Instructed. Convention by Resolution Invites Dr. Herzel to Visit the United States to Aid Its Work
. New York Times : Jun 12, 1900. pg. 3, 1 pgsברשת האינטרנט


בר כוכבא - לקט מקורות - http://www.jafi.org.il/education/anthology/hebrew/gate2/H2B-bar_kochva_leket_mekorot.html

בשנת 1571 כבשו הטורקים את קפריסין מידי ונציה ומייד ניפנו ליישב אותו באנשים "שאפשר לסמוך עליהם". הם החליט להביא לשם כך מאות משפחות יהודיות עשירות מצפת
http://www.notes.co.il/ori/6003.asp

ל"ג בעומר בקפריסין - http://www.col.org.il/chaim_test/show_news.asp?4989

קפריסין : היסטוריה ויהודים - http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1229&kwd=2244

• CHABAD OF CYPRUS -
http://www.chabadcyprus.com/

Cyprus 1946 by Miriam Dansky - http://www.innernet.org.il/printArticle.php?id=197


• Data on the HISTORY - of the JEWS OF GREECE -
http://www.jewishmuseum.gr/gr_jews.htm


• Icons Of Identity: Cyprus -
http://www.chain.to/index.php?did=101


• Jewish Displaced Persons Project - Emigration -
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/dp/emigrat3.htm


• Jewish Illegal Immigrants at Kraolos, Cyprus -
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/gallery2/36004.htm


• Rabbinic Jewish Period of Talmud Development (70-400/600 C.E.)
Quote: "Jewish Revolts against Rome in Cyprus, Egypt and Cyrene. The Great Synagogue and the Great Library in Alexandria are destroyed as well as the entire Jeiwsh community of Cyprus. Afterwards, Jews were forbidden on Cyprus: 114-117"
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/rabbi.html


• SOMETHING ABOUT HISTORY OF THE ISRAELITE GENOESE COMMUNITY

• FROM THE AGE IMPERIAL ROMAN TO THE TWENTIETH CENTURY, Alberto Rosselli, In
Quote: "Even in Famagosta (Cyprus) Jews were many and active in various fields".
http://www.liguri.net/lepietremare/hebrew.htm


The attack on Istanbul Jews is an attack on hope itself - The synagogue bombing threatens 1,300 years of tolerance, By Fiachra Gibbons, The Guardian (Monday, November 17, 2003)
Quote: "One Jewish pasha almost had himself made king of Cyprus".
http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1086686,00.htm


• The Forgotten Jews of Cyprus, By Yadin Roman, ERETZ Magazine 77 (July-August 2001)-
http://www.eretz.com/internet/cyprus1.htm


Wars between the Jews and Romans: the revolt against Trajan (115-117 CE)
Quote: "The diasporic Jews of Egypt, Cyrenaica and Cyprus were among the rebels"
http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar06.html


• World Jewish Communities - Cyprus -
http://www.worldjewishcongress.org/communities/world/weurope/cyprus.cfm