ביבליוגרפיה - יהודי סין

שלומי רייסקין

sraiskin@zahav.net.il


תוכן המאמר:
ספרים
מאמרים
עיתונות
סרטי תעודה
אתרים ברשת האינטרנט

מילות מפתח:
ביבליוגרפיה, יהודי סין

ספרים

• אולמרט, מרדכי, דרכי בדרך הרבים, אור-עם, תשמ"א
• בן-יעקב, אברהם, יהודי בבל בתפוצות, ראובן מס, ירושלים תשמ"ה
• בצלאל, יצחק (עורך), היבטים בתרבות יהודית בימי-הביניים מספרד עד סין, מכון בן צבי, ירושלים תש"ן
• הטל, אברהם, יהודי המזרח וצפון-אפריקה - ביבליוגרפיה מוערת : תשל"ד-תשל"ו (1974-1976), מכון בן-צבי, ירושלים 1980
• זילברקלנג, דוד (עורך), יד ושם : קובץ מחקרים כ"ח, יד ושם, ירושלים תש"ס
• יגר, משה, הקהילות היהודיות במזרח הרחוק, מרכז ההסברה, ירושלים תשל"ח
• יחזקאל-שקד, עזרא היהודים האופיום והקימונו : סיפורם של היהודים בארצות המזרח הרחוק, ראובן מס, ירושלים תשנ"ו
• כהן, דורון, ב. יש לך משהו לקרוא ? : ביקורות ומאמרים על ספרים וסופרים, כרמל, ירושלים תשס"ג ליטוין, רנה, ואלה מארץ סינים, גבעתיים : מסדה, 1988
• שחן, אביגדור, אל עבר הסמבטיון : מסע בעקבות עשרת השבטים, הקיבוץ המאוחד, [תל-אביב] 2003
• שפירא, סידני (-עורך, המתרגם: יעקב שרת), בני-ישראל בסין העתיקה : אסופת מאמרים סיניים, ספרי שיחור, תל-אביב 1987

• Abraham, Wendy Robin, the Role of Confucian and Jewish Educational Values in the Assimilation of the Chinese Jews of Kaifeng, Supplemented by Western Accounts, 1605-1985, Ph.D. dissertation, Columbia University, Teachers Coll., 1989
• Baum, Vicki, Shanghai '37, Oxford University Press, Hong Kong, 1986
• Buck, Pearl S., Peony, 1948
• Finn, James, The Jews in China: Their Synagogue, Their Scriptures, Their History, Ch'eng Wen Publishing Co., Taipei, 1971
• Goldstein, Jonathan, ed., The Jews of China, vol. 1: Historical and Comparative • Perspectives, (An East Gate Book.) M.E. Sharpe, Armonk N.Y., 1999
• Goldstein, Jonathan, ed., The Jews of China, vol. 2: a Sourcebook and Research • Guide M.E. Sharpe, Armonk N.Y., 2000
• Heppner, Ernest G., Shanghai Refuge: A Memoir of the World War II Jewish Ghetto, University of Nebraska Press, Lincoln, 1993
• Kranzler, David, Japanese, Nazis, and Jews: The Jewish Refugee Community of
Shanghai, 1938-1945, Yeshiva University Press, New York, 1976
• Kublin, Hyman, ed., Studies of the Chinese Jews: Selections from Journals East and West. Paragon Book Reprint Corp., NY, 1971 (Kramer, L., The K`aifeng Jews: a disappearing community; Margoliouth, D. S., An early Judaeo-Persian document from Khotan in the Stein collection, with other early Persian documents; Loewenthal, R., The nomenclature of Jews in China; Fang, C., Notes on the Chinese Jews of Kaifeng; Pelliot, P., Le Juif Ngai, informateur du P. Mathieu Ricci; Leslie, D., The K`aifeng Jew Chao Ying-ch`eng and his family; Neubauer, A., Jews in China; Laufer, B., A Chinese-Hebrew manuscript: a new source for the history of the Chinese Jews; Sokobin, S., The Simson-Hirsch letter to the Chinese Jews; Leslie, D., The Kaifeng Jewish community: a summary; Appendices (p. 201-218): Some major reviews of White's The Chinese Jews; Father Ricci's meeting with a Chinese Jew; Chang Hsiang-wen's visit to K`aifeng in 1910).
• Kublin, Hyman, ed., Jews in Old China: Some Western Views, Paragon Book
Reprint Corp., NY, 1971 (Finn, J., The Jews in China: their synagogue, their Scriptures, their history; Adler, M., Chinese Jews; a lecture; Perlmann, S. M., The history of the Jews in China; Ezra, E. I., & Sopher, A., Chinese Jews).
• Leitner, Yecheskel, Operation Torah Rescue: The Escape of the Mirrer Yeshiva from War-torn Poland to Shanghai, China, Feldheim, Jerusalem; New York, 1987
• Leventhal, Dennis A., Sino-Judaic Studies: Whence and Whither: An Essay and Bibliography, Jewish Historical Society of Hong Kong, Hong Kong, 1985
• Leslie, Donald Daniel, The Survival of the Chinese Jews: The Jewish Community of Kaifeng, Brill, Leiden, 1972
• Leslie, Donald Daniel, Jews and Judaism in Traditional China : A Comprehensive Bibliography, Monumenta Serica Institute, Sankt Augustin, 1998
• Liberman, Yaacov (Yana), My China: Jewish life in the Orient, 1900-1950, Berkeley: Judah L. Magnes Museum; Gefen Pub. House Ltd., Jerusalem, 1998
• Malek, Roman, ed., From Kaifeng -- to Shanghai: Jews in China, Nettetal, Steyler Verlag, Germany, 2000.
• Maynard, Isabelle, China Dreams: Growing up Jewish in Tientsin, University of Iowa Press, Iowa City, 1996
• Meyer, Maisie J., From the Rivers of Babylon to the Whangpoo: A Century of Sephardi Jewish Life in Shanghai, University Press of America, Lanham, Md., 2003
• Oppenheimer, Aharon, ed., Sino-Judaica: Jews and Chinese in Historical Dialogue. An international colloquium, Nanjing, 11-19 October, 1996, Tel Aviv University, Tel Aviv, 1999
• Guang, Pan, ed., Youtai ren zai Shanghai / The Jews in Shanghai, Shanghai Pictorial Publishing House, Shanghai, 1995
• Pollak, Michael, Mandarins, Jews and Missionaries: The Jewish Experience in the Chinese Empire, Weatherhill, New York, 1998
• Pollak, Michael, The Jews of Dynastic China: A Critical Bibliography, Hebrew Union College Press, Cincinnati, 1993
• Pollak, Michael, The Torah Scrolls of the Chinese Jews: The History, Significance and Present Whereabouts of the Sifrei Torah of the Defunct Jewish Community of Kaifeng, Bridwell Library, Southern Methodist University, Dallas, 1975
• Ristaino, Marcia Reynders, Port of Last Resort: Diaspora Communities of Shanghai, Stanford University Press, Stanford, 2001
• Ross, James R., Escape to Shanghai: A Jewish Community in China , Free Press, NY, 1994
• Roth, Cecil, ed., The Haggadah of the Chinese Jews: First Printed Edition from a Manuscript of the Seventeenth-Eighteenth Century C.E. Originating in the Jewish Colony of K'ai-feng fu, The Orphan Hospital Ward of Israel, NY, 1967
• Rubin, Evelyn Pike, Ghetto Shanghai, Shengold, New York, 1993
• Shapiro, Sidney, Jews in Old China: Studies by Chinese Scholars, Hippocrene Books, NY, 2001
• Shulman, Frank Joseph, ed., Directory of Individuals Interested in the Jews and the Jewish Communities of East, Southeast and South Asia, Sino-Judaic Institute, 1993
• Sui-Jeung, Chan, Jews in Kaifeng: Reflections on Sino-Judaic History, Hong Kong Jewish Chronicle, Hong Kong, 1986
• Tokayer, Marvin & Swartz, Mary, The Fugu Plan: The Untold Story of the Japanese and the Jews During World War II, Paddington Press, NY, 1979
• White, Bishop William Charles, Chinese Jews: A Compilation of Matters Relating to the Jews of K`ai-f?ng fu, Paragon Book Reprint Co., NY, 1966
• Xin, Xu, & Friend, Beverly, Legends of the Chinese Jews of Kaifeng, KTAV Publishing, Hoboken NJ, 1995
• Xin, Xu, The Jews of Kaifeng, China: History, Culture, and Religion, KTAV Publishing, Jersey City, 2003
• Xun, Zhou, Chinese Perceptions of the 'Jews' and Judaism: A History of the
• Youtai, Curzon, 2001
• Yehezkel-Shaked, Ezra Jews, opium and the kimono : the story of the jews in the Far-East, Rubin Mass, Jerusalem 2003


מאמרים


• אבן-חן, יעקב, ישיבת "מיר" בשאנחיי בשנות מלחמת העולם השנייה, כיוונים 19 (1983) 127-134
• אורבך, נעם, יהדות קאיפנג בין תחייה למחיקה: מה מעכב את בנייתו מחדש של "היכל האמת הטהורה"?, זמנים 5 (2003) 38-52
• איבר, אירין, יהודי קאיפנג - התערות בתרבות סין ודבקות בזהות היהודית, פעמים 41 (תשן) 66-89
• איבר, אירין, מחקר מסכם על יהודי קאיפנג, סין, פעמים 13 (תשמב) 146-150
• אלבוים, אבישי. דפוסי שנחאי ו"שארית הפליטה". המעין 40 (3) (תש"ס) 75-86
• אלטמן, אברהם. הבריחה לשנגחאי 1938-1940: ההקשר הרחב. יד ושם 28 (1999/2000) 14-71
• ארנון, יוחנן. הגנרל היהודי של הסינים. עת-מול ט' 2 (1983) עמ' 18-19
• במפגש יוצאי סין בישוב עמיקם: האצ"ל תכנן פעולות נגד יעדים בריטיים בסין, בארץ ישראל (אוגוסט-ספטמבר 1988) 47
• בן-דור, צבי (פרופ'). סינים והיהודים - עבר עם עתיד <מאמר בקרת>. פעמים 96 (2003) 179-190
• בן-יעקב, אברהם. שלוחי ארץ-ישראל בבבל, בכורדיסתאן, בהודו ובסין. ירושלים ב/ה[ב'] (תשט"ו) רנ"ז-רפ"ו
• בר-גל, דביר. לעשות סדר בקאיפנג. מסע אחר 134 (2002) 92-98
• בר-גל, דביר. סיפור בלשי בשנחאי. מסע אחר 133 (2002) 60-68
• ג'ונסון, ברברה ק., יהודי קוצ'ין ויהודי קאיפנג; הערות על קאסטה, בתי-אב, שמות משפחה, 'קהילה' וגיור, פעמים 60 (תשנד) 32-48
• "הכיפות הכחולות" בסין טוענים שהם יהודים (יהדות בתפוצות). ארחות 41 (תשנ"ה) 89
• ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי. על יהודי קאיפנג, מוצאם ונוסח תפילתם. פעמים 78 (תשנ"ט) 44-60
• וסרמן, יחיאל. חרבין היהודית - (רשמי ביקור). ידע עם 27 (61-62): (2001) 201-203
• ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי, על יהודי קאיפנג, מוצאם ונוסח תפילתם, פעמים 78 (תשנט) 44-60
• זורוף, אפרים. פרשת היתרי-הכניסה לשאנחאי ב- 1941: שאלת ההעדפה בהצלת נפשות. יד ושם יג (תש"מ) 237-256
• זיידרמן, ישראל הכהן, הגילוי מחדש של חלזון התכלת בימינו, המעיין (תמוז תשנ"ה) <עיין בסעיף 9 "תשובה להשגות הרב הרצוג: סימני החילזון" בעניין יהודים-סיניים השבויים במלחמת רוסיה-סין>
• יהודים בסין. במערכה כה 295 (1985) 21
• יחזקאל-שקד, עזרא. נס ראש השנה. אפיריון , 80 (2003) 24-25
• יערי, אברהם, הקשרים בין יהודי פרס וארץ ישראל, מחניים סז
• ישראלי, רפאל, מוסלמים ויהודים ב'קיסרות השמימית' של סין, סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות (תשנו) 219-233
• כ"ץ, דוד ס., יהודי סין ושאלת סמכות התנ"ך באנגליה במאה ה- 18 ולאחריה, זמנים 33 (1990) 39-49
• מורג, שלמה. מצפונה של בבל במערב עד סין במזרח ועד תימן בדרום: תחומי התפוצה של המסורת הבבלית בתקופת הזוהר שלה. פעמים 71 (תשנ"ח) 4-9
• סינים יהודים. עת-מול יח 4 (1993) <כריכה אחורית>
• עפר, דליה, ממשלת ישראל והאירגונים היהודיים: העלאתם של יהודי שנחאי. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות , 10,ב 1 (תשן) 557-564
• פורת, דינה. שנחאי משדרת ביידיש. עת-מול ג 5 (1978) 17-18
• קוטל-ג'ונסון, ברברה. יהודי קוצ'ין ויהודי קאיפנג: הערות על קאסטה, בתי-אב, שמות משפחה, "קהלה" וגיור. פעמים 60 (תשנ"ד) 32-48
• קשני, ראובן. אלפי יהודים נמצאו בסין בזמן הקדום (קהילות חדשות במפת הנדודים של עמנו, פרק ט'). במערכה כא 255 (1982) 8-9, 22-23
• קשני, ראובן. היהודים בסין. אפיריון 61 (2000) 32-36
• קשני, ראובן. קהילות היהודים במזרח הרחוק בימינו. אפיריון 47 (1997) 48-54
• רוז'נסקי, אריאלה. הופעתם של היהודים בסין והעלמותם ממנה. גלי עיון ומחקר 2 (1993) 14-16

• Abraham, Joseph, Iraqi Jews in the Far East during the Holocaust, Del Fuego (1995) 153-166
• Betta, Chiara, Baghdadi Jews in the Shanghai international settlement; the rags to riches story of Silas Aaron Hardoon (1851-1931), Studies in the History and Culture of the Jews in Babylonia (2002) 43-62
• Bowman, Zvia, The construction of the Chinese Eastern Railway and the origin of the Harbin Jewish community, 1898-1931, The Jews of China I (1999) 187-199
• Bowman, Zvia, Unwilling collaborators; the Jewish community of Harbin under the Japanese occupation 1931-1945, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 319-329
• Demsky, Aaron, Some reflections on the names of the Jews of Kaifeng, China, These Are the Names 4 (2003) 91-107
• Earns, Lane, The Shanghai-Nagasaki Judaic connection, 1859-1924, The Jews of China I (1999) 157-168
• Eber, Irene, The Hebrew University's research project on Jewish communities in modern China, The Jews of China II (2000) 127-134
• Fang, Jianchang, History of the Jews in Inner Mongolia, Liaoning, Beijing, Tianjin, and Qingdao (1911-1949), From Kaifeng... to Shanghai (2000) 229-275
• Franke, Herbert, Der Weg nach Osten; j?dische Niederlassungen im alten China, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 23-44
• Gabow, Leo, Jewish property in Kaifeng, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 117-126
• Guang, Pan, Zionism in Shanghai, 1903-1949, Studies in Zionism 14 (1993) 169-181
• Haijin, Yang, article in Social Sciences in China, vol. 17:1 (Spring 1996), 83-94 [Surveying scholarly work on Chinese Jews by Chinese scholars].
• Helfield, T.G., Jews in China, Viewpoints 5,1 (1970) 21-30
• Helfield, T.G., The Jews of K'aifeng-fu, Viewpoints 5,2 (1970) 43-54
• Hochstadt, Steve, The social history of Jews in the Holocaust; the necessity of interviewing survivors, Historical Social Research 22,3-4 (1997) 254-274
• Isenberg, Shirley Berry, The Kaifeng Jews and India's Bene Israel; different paths, The Jews of China I (1999) 87-103
• Jodendom in China, A Collection of articles; Colloquium dd. 28-29.11.1981. Gent: Seminarium Cultuurgeschiedenis van Oost-Azie, Rijksuniversiteit Gent, 1984
• Katz, David S., The Chinese Jews and the problem of biblical authority in eighteenth- and nineteenth-century England, English Historical Review 417 (1990) 893-919
• Knapp, Alexander, The state of research into Jewish music in China, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 499-509
• Kranzler, David H., Shanghai refuge; the Jewish refugee community of Shanghai, 1938-1949, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 401-415
• Krasno, Rena, History of Russian Jews in Shanghai, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 331-343
• Katz, Nathan, The Judaisms of Kaifeng and Cochin; parallel and divergent styles of religious acculturation, Numen 42,2 (1995) 118-140
• Laytner, Anson, The Jews of China, Jewish Almanac (1987-1988) 269-276
• Leslie, Donald Daniel, Integration, assimilation, and survival of minorities in China; the case of the Kaifeng Jews, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 45-80
• Leslie, Donald Daniel, The Chinese-Hebrew Memorial Book of the Jewish Community of K'aifeng, Abr-Naharain 5 [1964-1965] 1-28; 6 [1965-1966] 1-52
• Leslie, Donald Daniel, The Judaeo-Persian colophons to the Pentateuch of the K'aifeng Jews, Abr-Nahrain 8 (1969) 1-35
• Leslie, Donald Daniel, The Shanghai Society for the Rescue of the Chinese Jews, Sino-Judaica 2 (1995) 47-66
• Loewe, Michael, The Jewish presence in imperial China, Jewish Historical Studies 30 (1987-88) 1-20.
• Maruyama, Naoki, The Shanghai Zionist Association and the international politics of East Asia until 1936, The Jews of China I (1999) 251-266
• Meicun, Lin, A survey of the Jews immigrating into China, Sino-Judaica 3 (2000) 1-9
• Meyer, Maisie J., The Sephardi Jewish community of Shanghai and the question of identity, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 345-373
• Meyer, Maisie J., Three prominent Sephardi Jews, Sino-Judaica 2 (1995) 1-40
• Ofer, Dalia, The Israeli government and Jewish organizations; the case of the immigration of Jews from Shanghai, Studies in Zionism 11,1 (1990) 67-80
• Pan, Guang, Uniqueness and generality; the case of Shanghai in the annals of Jewish diaspora, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 437-445
• Pan, Guang, Zionism in Shanghai, 1903-1949, Studies in Zionism 14,2 (1993) 169-181
• Widmaier, Rita, Zur Frage der Juden in China in der Korrespondenz von G.W. Leibniz, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 559-588
• Plaks, Andrew H., The Confucianization of the Chinese Jews; interpretations of the K'ai-feng stelae inscriptions, Sino-Judaica 1 (1991) 47-62
• Pl?ss, Caroline B., Sephardic Jews in Hong Kong; constructing communal identities, Sino-Judaica 4 (2003) 57-79
• Rhee, Song Nai, Jewish assimilation; the case of Chinese Jews, Comparative Studies in Society and History 15 (1973) 115-126
• Roland, Joan G., Baghdadi Jews in India and China in the nineteenth century; a comparison of economic roles, The Jews of China I (1999) 141-156
• Romanova, Viktoriya, Russian Jews in Kharbin, Diaspory 1 (1999) 115-142
• Rosenson, Harriet P., Jewish musicians in Shanghai; bridging two cultures, The Jews of China I (1999) 239-250
• Rudelson, Justin Jon, The Confucianization of the Kai-feng Jews, Mosaic 2,1 (1987) 28-36
• Rutland, Suzanne D., "Waiting room Shanghai"; Australian reactions to the plight of the Jews in Shanghai after the Second World War, Leo Baeck Institute Year Book 32 (1987) 407-433
• Schwartz, Benjamin Isadore, Jews and China; past and present encounters, The Jews of China I (1999) 299-304
• Schwarcz, Vera, Who can see a miracle? The language of Jewish memory in • Shanghai, The Jews of China I (1999) 277-298
• Shapiro, Sidney, China's research on China's Jews; the Kaifeng story, The Jews and Asia (1989) 101-107
• Shavit, Yaacov, A distant, putative pair; Chinese and Jews in Jewish perspective, Sino-Judaica (1999) 27-49
• Shulman, Frank Joseph, The Chinese Jews and the Jewish diasporas in China from the Tang period (A.D. 618-906) through the mid-1990s; a selected bibliography, The Jews of China II (2000) 157-183
• Shur, Irene G., Chinese puzzle; who are the Jews of Kaifeng?, B'nai B'rith International Jewish Monthly 101,7 (1987) 10-19
• Steinhardt, Nancy Shatzman, The synagogue at Kaifeng; Sino-Judaic architecture of the diaspora, The Jews of China I (1999) 3-21
• Walravens, Hartmut, Bibliographical notes on Jews in China, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 195-204
• Wei, Chien-chih, An investigation of the date of Jewish settlement in Kaifeng, The Jews of China II (2000) 14-25
• Xu, Buzeng, Jews and the musical life of Shanghai, The Jews of China I (1999) 230-238
• Xu, Xin, Chinese research on Jews in China, Sino-Judaica (1999) 15-26
• Xu, Xin, Jewish identity of the Kaifeng Jews, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 127-148
• Xu, Xin, Some thoughts on our policy toward the Jewish religion - including a discussion of our policy toward the Kaifeng Jews, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 671-682
• Z?rcher, Erik Jan, Eight centuries in the Chinese diaspora; the Jews of Kaifeng, Sino-Judaica 3 (2000) 11-21
• Zhang, Qianhong, Some observations on the descendants of the Jews in Kaifeng, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 153-170
• Zhou, Xun, Jews in Chinese culture; representations and realities, Jewries at the Frontier (1999) 224-241
• Zhou, Xun, "Youtai"; a history of the "Jew" in modern China, From Kaifeng... to Shanghai (2000) 617-634


בעיתונות


• אורלנסקי, שמואל. ההצלחה הרפואית - בזכות מה? <על יחסם של שלטונות סין ויפן ליהודים שהגיעו למדינות אלו בתקופת השואה>. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, ו' בתמוז תשנ"ז, 11.7.97: 6-7
• א.י.ב. (ב"יתד נאמן"). כך נפרדו השבויים <עדותו של הרב אשר מרזל שליט"א, תלמיד ישיבת חכמי לובלין בפולין, אודות חילפוי שבויים משנחאי והעברתם לארץ-ישראל בשנת תש"ו, אוגוסט 1943>. יתד נאמן, מוסף ערב חג הסוכות תשס"ג - שבת קדש, י"ד בתשרי תשס"ג, 20.9.2002: 122-126
• איתן, אדוין. היהודי שלנו בפקינג <על סידני שפירא>. ידיעות אחרונות , ע' 11, 27.3.1987
• אלול וימים נוראים בשנחאי. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, ז' בתשרי תש"ס, 17.9.99: 18-20
• בנימיני, י. (ב"יתד נאמן"). האיר ממזרח?! / י. בנימיני. יתד נאמן , כ"ט אלול, תשמ"ז, 23.9.87: 10-11, 18
• זהבי, אליהו. סינים בני משה. הארץ , ע' 9, 22.9.1986
בריל, ח. (ב"המודיע"). הקהילה היהודית בסין העתיקה - אלה מארץ סינים. המודיע , תוספת לגליון כ"ו בחשוון תשס"ג, 1.11.2002: טו-טז; ג' בכסלו תשס"ג, 8.11.2002: יא-יב
• במפגש יוצאי סין בישוב עמיקם: האצ"ל תכנן פעולות נגד יעדים בריטיים בסין. בארץ ישראל: מדיניות, חברה, כלכלה , אוגוסט-ספטמבר 1988, 47
• ברן, א. (ב"יתד נאמן"). בעיר המקלט שנחאי <סיפורם של הפליטים היהודיים, שהגיעו לשנחאי בתקופת השואה>. יתד נאמן , מוסף סוכות, י"ד בתשרי תשנ"ז, 27.9.96: 13, 22
• ברנשטין, א. (ב"יתד נאמן"). ועכשיו שוקם בית העלמין: קהילת חרבין למנצ'וריה שבסין - מאה שנה להיווסדה. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, י"ב באב תשנ"ז, 15.8.97: 9-11
• ברנשטין, א.י.. תלמידי שנחאי שבנו את אמריקה התורנית. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, כ' בסיוון תשנ"ט, 4.6.99: 6-7
• ברנשטין, א.י. (ב"יתד נאמן"). "הספרים הק' המה כלי אומנותינו": אורה של תורה במזרח הרחוק - גם ספרים הודפסו בשנחאי <בתקופת מלחמת העולם השנייה>. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, כ' בטבת תשנ"ט, 8.1.99: 14-17
• ברנשטין, אברהם ישעיה. (ב"יתד נאמן"). ועל שנחאי כבר סיפרנו? <סיפור נס ההצלה של יהודי ליטא שהגיעו לשנחאי בתקופת מלחמת העולם השנייה>. יתד נאמן , מוסף "יתד נאמן" - סוכות תשנ"ט, י"ד בתשרי תשנ"ט, 4.10.98: 19-22, 58-60
• ברנשטין, א.י. יהודים בארץ כינה. יתד נאמן , מוסף, כ"ד באדר א' תשנ"ב, 28.2.92: 6-7
• דף (ב"המודיע"). אומללות חיי היהודים בשנחאי. המודיע , תוספת לגליון כ"ז בתמוז תשנ"ז, 1.8.97: כא, כו
• היה להם גם מטבח: חיי הקהילה בגלות שנחאי. יתד נאמן , שבת קדש - גליון ערב חג הסוכות תש"ס, י"ד בתשרי תש"ס, 24.9.99: [100-103]
• זופניק, משה. הזריחה בפאתי קדם: ראיון עם הד"ר משה זופניק שליט"א מארה"ב, מתלמידי ישיבת מיר בליטא שהיה פעיל בהצלת הישיבה <לקראת צאת הספר "ישיבת מיר">. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, י"ז באב תשנ"ט, 30.7.99: 8-11
• חן, ש.א. (ב"המודיע"). קהילה יהודית בסין העתיקה. המודיע , תוספת לגליון כ"ה באייר תשנ"ד, 6.5.94: כג-כד; י' בסיוון תשנ"ד, 20.5.94: כה, כז
• כהן, דורון ב.. אדישות מרופדת בבורות <ביקורת על ספרו של עזרא יחזקאל שקד "היהודים, האופיום והקימונו" ועל ספרם של דוד ג' גודמן ומסנורי מייאזאווה "היהודים בתודעת היפנים" (באנגלית)>. הארץ , מוסף ספרים - גיליון מס' 195, ט' בכסלו תשנ"ז, 20.11.96: 4
• לזר, יעקב. פינג יהיה גשר. על המשמר , חותם, ע' 10-11, 27.1.1989
• לשמוע את הקולות בסין. אותות , 133: 48-49, 58, 1991
• סופר, אברהם. גולי שנחאי מגיעים לאמריקה <סיפורם של תלמידי ישיבות מאירופה, ששהו בתקופת השואה בשנחאי שבסין>. יתד נאמן , שבת קדש - מוסף מיוחד לחול המועד פסח תשנ"ט, י"ד בניסן תשנ"ט, 31.3.99: [62-63]
• פורגס, יום טוב. לימוד תורה בנדודים - הגנה ממלחמה ומיסורים <פרק המבוא מתוך הספר "הזריחה בפאתי קדם", חלק ב, על גלות שנחאי>. יתד נאמן , מוסף שבת קדש, י"ח בכסלו תשס"א, 15.12.2000: 14-15
• צור-לוי, ורד.. שניים סינים. על המשמר , ע' 9, 10.6.1988
• צימרמן, עקיבא. "ואלה מארץ סינים" <ביקורת על ספרה של אירין איבר "סינים ויהודים: מפגשים בין תרבויות">. הצופה , המוסף, כ"ח בשבט תשס"ג, 31.1.2003: 12
• שי, אהרן. אייזנברג, רוזנפלד, התנ"ך ויידיש בסין <ביקורת על ספרה של אירין איבר "סינים ויהודים: מפגשים בין תרבויות">. הארץ , מוסף ספרים - גיליון מס' 517, י"ט בשבט תשס"ג, 22.1.2003: 10
• שי-שביט, יעקב. התנ"ך הסיני, קונפוציוס היהודי <ביקורת על ספרה של אירין איבר "סינים ויהודים: מפגשים בין תרבויות">. הארץ , תרבות וספרות, כ"ד בכסלו תשס"ג, 29.11.2002: ה 2


New York Times:

Museum Exhibition Depicts Life of an Extinct Jewish Community in China, By STEPHEN HOLDEN; New York Times; Mar 2, 1986; pg. 63, 1
Chinese Writer Studies Jewish Roots, Special to The New York Times; Jun 18, 1985; pg. A12, 1
Publishing: The Jews In China, By EDWIN McDOWELL; New York Times; Nov 30, 1984; pg. C28, 1
A Jewish Legacy Draws to a Close in North China, By CHRISTOPHER S. WREN Special to The New York Times; Feb 27, 1983; pg. 13, 1
Far, Far From Home, By RICHARD SHEPARD; New York Times; Feb 22, 1981; pg. BR7, 1
Discovery of a Chinese Torah Stirs College, By ELEANOR BLAU; New York Times; Mar 10, 1973; pg. 12, 1
Judaism in the East, By WENZELL BROWN; New York Times; Oct 10, 1943; pg. BR14, 1
STORY OF JEWS TOLD IN ANCIENT DOCUMENTS, New York Times; Apr 4, 1926; pg. XX8, 1
LONG LOST JEWS OF CHINA TO BE SOUGHT AND AIDED, New York Times; Jul 27, 1924; pg. X3, 1
First Mission to Colony of Chinese Orthodox Jews, Foreign Correspondence NEW YORK TIMES.FREDERICK W. EDDY.; New York Times; May 3, 1903; pg. 28, 1
JEWS WEAR QUEUES., Special Correspondence THE NEW YORK TIMES.; New York Times; Dec 7, 1902; pg. 28, 1

The Jerusalem Post:
From acceptance to disappearance, SETH KAPLAN; Jerusalem Post; May 23, 2004; pg. 13
Diaspora Digest - A Review of the Jewish World, MICHAEL FREUND; Jerusalem Post; Sep 23, 2003; pg. 04
A Jewish spark rekindled in China, Michael Freund; Jerusalem Post; Nov 23, 2001; pg. 07
The ups, downs, twists, and turns of the China-Israel relationship, MORTON I. TEICHER; Jerusalem Post; Apr 21, 2000; pg. 13.B
Special Delivery, L, Beame, Malcolm Caplan, Albert Antflick, et al. Jerusalem Post; Jun 26, 1998. pg. 02
One in a Billion, Liat Collins; Jerusalem Post; Jun 5, 1998; pg. 08
IN BRIEF, Meir Ronnen; Jerusalem Post; Jul 25, 1996
WAITING OUT THE WAR, Sue Fishkoff; Jerusalem Post; Apr 28, 1995; pg. 08
NEW JEWISH PRESENCE IN CHINA, Ted Plafker; Jerusalem Post; May 12, 1993; pg. 07
HARMONY IN THE MIDDLE KINGDOM, Liat Collins; Jerusalem Post; Feb 19, 1993; pg. 14
VIRTUOUS WIDOWS, Aryeh Freeman; Jerusalem Post; Jan 8, 1991; pg. 04
ZHOU IS A JEW?, David Dukes; Jerusalem Post; Dec 18, 1990; pg. 08
MEMORIES OF MANDARIN RABBIS, Hillel Levine; Jerusalem Post; Jun 6, 1989; pg. 07
MEMORIES IN STONE, Meir Ronnen; Jerusalem Post; Apr 19, 1989; pg. 09
PESSAH REUNION IN CHINA THIS YEAR IN SHANGHAI, SAY JEWS WHO LEFT CITY, By WALTER RUBY; Jerusalem Post; Feb 2, 1989; pg. 01


סרטי תעודה


• Calcote, Steven E., & Shulman, Jonathan M., Minyan in Kaifeng [72 minutes] The National Center of Jewish Film, Brandeis University, Waltham, MA, 2001
• Grossman, Joan & Rosdy, Paul, The Port of Last Resort: Zuflucht in Shanghai [videorecording, 79 min.] National Center for Jewish Film, Waltham, 1998
• Shopsowitz, Karen, a Place to Save Your Life: The Story of the Jewish Refugee Community of Shanghai, China [videorecording, 52 min.] Montreith Inn Productions, Filmakers Library, NY, 1992
• Turisky, Yossi, Chinese Jews on the Banks of the Yellow River [videorecording, 13 min.] The National Center for Jewish Film, Waltham, 1985


אתרים ברשת האינטרנט• יערי, אברהם, הקשרים בין יהודי פרס וארץ ישראל, מחניים ס"ז
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/haksharim-2.htm

• ד"ר ישראל הכהן זיידרמן, הגילוי מחדש של חלזון התכלת בימינו, המעיין, תמוז תשנ"ה (תחת סעיף מספר 9 "תשובה להשגות הרב הרצוג: סימני החילזון" בעניין יהודים-סיניים השבויים במלחמת רוסיה-סין)
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/hagiluy-2.htm

• נדחי ישראל באפריקה ובסין
http://www.daat.ac.il/daat/history/nidhey/shvartzbom.htm

• The Lost Community, Gabe Levenson - Travel Writer (02/02/2001)
http://www.thejewishweek.com/news/newscontent.php3?artid=4026

• Israel - Diaspora - CHina
http://www.jafi.org.il/education/diaspora/asia/china.html

• China and the Jewish people, BY GAIL GRAHAM, The Miami Herald - Herald.com
http://www.fortwayne.com/mld/jewishstartimes/4663585.htm

• Kulanu - Kaifeng Jewish Descendants Learn about Jewish Heritage and Hebrew
Language at Nanjing Seminar, Xu Xin
http://www.kulanu.org/china/kaifeng_learns.html

• A Visit to Kaifeng, by Beverly Friend Ph.D.
http://www.haruth.com/AsiaKaifeng.html

• China Jewish Heritage Tour
http://www.kfcits.com/en-2.htm

• "Minyan in Kaifeng": What is a Jew?
http://www.oakton.edu/user/friend/minyan.htm

• Among the Jewish Descendants of Kaifeng, Judaism, Wntr, 2000 by Irwin M. Berg
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0411/is_1_49/ai_61887413

• The Sin-Judaic Institute - Links - Other Resources
http://www.sino-judaic.org/links.html

• The Jews of Kaifeng By Michael Pollack
http://www.sino-judaic.org/kaifeng.html

• Shanghai Restores a Lost Synagogue as a Historic Site, Excerpted from The Wall Street Journal, Monday, June 29, 1998 by Craig S. Smith
http://www.sino-judaic.org/synagogue.html

• The Jewish Company of the Shanghai Volunteer Corps, By Bernis M. Frank, Chief Historian of the U.S. Marine Corps [Extracts from a Presentation at the Conference: "China and the Jewish Diaspora: A Comparative Historical Perspective on Acculturation, Economic Activity, Assimilation, Anti-Semitism"]
http://www.sino-judaic.org/shanghai.html

• A Jewish Diaspora in the Orient, Keifeng, China
http://www.wzo.org.il/en/resources/view.asp?id=1473&subject=50

• World expert traces rise and fall of Kaifeng Jewish community, By MATT BELLAN
http://www.jewishpostandnews.com/chinesejews.html

• A Jewish Spark Rekindled in China, by Michael Freund. This article originally appeared in the Jerusalem Post Magazine on November 23, 2001
http://www.kulanu.org/china/jewishspark.html

• Jewish Kaifeng
http://www.haruth.com/JewishKaifeng.html

• Chinese Jews and Jews in China
http://www.h-net.org/reviews/showrev.cgi?path=14148995995840

• The Lost Jews of Kaifeng
http://www.jewish-holiday.com/kaifeng.html

• The Jews of Kaifeng, China: History, Culture, and Religion by Xu Xin
http://www.khazaria.com/xu.html

• Where it's always showtime BY SUSAN
http://www.westword.com/issues/2003-01-09/exhibita.html

• Jews of Kaifeng Exhibit at the Oregon Jewish Museum
http://www.ojm.org/past/kaifeng/kaifeng.html

• MavenSearch: China - listing 15 Websites
http://www.maven.co.il/subjects.asp?S=542

• Youtai - Presence and Perception of Jews and Judaism in China
http://www.judentum.net/geschichte/china-1.htm

• Review: THE JEWS OF KAIFENG CHINA (By Xu Xin)
http://www.ktav.com/product_info.php?products_id=1143

• Chinese Judaism - Bibliography
http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln270/Judaism/Bibliography.htm