13. קבלת שבת

(מקץ)

תוכן העניינים:
1. פתיחה
2. שיחה
3. הוראת "לכה דודי"
    הרקע של השיר "לכה דודי"
    "לכה דודי" / אמירה ברזילי
4. שירה

ר' חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת בין השמשות ואומר: בואי ונלכה לקראת שבת המלכה (שבת קי"ט).


הצעה לפיתוח הנושא

1. פתיחה
שירה "לכה דודי לקראת כלה". (אפשר להוסיף בית מ"החמה מראש האילנות".)


2. שיחה
- איך נקראת השבת בשיר ששרנו.
- שבת המלכה, שבת היא כלה.
- מדוע היא נקראת כך?
- כי אנו אוהבים את השבת, מכבדים את השבת. השבת היא מפוארת, יפה, חשובה, כמו מלכה.

השבת בעצם אינה מלכה באמת, אינה מלכה של ארץ. אבל מפני שאנו אוהבים אותה כל כך, אנו אומרים עליה שהיא כמו מלכה.

- איך נראית מלכה?
הילדים יתארו מלכה בדמיונם ויספרו על כך בקול רם.

- תארו לעצמכם, ילדים, שמלכה חשובה מאוד תבוא לבקר אותנו בגן שלנו, ואנחנו נדע על זה לפני כן. מה נעשה לפני שהיא תבוא?
- נסדר יפה את הגן, ננקה את הכל, נכסה את השולחנות במפות, את הכונניות במפיות וכו'.

הגננת תשאל שאלות ספציפיות:
- מה נעשה בעציצים?
- נשקה אותם, כדי שייראו יפה כשהיא תבוא.
- מה נעשה בכיסא השבור?
- נתקן אותו, ואחר כך נצבע אותו.
ועוד שאלות כיוצא באלה.

- ומה נעשה לעצמנו?
- נתרחץ, נלבש בגדים יפים.
- וכשהיא תיכנס, מה נעשה?
- נקום לכבודה, נשיר לה שירים.
- ילדים, כל שבוע באה מלכה לבקר בבתים שלכם, מלכה חשובה. מיהי המלכה?
- שבת המלכה.
- איך מקבלים את פניה?
- כשבאה אלינו שבת המלכה, אנו מקבלים את פניה בשמחה ובקדושה.

בבית אנו מקבלים את השבת על-ידי כך שאימא מדליקה נרות שבת. כאשר אנו רואים את השולחן מכוסה במפה לבנה, ובחדר נרות דולקים, אנו יודעים שהשבת כבר נכנסה, שהשבת נמצאת כבר בכל מקום בביתנו.

ברגע שנכנסת השבת חל שינוי בכל דבר שבבית. לפני זמן קצר היינו כולנו עסוקים בהכנות לשבת, אבל עכשיו כולנו רגועים, לבושים יפה ושמחים.

- ובבית-הכנסת?
- בבית-הכנסת אנו מקבלים את השבת על-ידי תפילה מיוחדת, תפילת קבלת שבת. כאשר אנו שומעים את החזן מתחיל בתפילת "מזמור שיר ליום השבת", אנו יודעים שהשבת כבר נכנסת, ואנו מקבלים את פניה בשירים ובתפילות.

- באיזה שיר מפורסם מקבלים את פני השבת?
- ב"לכה דודי".


3. הוראת "לכה דודי"
שירת "לכה דודי", כשהגננת שרה חלק מן הבתים והילדים עונים בפזמון. אפשר לדלג על חלק מן הבתים, ובלבד שנסים את השיר ב"בואי בשלום...".

הגננת: בבית-הכנסת, כששרים את הבית "בואי בשלום", כל המתפללים פונים לכיוון הדלת, לכיוון מערב, לראות את השקיעה, ואז כאילו משתחווים לשבת, ושרים לה "בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתא".

ננסה עכשיו כולנו לשיר את הבית האחרון, כאילו אנו בבית-הכנסת.


הרקע של השיר "לכה דודי"


"לכה דודי" / אמירה ברזילי

לפני 400 שנה חי בעיר צפת שבגליל העליון רב גדול, ושמו שלמה אלקבץ. רב שלמה אלקבץ היה מן האנשים הנקראים מקובלים. המקובלים היו אנשים צדיקים, אוהבי ה', שידעו את סודות התורה.

צפת שוכנת על אחד ההרים אשר בגליל. סביב לה ואדיות עמוקים, ומולה מתנשאים עוד הרים, ההרים הגבוהים ביותר בארץ-ישראל.

בערב שבת היו המקובלים לובשים בגדים לבנים וצחים, ויוצאים אל ההרים שבסביבות העיר צפת כדי לראות את השקיעה ולקבל את פני השבת בתפילות ובשירים בחיק הטבע, כי המקובלים אהבו מאוד את הטבע: את העצים, את הפרחים, את השדות ואת ים כינרת, הנשקף מרחוק, ואת כל מעשי בריאת ה'.

באחד מערבי השבת, כשעמד ר' שלמה אלקבץ יחד עם חבריו המקובלים ופניו צופים מערבה, אל מקום שקיעת השמש, ראה, כי השמים נתעטפו בצבע ורוד מרהיב עיניים, שכמותו לא ראה מעולם. היופי הנפלא מילא את לבו שמחת אין קץ. סודות מופלאים החלו מתגלים לפניו. הוא חש אהבה עזה לשבת, הוא חש, כי השבת יקרה לו עד מאוד. ואז פרצה מפיו שירה נפלאה: "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה".

והשיר היה כל כך נהדר, שעד מהרה חדר גם ללבות חבריו המקובלים, וכולם נצטרפו אלי ושרו יחד אתו את השיר החדש "לכה דודי". והשיר עבר בכל הרי הגליל מסביב, ומשם נתגלגל והגיע עד לקצות תבל, אל כל מקום בעולם, שבו גרים יהודים. ומאז ועד היום הזה שרים היהודים בכל העולם בערב שבת את השיר הנפלא של ר' שלמה אלקבץ "לכה דודי".

4. שירה

הצעות לשירים:
ש' בס - "עוד מעט ירד אלינו"
ח"נ ביאליק - "החמה מראש האילנות נסתלקה"
ר' אליצור - "שלום לך אורחת"
י"ד קמזון - "מגן וגן"
רבינוף - כבר ירדה השבת אל בקעת גנוסר"; "שבת שלום ומבורך".