חלק ראשון: מבוא כללי


תוכן העניינים:

המטרות החינוכיות
דברי פתיחה
תוכניות יום השישי


המטרות החינוכיות

א. בתחום הרגשי:
1. הילד יאהב את השבת ויצפה לבואה - חווית השבת
2. הילד יחוש בחשיבותה (קדושתה) של השבת - תודעת השבת: יום זה מכובד...
3. הילד יקיים ברצון מצוות ומנהגים של שבת לקראתה, ולאחריה בהבדלה

ב. בתחום הקוגניטיבי:
1. הילד יכיר הלכות ומנהגים של שבת
2. הילד יכיר סיפורים ואגדות על הנושא שבת
3. הילד יבין רעיונות הקשורים לעניין שבת

ג. מטרות לוואי:
1. הילד יכיר ביטויים ומושגים הקשורים לשבת, כגון: עונג שבת, שקיעת החמה וכיו"ב
2. הילד יקבל מושג - מה על רציפות הזמן והמחזוריות שבו.


דברי פתיחה

נושא השבת נלמד ונרכש בגיל הרך בעיקר בדרך החוויה. על כן כדאי לקשרו בקביעות עם חווית השבת הריאלית - האמיתית של הילד ולעסוק בו שוב ושוב לקראת כל שבת, לאורך כל השנה. לכן אנו מציעים להקדיש לנושא השבת את רוב בוקרו של יום שישי, ולעתים גם חלק ניכר של יום ראשון, שבו ניתן לנצל את הרשמים ה"טריים" של הילדים מחוויית השבת.


תוכניות יום השישי

ערב שבת בגן הילדים יהיה ניכר בייחודו ובשוני שלו מיתר ימי השבוע: באווירה החגיגית שלו, בהכנות, בנושאים שבהם יעסקו ביום זה, בשירה, במוסיקה מיוחדת וכו'.

התפילה
כבר מתחילת הבוקר יורגש השוני: הילדים ישירו את קטעי התפילה במנגינות מיוחדות, ואולי ייקבע גם סדר ישיבה שונה, חגיגי יותר.

פעילויות
פעילויות שונות ומגוונות תבוצענה במהלך היום, וכולן תסובנה סביב נושא אשר ישתנה מדי שבוע (הצעות להלן).

ארוחת עשר
את הארוחה אפשר גם כן לערוך בשינוי ובחגיגיות מה. ניתן לצרף את השולחנות זה לזה וליצור שולחן גדול ומוארך, אשר יכוסה במפות ויקושט בפרחים.
בשעת הארוחה הגננת יכולה להשמיע תקליטים של שירי שבת של עדות שונות, חזנות עממית וכיו"ב.

סיפורי תורה
דבר בעתו - לספר סיפור מן התורה בערב שבת, אם בשיחת הבוקר או בתוך מסיבת השבת. את סיפורי התורה אפשר לספר בהתאם או שלא בהתאם ל"פרשת השבוע". בגנים, אשר בהם מספרים מסיפורי התורה גם במשך השבוע, כדאי לעשות זאת ביום שישי ביתר חגיגיות, כמו למשל על-ידי הוצאת ספר תורה קטן מ"ארון הקודש" וקריאת הפסוק הראשון או פסוקים נבחרים של הפרשה מתוכו, תוך כדי סיפור, או על-ידי שימוש רב יותר בלשון התורה.

כמו-כן הגננת יכולה להציג תמונה או איזה מוצג שהוא מעניין מהפרשה, העשוי להמחיש את המסופר. היא תוכל גם לצייר ציור סכמטי תוך כדי סיפור.

יש אפשרות להוסיף גם גוון מוזיקלי: שירים ידועים וכיו"ב.

* פיתוח תכני השבת ישולבו בהקשר לסיפורי התורה לדוגמא: קדושת השבת - בהקשר לסיפור הבריאה או פיקוח נפש דוחה שבת בסמיכות לנושא חנוכה וכדו'...

ההכנות לשבת
הדגשה יתרה יש להדגיש בגן הילדים את ההכנות המעשיות לשבת כדי לעורר בלב הילדים את הציפייה והאהבה לשבת. ההכנות לשבת הן בכלל "כבוד השבת", וחשוב להסביר לילדים, כי אנו מכבדים את השבת בכך שאנו מכינים דברים לכבודה.

יש לשתף את הילדים במידה רבה ככל האפשר בפעולות ההכנה, ואפשר לעשות זאת על ידי חלוקת הילדים לקבוצות. כל קבוצה תצטרך לבצע עבודת הכנה אחת.

עבודות ההכנה צריכות להיות בלתי-שגרתיות, כאלה אשר אינן מתבצעות בדרך כלל בשאר ימות השבוע.

באופן כללי אפשר לחלק עבודות הכנה אלה לשלושה סוגים:
1. עבודות ניקיון וטיהור לשבת (כגון: ניקוי האצטבאות מאבק, רחיצת הבובות וכיו"ב).
2. הכנת מאכלים מיוחדים (אפיית חלות, אפיית עוגה, הכנת מאכלים מיוחדים לעדות השונות).
3. עבודות קישוט והידור לשבת (הלבשת הבובות, קישוט פינת הבובות ופינות אחרות, סידור פרחים, כיסוי במפיות, עריכת השולחן למסיבת קבלת שבת וכיו"ב).

את רוב עבודות ההכנה מוטב להתחיל משעות הבוקר המוקדמות, מיד לאחר שיחת הבוקר. הגננת צריכה לארגן את הילדים בצותות, כך שחלקם יעסקו בעבודות ניקיון וסדר, אחרים יצטרפו (לגננת) לעבודות האפייה או להכנת המאכלים לשבת, ומרביתם יעסקו בעבודות יצירה ובמשחק, ויהיו חופשיים להתבונן ולהשתתף בעבודות ההכנה של חבריהם האחראים לכך. יש לדאוג, כמובן, שעבודות ההכנה יתבצעו לחילופין, במשך שבועות מספר, על-ידי כל הילדים באופן שווה (על-ידי מינוי תורנים מתחלפים וכד'). את עבודות הקישוט וההידור לשבת מוטב לבצע לאחר ארוחת העשר (ריכוז הביניים) כשרוב הילדים עסוקים בדרך כלל במשחקי חצר, ורק אותו צוות ילדים אשר מונה לכך מבצע את עבודות הקישוט. צוות זה גם יוציא את דברי המאפה (או את המאכלים האחרים שהוכנו) מן התנור, ויערכם למסיבה. באותו זמן מוטב לא לאפשר לשאר הילדים להיכנס ולהתבונן ו"לעזור" לצוות בעבודתו. כך תקבל עבודת הכנה זו אופי של "הכנת הפתעה" לילדי הגן, והילדים העובדים יוכלו לעשות זאת בשקט ובריכוז הדרוש לכך.

כל זה באשר לצד המעשי. אשר לפיתוח נושאים כמו "הכנות לשבת", "מאכלי שבת" וכיו"ב, ראי להלן בפרקים העוסקים בכך.

מסיבת שבת
מסיבת השבת הנערכת בצהרי היום, לפני שהילדים עוזבים את הגן, צריכה להיות החגיגית ביותר מכל הפעילויות אשר יבוצעו במהלך היום.

רצוי שתהיה פעולת מעבר מעין טקסית בין הפעילות הקודמת ובין מסיבת "קבלת שבת".
לאחר עבודות ההכנה ירחצו הילדים את ידיהם (יסירו את סינוריהם), מוכנים לשבת במקומותיהם למסיבה.

כיוון שהמסיבה נערכת, בדרך כלל, לאחר משחקים חופשיים בחצר, יסתדרו הילדים בשקט ובסדר, לקול מוסיקה המושמעת על גבי תקליט, או לקול הקשת הגננת על כלי הקשה, כך שהילדים יכנסו לקצב הנגינה אל הגן ויתפסו את מקומותיהם שם.

סידור הכיסאות
הכיסאות יסודרו בעיגול, בריבוע או בחצי גורן מול ארון הקודש. לפעמים אפשר גם לסדר את הכיסאות סביב שולחן אחד גדול (המצורף משולחנות קטנים), הכל בהתאם לתנאי הגן ולתכנית מסיבת קבלת השבת.

לאחר שיסודרו הכיסאות בעיגול או בריבוע, נעמיד במרכז השטח הפנוי שולחן קטן, מכוסה במפה חגיגית (לבנה), ועליו שני פמוטים ונרות וכן סמלי שבת אחרים (חלות, בקבוק יין וגביע וכיו"ב) וממתקים ערוכים בצורה נאה ומושכת.

תכנית המסיבה
בכל מסיבת שבת חשובה מאוד המסגרת הקבועה המוכרת לילדים (שירי פתיחה, הדלקת נרות, סיום בכיבוד בממתקים, חלוקת עבודות יצירה וספרונים מספריית ההשאלה ופרידה מן הגן תוך שירה). עם זאת חשוב שיהיה במסגרת זאת מקום לשינוי ולחידוש: בתוך המסגרת הקבועה והמוכרת תביא הגננת בכל יום שישי "עניין" חדש, סיפור מן התורה או עניין מנושא השבת.

מסגרת קבועה
המסגרת הקבועה של המסיבה חשובה מאוד לילד. הוא יודע מה עומד לקרות בכל רגע, והדבר נוטע בו ביטחון ושמחה.

כדאי לפתוח תמיד באותו שיר אשר במשך הזמן יסמל את פתיחת המסיבה, ואחר כך לעבור לשירים אחרים מוכרים היטב.

אפשר גם לפתוח את המסיבה בהשמעת שירי שבת מתאימים מתקליטים, והילדים ילוו את אשיר בפיזום (כך נאפשר לילדים לבטא את השתתפותם).

הדלקת הנרות
אחרי השירה הפותחת אפשר לעבור לטקס הדלקת-הנרות. את הנרות תדליק אחת הילדות או הגננת. טקס ההדלקה והנרות הדולקים משרים חגיגיות רבה, ותורמים הרבה לאווירת השבת במסיבה. בהזדמנות זו יש להדגיש, כשאמא מדליקה נרות בבית - אות הוא כי נכנסה השבת; ואילו לאחר הדלקת הנרות בגן עדיין ערב שבת, ועל כן על הילדים לעזור לאמם בהכנות לשבת ככל שיתבקשו.

לאחר ההדלקה אפשר לדקלם דקלומים מתאימים (למשל: "היום נרות הדליקה אמא" או "אמא עוצמת עניים"), לשיר שירים על נרות שבת ולברך מברכות השבת.

הדקלומים והשירים יכולים להיאמר על ידי כל הילדים או בחלוקת תפקידים. כמו כן יכולה הילדה המדליקה לפתוח בברכה "שבת שלום", והילדים ישיבו: "שבת שלום ומבורך".

מוקד המסיבה
בכל מסיבת שבת יובא "עניין חדש", אשר יהווה את מוקד המסיבה. "עניין" זה יוגש בדרך של סיפור, שיחה, המחזה, תיאטרון בובות, הוראת שיר חדש וכיו"ב, ולפעמים ישולבו כמה מהדרכים האלה באופן מתאים. הכל בהתאם לנושא ולדרך פיתוחו.

סיום המסיבה
לסיום המסיבה תחלק הגננת לכל ילד ספר מן הספרייה, עבודות יצירה שביצע הילד במשך השבוע, ממתק, מתנות מן הגן, חוזר להורים (אם יש צורך), והילדים ייפרדו בשירה מן הגן.

לבסוף, מן הראוי להדגיש, שאין לחסוך במאמצים כדי להנעים על הילדים את המסיבה, כי ההנאה מן השבת בגיל הרך היא אחת הערובות לאהבת השבת בגיל מבוגר.