שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

המקדש בתקופת בית שני / שמואל ספראי
תאור מרכזיותו של בית המקדש בחיי העם בתקופת הבית השני
עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר עוסק בפרוט סדר יומו של הכהן הגדול ביום כיפור.
חז"ל וחג החנוכה / שמואל ספראי
המאמר מביא את דעתם של חלק מחוקרי חכמת ישראל, בה טוענים הם כי חז"ל התנגדו לבית חשמונאי וניסו לשכח את מעשיהם ומציג את ראיותיהם לכך. בהמשך המאמר בודק הוא את הראיות וסותר אותן בהסתמך על ההלכה והמציאות ההיסטורית.
פסח בירושלים בימי בית שני / שמואל ספראי
המאמר סוקר את ההיבטים המיוחדים של העלייה לרגל לירושלים בפסח. בין הנושאים הנידונים: קורבן הפסח, הביכורים, המקדש, אכסון העולים ומזונם.
יחסי ישראל והאומות לאחר החורבן / שמואל ספראי
יחס אמביוולנטי של חז"ל כלפי האומות. מחד גזרות ותקנות של חז"ל כדי למנוע כל קרבה איסור פיתן יינן גבינן וכד' ומאידך גיסא יחסי אנוש נאים מתוך הוקרה הדדית. שיחות בין חכמים ונשיאים עם אנשי הרשות פילוסופים וסתם נכרים על אמיתות התורה חכמת הטבע גודלה של האומה ועוד. מרד יהודה ברומי ועד לחורבן הבית
העלייה לרגל מן התפוצות בימי הבית השני / שמואל ספראי
במאמר מובאים מקורות רבים מחז"ל וממקורות חיצוניים המוכיחים עד כמה התופעה של עליה לרגל בימי בית שני הייתה נפוצה. במצווה זו השתתפו לא רק תושבי הארץ אלא גם יהודי התפוצות. זיקת העם שבתפוצה למקדש ולירושלים בדמות עליה לרגל והעלאת מס שנתי קבוע, נתייסדה רק בתקופת החשמונאים עם פריקת עולם של שליטים נוכריי
מעשיהם של עולי הרגל בירושלים בימי הבית השני / ד"ר שמואל ספראי
: המאמר שלפנינו עוסק בעלייה לרגל בימי בית המקדש השני ומפרט את מקום שהות העולים, מעשיהם, זמן שהותם וכד'. המחבר מצטט סוגיות שונות המובאות במקורותינו העוסקות בנושא העלייה לרגל.