שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

על הצורך בהוראת הסידור בבית הספר היסודי / ישראל תא-שמע
המאמר עוסק בחשיבותו של סידור התפילה לתודעה הדתית וההיסטורית שלנו כיום, ומסקנתו היא שיש ללמד את פירוש מילות התפילה, מקורן וחשיבותן כבר בבית הספר.
בין אילן לירק / ישראל תא-שמע
רבות הן ההלכות התלויות באילן ולא פחות מהן הוא מספר ההלכות התלויות בירק. כיצד נבחין בין אילן לירק? כללי הבחנה ומיון שונים ניתנו בש"ס לשם הגדרת המינים הללו, וכללים אלו משתנים אף הם כשמדובר לגבי הלכות שונות
דרכי שחרורם של עבדים עבריים / ישראל תא-שמע
הלכות הקשורות בדרכי יציאתם לחופשי של עבד ישראל הנמכר על ידי בי"ד או המוכר את עצמו ועבד כנעני. האם קיים קשר בין שחרור האשה מבעלה לשחרור העבד מאדונו?
אספקטים של גבורה בהלכה / ישראל תא-שמע
מעשי גבורה וקידוש ה' בהלכה
גרים וגיור בהלכה / ישראל תא-שמע
מאז ומעולם קיימת תופעה של גירות. יחס היהדות לתופעה זו אינו חד משמעי. חז"ל חלוקים בנושא לפי נסיבות הזמן והתנאים המשתנים. הן בהלכה והן באגדה נמצא תפיסות אידיאולוגיות המבטאות דעות שונות לנושא
הכוונה בעשיית מצווה / ישראל תא-שמע
כוונה וייחוד הם מושגי יסוד בתורת החסידות. כל מצווה ומצווה וכל פעולה נעשית בכוונה אם בחשבה או באמירה "לשם ייחוד". מה משמעותה של הכוונה לפי ההלכה? והאם הכוונה מעכבת את המצוות? דיון בנושא זה מצוי במשנה ובתלמוד וכן מובאים דעותיהם של הראשונים והאחרונים
מעמד ירושלים בחלוקת הארץ / ישראל תא-שמע
המאמר דן במעמדה של ירושלים, האם היתה שייכת לכלל שבטי ישראל, או שהיתה שייכת לשבטי יהודה ובנימין
מנורת זכריה וסמליה / ישראל תא-שמע
פירוש הסמלים המובאים בזכריה פרק ד' המתארים את המנורה