שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

ברכות השבטים: איתי אליצור / כי תהיינה לאיש שתי נשים - המאבק בין רחל ללאה על הבכורה
התנחלות השבטים: פרופ' יוחנן אהרוני / גבולות הארץ מהתנחלות השבטים וראשית המלוכה
התנחלות השבטים: יהודה אליצור / גבולות נחלת אפרים
ט"ו בשבט: יואל פרידמן / מחודש כסלו לחודש שבט
ט"ו בשבט: עזריאל אריאל / נטיעתם של צדיקים
ט"ו בשבט: יואל פרידמן / אילן אילן במה אברכך
ט"ו בשבט: שמעון בירן / חשבון נפש של ראש השנה לאילנות
ט"ו בשבט: יואל פרידמן / לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
ט"ו בשבט: יואל פרידמן / ט"ו בשבט
ט"ו בשבט: גבריאל קדוש / "כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"
ט"ו בשבט: דורון ותקין / עלית השרף באילנות
ט"ו בשבט: אילת-השחר הראובני / ארבעה ראשי שנים
ט"ו בשבט: ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - ט"ו בשבט
ט"ו בשבט: חודש בחודשו - ט"ו בשבט
ט"ו בשבט: חודש בחודשו - ט"ו בשבט, הברכות על הפירות
ט"ו בשבט: אליהו כי-טוב / מעגל השנה - חודש שבט - ספר התודעה
ט"ו בשבט: מנהגי עדות ישראל / חגי ישראל
טו בשבט: מדור דפי עבודה - שבת וחגים - דפים בפורמט וורד
טו בשבט: אברהם יערי / פיוטים לסעודת ט"ו בשבט
נחלות השבטים: מפת נחלות השבטים
נחלות השבטים: חן ציון ניות / נחלות שבטי יהודה, אפרים ומנשה
נחלות השבטים: זאב ח. ארליך / במדבר ל"ב: ערי גד וראובן בכיבוש ובהתנחלות
עשרת השבטים: חיים שוורצבוים / נדחי ישראל באפריקה ובסין
שבט: איזנברג יהודה / חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - שבט
שבט: מאיר גרוזמן / סדרם של שבטי ישראל בתורה
שבט: אליהו כי-טוב / מעגל השנה - חודש שבט - ספר התודעה
שבט: לוח דינים ומנהגים לשנת תש"ע
שבט גד: יהודה קיל / יהושע כב: על תהליך התיישבותם של שבטי עבר הירדן
שבט גד: רפי יעקבי / שבט גד וייחודו
שבט דן: אברהם אסף / נחלתו היעודה של שבט דן
שבט לוי: לאה וינשטוק / העברת זכויות הבכורים ללוויים
שבט לוי: איזנברג יהודה / דברי הימים א , כד-כה: עבודת הלוויים במקדש
שבט לוי: יהודה קיל / שמואל א, כא: נוב עיר הכהנים
שבטי ישראל: חן ציון ניות / נחלות שבטי יהודה, אפרים ומנשה
שבטים: מעובד על פי תרגום ישראל אוסטירזיצר / צוואות השבטים
שבטים: יו"ט לוינסקי / בעקבות עשרת השבטים
שבטים: מאיר גרוזמן / סדרם של שבטי ישראל בתורה
שבטים: איתי אליצור / כי תהיינה לאיש שתי נשים - המאבק בין רחל ללאה על הבכורה
שניים וחצי השבטים: יהודה קיל / יהושע כב: על תהליך התיישבותם של שבטי עבר הירדן
שנים עשר שבטים: אפרים צורף / יציאת מצרים באמנות