דפי לימוד


באורי תפילה: חוברת עבודה / כהן ניסים
המנהג הנפוץ של התזת האות ז'' בקריאת שמע מוצאו בארץ ישראל העתיקה / לינצקי מיכאל
מודה אני / הררי אסתר
תפילה - סדר הנחת וחליצת תפילין / משה ארז
תפילה, עיון בנושא ברכות השחר / חזן יעקב
תפילת עמידה - פרשנות ורעיונות / כהן ניסים