דפי לימוד


בעקבות הפיוט לכה דודי, דף עבודה / דניאל חנוך
הלכות שבת: בישול / עמר אילן
הלכות שבת: דיני חולה בשבת / עמר אילן
הלכות שבת: מבחן מתכונת / פש בעז
הלכות שבת: מוקצה - מבחן מסכם / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - דף חזרה וסיכום / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - מבחן / עמר אילן
הלכות שבת: צידה / עמר אילן
הלכות שבת: קושר / עמר אילן
טלטול מוקצה - דף עבודה / הורביץ רחלי
כבוד ועונג שבת דף עבודה / הורביץ רחלי
ל"ט אבות מלאכה ותנאי מלאכת מחשבת / חמדת ימים / פרנקל אמנון
ל"ט אבות מלאכה: שאלות / גבירץ דוד א
מבוא להלכות שבת: דבר שאינו מתכוון / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: לט אבות מלאכה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה הנעשית על ידי שניים / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה שאינה צריכה לגופה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: סיכום וחזרה על מבוא להלכות שבת / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: קיום / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: שינוי / עמר אילן
מושגים ביהדות: דף מספר 5 - שבת (חלק א) / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 7 - שבת (חלק ב) / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 7 - שבת (חלק ב) שאלות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 8 - שבת (חלק ג) / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 8 - שבת (חלק ג) שאלות / רוזנברג יהודה
סיכום הלכות שבת / משה ארז
שבת – שאלות ידע כללי לכל המשפחה / מלקוב בכור
שבת : שאלות חזרה בהלכות שבת - איסורי שבת / ארנד משה
שבת, הדלקת הנר: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, הלכות שבת: דפי עבודה, בחנים סיכום ומבחן (30 עמודים) / עמר אילן
שבת, מבוא הלכתי - עקרונות בדיני שבת: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מבוא רעיוני להלכות שבת: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת דישה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת טחינה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת לישה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, סיכום חוברת שבת / רוזנברג יהודה
שבת, סיכום חוברת שבת / רוזנברג יהודה
שבת, סיכום חוברת שבת תשע"א / רוזנברג יהודה
שבת, קידוש והבדלה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, שבת ויום טוב: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת: "מלאכות ההווה" - השוואת מלאכות שבת המוזכרות בגמ' לאלו המודרניות / פש בעז
שבת: המנהג להסתכל בצפרניים בהבדלה / לינצקי מיכאל
שבת: מיעוט דיבור בשבת / לינצקי מיכאל
שבת: סיכום ל"ט אבות מלאכה כהכנה לבגרות / רוזנברג יהודה
שבת: קיצור הלכות שבת מתוך "שמירת שבת כהלכתה". / רוזנברג יהודה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - ל"ט מלאכות למקצת פרטיהן / ארנד משה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - מלאכות שבת / ארנד משה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - מצוות השבת / ארנד משה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - שאלות לחזרה במשניות שבת / ארנד משה
שבת: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק