דפי לימוד


אלול ועשי"ת - שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
דף לימוד הורים וילדים לסליחות / רוזנברג יהודה
דף לימוד הורים וילדים לסליחות / רוזנברג יהודה
ויקרא, פרק כג, פס' כג-לב: ימים נוראים / כהנא עופר
ימים נוראים וסוכות: הלכות ימים נוראים וסוכות / רוזנברג שמואל
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
לימוד הורים ילדים בנושא תשובה / משניות אריאל