דפי לימוד


דף לימוד לפרשת במדבר / שבועות -תשע"ב / רוזנברג יהודה
הלכה, שבועות: מבחן / רוזנברג שמואל
ויקרא, פרק כג, פס' טז-כב: חג השבועות / כהנא עופר
חג השבועות - מצגת / קציר שי
חג השבועות, דברים פרק טז ו-כו - הדרכה למורה / רוזנברג יהושע
חגים, שבועות - מהות חג השבועות / חן הלל
חוברת לשבועות - מגילת רות ודפי עבודה / כהן ניסים
לימוד הורים וילדים לכבוד חג שבועות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 36 - חג שבועות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 36 - חג שבועות: שאלות / רוזנברג יהודה
שבועוות, דוד המלך: דף מקורות + שאלות / רוזנברג שמואל
שבועות - חג הביכורים: דף עבודה / רוזנברג יהושע
שבועות: דף ללימוד בחברותות בנושא מעמד הר סיני / עמר אילן
שבועות: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
שבועות: שבועות במקרא ובמסורת חז"ל / רוזנברג שמואל