דפי לימוד


שמות לד, ד לה, כט (מבחן 29) / מימון איל
דף פרשת שבוע לפרשת בא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וארא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויקהל - שקלים - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת יתרו - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תישא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת משפטים - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת פקודי - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמות - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תצוה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תרומה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
חומש שמות- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
חומש שמות- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
שמות כה, לא- כו, ט (מבחן 21) / מימון איל
שמות כו,ט-לא (מבחן 22) / מימון איל
שמות כו,לא-סוף תרומה (מבחן 23) / מימון איל
שמות כט, י- סוף כט (מבחן 25) / מימון איל
שמות לא, יב – לב,ל (מבחן 27) / מימון איל
שמות לב, לא – לד, ד (מבחן 28) / מימון איל
שמות לה, ל – לז, טז (מבחן 30) / מימון איל
שמות לז, יז – לט, א (מבחן 31) / מימון איל
שמות תחילת תצוה – כט,ט (מבחן 24) / מימון איל
שמות א-ב: שלבי שעבוד מצרים - מצגת / גרבר דניאל אליהו
שמות כב, ו- כג, ו (מבחן 18) / מימון איל
שמות כג, ו- סוף משפטים (מבחן 19) / מימון איל
שמות כה, א-ל (מבחן 20) / מימון איל
שמות ל,א – לא,יא (מבחן 26) / מימון איל
שמות לט (מבחן 32) / מימון איל
שמות פרק טו- סוף פרשת בשלח: מבחן מספר 12 / מימון איל
שמות פרק טו: מבחן מספר 11 / מימון איל
שמות פרקים א-כ: מבחן מספר 1 / מימון איל
שמות פרקים ב-ג: מבחן מספר 2 / מימון איל
שמות פרקים ד-ה: מבחן מספר 3 / מימון איל
שמות פרקים ז-ח: מבחן מספר 4 / מימון איל
שמות פרקים ח-ט: מבחן מספר 5 / מימון איל
שמות פרקים יב-סוף פרשת בא : מבחן מספר 9 / מימון איל
שמות פרקים יט-כ: מבחן מספר 14 / מימון איל
שמות פרקים י-יב: מבחן מספר 7 / מימון איל
שמות פרקים כא-כב: מבחן מספר 17 / מימון איל
שמות פרקים כא-כד: מבחן מספר 16 / מימון איל
שמות פרקים כ-כא: מבחן מספר 15 / מימון איל
שמות פרקים לט-י: מבחן מספר 6 / מימון איל
שמות פרשת יתרו – פרק יט: מבחן מספר 13 / מימון איל
שמות, פרקים א-ב: גזירות פרעה / ברנט צבי
שמות, פרשת בשלח – שירת הים: מבחן מספר 10 / מימון איל
שמות, פרשת בשלח, דף חזרה למבחן / שוקרון מרדכי
שמות, פרשת בשלח, מבחן / שוקרון מרדכי
שמות, פרשת בשלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תשא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצווה- זכור: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה