דפי לימוד


דף לימוד ליום הכיפורים תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - יום הכיפורים תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - יום הכיפורים תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - יום הכיפורים תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע ליום הכיפורים - תשע"א / רוזנברג יהודה
הלכה: יום כפור, סוכות / רוזנברג יהודה
חגים, יום כיפור / קוזלובסקי נ. דינה
חגים, יום כיפור - "כי הנה כחומר" / קוזלובסקי נ. דינה
חגים, יום כיפור: ונתנה תוקף / קוזלובסקי נ. דינה
חגים, יום כפור - "כי הנה כחומר" / קוזלובסקי נ. דינה
יום כיפור: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
מנהגי ערב יום הכיפורים בחידות / אנגלהרט דוד אהרן