דפי לימוד


דף לימוד לחג סוכות תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לסוכות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע -סוכות תשע"ח / רוזנברג יהודה
הלכה, נטילת ידיים וברכת אשר יצר: דף מושגים / רוזנברג יהודה
הלכה: יום כפור, סוכות / רוזנברג יהודה
הלכות סוכה: גובה מינימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גובה מקסימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גודל הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: דיני הסכך / עמר אילן
הלכות סוכה: דפנות הסוכה / עמר אילן
חגים, חנוכה - דף מושגים / רוזנברג יהודה
חגים, חנוכה - דף מושגים / רוזנברג יהודה
חגים, חנוכה - דף מושגים / רוזנברג יהודה
חגים, חנוכה - חידון / רוזנברג יהודה
חודש חשון: דף מושגים / רוזנברג יהודה
חודש חשון: שאלות לדף מושגים / רוזנברג יהודה
ימים נוראים וסוכות: הלכות ימים נוראים וסוכות / רוזנברג שמואל
משנה, סוכה, פרק ד משנה א-ג: דף עבודה / כהן נתי
משנה, תענית: מבחן / גאן עמוס
סוכות, הלכות החג / גאן עמוס
סוכות: דף לחג ראשון של סוכות / רוזנברג יהודה
סוכות: הלכות החג / זהבי דב
סוכות: הלכות סוכה וארבעה מינים / גרין שי
סוכות: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק