דפי לימוד


בין אדם לחברו - שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
ברכות השחר / עמר אילן
גמרא, ברכות, לו: מה מברכים על תבשיל שמעורב בו אחד מחמשת מיני הדגן? /
גמרא, ברכות, לח ע"א: מה מברכים על דבש תמרים? /
גמרא, ברכות, לח-לט: מהו שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה? /
דין יין שנגע בו מחלל שבת / קינד דניאל
דיני השכמת הבוקר / עמר אילן
דיני השכמת הבוקר - סיכום ומבחן / עמר אילן
דיני נטילת ידיים שחרית / עמר אילן
דינים, הלכות ראש השנה / רוזנברג שמואל
דף עבודה בהלכות בית כנסת פניני הלכה הרב אליעזר מלמד / בן חמו משה
הלכה על פי מקור חיים- תפילין / צוויק אורן
הלכה פרק לא – דברים הבאים מחמת סעודה: מבחן / שלו ישראל
הלכה, קיצוש"ע מקור חיים פרק ט"ו:הכנות לתפילת שמונה עשרה -בוחן אמריקאי / תירם שמעיה
הלכה, אונאה וגזילה: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות / פרץ אודיה
הלכה, ברכות: ברכות אחרונות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת "שהכל נהיה בדברו" / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת פירות האדמה וירקות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת פירות העץ / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: דיני קדימה בברכות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכת המזון: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, הלכות נטילת ידיים י"ב - י"ט / תירם שמעיה
הלכה, הלכות נטילת ידיים: בוחן / תירם שמעיה
הלכה, הלכות קריאת שמע: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, הלכות שבת, הכנת תה בשבת / ברנע אילה
הלכה, הלכות תפילה וחזרת הש"ץ מבחן / תירם שמעיה
הלכה, הלכות תפילין- מבחן - קצוש"ע פרק י / תירם שמעיה
הלכה, ט"ו בשבט: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, מצוות התלויות בארץ: סדר הפרשת תרומות ומעשרות / לוי דני
הלכה, מצוות התלויות בארץ: הפרשת תרומות ומעשרות / לוי דני
הלכה, מצוות ספירת העומר ומנהגי הספירה / קדוש מאיר
הלכה, סיכום הלכות ברכות בקצש"ע ומשניות ומשניות חולין / בישיץ שלומית


הלכה, על פי מקו"ח ברכות התורה, קדיש, פסוקי דזימרא / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח ברכת כהנים, תחנון / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח הלכות חזן / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח השכמת הבוקר / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח מניין / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח ציצית / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח קריאת התורה / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח קריאת שמע / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח תפילת עמידה / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח תפילת עמידה / צוויק אורן
הלכה, פורים: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, פניני הלכה שבת א / שאלות חזרה - תוכנית כיתה ז / וגנר אלמוג
הלכה, פניני הלכה שבת א / שאלות חזרה - תוכנית כיתה ח / וגנר אלמוג
הלכה, פניני הלכה: הלכות יום כיפור – מצוות הווידוי / גורביץ ראובן
הלכה, פניני הלכה: הלכות יום ראש השנה / גורביץ ראובן
הלכה, פניני הלכה: הלכות שבת – דיני כיבוס בגדים / גורביץ ראובן
הלכה, פניני הלכה: הלכות שבת – דיני כיבוס בגדים (כתמים) - המשך / גורביץ ראובן
הלכה, פניני הלכה: המלכת ה'' בתפילה / גורביץ ראובן
הלכה, פניני הלכה: מצוות תקיעת שופר / גורביץ ראובן
הלכה, שבועות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, שולחן ערוך, אורח חיים: ה-קצג / יניב משה
הלכה, שלחן ערוך אורח חיים: שאלות מבחן וחזרה / יניב משה
הלכה: הלכות אמירת אמת / ברנע נתנאל
הלכה: השתלשלות מצוות קריאת שמע / גור יעקב
הלכה: חודש אלול והלכות תשובה - מבחן / שלו ישראל
הלכה: סוכות מתוך חוברת של הגר"מ אליהו / שלו ישראל
הלכה: פרקים כט, ל: מבחן / שלו ישראל
הלכה: פרקים לד, קיד (פורים): מבחן / שלו ישראל
הלכות ,תרומות ומעשרות פניני הלכה עמודים 269-282 / בן חמו משה
הלכות ברכות -בקצשו"ע סימן נ"ו ונ"ז: דף עבודה / אופן לאה
הלכות ברכות: ברכת "העץ" וברכת "האדמה" / עמר אילן
הלכות ברכות: ברכת הבוסר / עמר אילן
הלכות ברכות: ברכת חמשת מיני דגן / עמר אילן
הלכות ברכות: דיני ברכות לדברים שאינם "גידולי קרקע" / עמר אילן
הלכות ברכות: דיני קדימה בברכות / עמר אילן
הלכות ברכות: פרי עץ שמברכים עליו "בורא פרי האדמה" / עמר אילן
הלכות חנוכה: השמש בחנוכה / רוזנברג ישי
הלכות חנוכה: זמן הדלקת הנרות / עמר אילן
הלכות חנוכה: מקום הדלקת הנרות / עמר אילן
הלכות חנוכה: סדר הדלקת הנרות ומספרם / עמר אילן
הלכות חנוכה: סוגי שמנים ופתילות / עמר אילן
הלכות חנוכה: שימוש לאור נרות החנוכה / עמר אילן
הלכות כבוד ספר התורה, בוחן / בן חמו משה
הלכות כבוד ספר תורה ושמות קדושים -פניני הלכה - עמודים 113-122 / בן חמו משה
הלכות כתיבת ספר תורה א-ו / בן חמו משה
הלכות מזוזה - מתוך פניני הלכה - ליקוטים עמודים 223-231 / בן חמו משה
הלכות מזוזה - מתוך פניני הלכה - ליקוטים עמודים 231-244 / בן חמו משה
הלכות סוכה: גובה מינימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גובה מקסימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גודל הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: דיני הסכך / עמר אילן
הלכות סוכה: דפנות הסוכה / עמר אילן
הלכות ספירות העומר: דף עבודה / שלו ישראל
הלכות פורים מתוך פניני הלכה / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק ב'' כללי איסור חמץ - שאלות פניני הלכה פסח עמודים 15-20 / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק י'''' כללי הגעלת כלים עמודים 121-124 / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק יא הכשרת המטבח לפסח עמודים 146-156 / בן חמו משה
הלכות פסח וספירות העומר: מבחן / שלו ישראל
הלכות ציצית - דיני הפתילים / עמר אילן
הלכות ציצית - הבגד החייב בציצית, דיני הכנפות / עמר אילן
הלכות ציצית ותפילין (סימנים ט-י) ע"פ קצור שולחן ערוך. / מימון איל
הלכות ציצית, דף עבודה פניני הלכה עמודים 140-152 / בן חמו משה
הלכות קריאת התורה, בוחן / בן חמו משה
הלכות קריאת התורה, פניני הלכה עמודים 89-98 / בן חמו משה
הלכות שבת: בישול / עמר אילן
הלכות שבת: דיני חולה בשבת / עמר אילן
הלכות שבת: מוקצה - מבחן מסכם / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - דף חזרה וסיכום / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - מבחן / עמר אילן
הלכות שבת: צידה / עמר אילן
הלכות שבת: קושר / עמר אילן
הלכות שופר: דיני שופר של ראש השנה / עמר אילן
הלכות שופר: שמיעת קול שופר בראש השנה / עמר אילן
הלכות תלמוד תורה והלכות בית כנסת : מבחן / בן חמו משה
הלכות תפילה / בית כנסת / בן חמו משה
הלכות תפילה: דברים המטרידים אדם באמצע התפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: ההכנות לתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: הפסקות בתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: כוונה בברכות התפילה / עמר אילן
הלכות תפילין, דף עבודה / בן חמו משה
הלכות תפילין, מבחן / בן חמו משה
הלכות תרומות ומעשרות / בן חמו משה
המשך הלכות קריאת התורה, פניני הלכה עמודים 99-112 / בן חמו משה
השתלשלות ההלכה, דף עבודה על מצגת / ברנע אילה
ויקרא, מבחן על ההקדמה לספר ויקרא ופרקים א-ב / הורביץ רחלי
ויקרא, פרשת צו, דף עבודה / הורביץ רחלי
ויקרא, פרשת צו: פרשת שבוע - מדרשי חז"ל / הורביץ רחלי
חוברת בנושא: הלכות ברכות הנהנין / איצקוביץ ישראל
חודש חשוון: מבחן בהלכות הנוגעות לחודש / רוזנברג שמואל
חידון בנושא פסח / בן חמו משה
חידון על הלכות למוד תורה / בוחבוט דניאל
חנוכה: הלכה ומנהגים לחנוכה / רוזנברג שמואל
חנוכה: הלכות חנוכה / רוזנברג שמואל
טלטול מוקצה - דף עבודה / הורביץ רחלי
כבוד ועונג שבת דף עבודה / הורביץ רחלי
כיבוד אב ואם וכיבוד רב: שאלות מתוך "שאלות בהלכה" לפי קיצור שולחן ערוך מקור חיים / לוי יצחק
ל"ט אבות מלאכה ותנאי מלאכת מחשבת / חמדת ימים / פרנקל אמנון
מבוא להלכות שבת: דבר שאינו מתכוון / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: לט אבות מלאכה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה הנעשית על ידי שניים / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה שאינה צריכה לגופה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: סיכום וחזרה על מבוא להלכות שבת / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: קיום / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: שינוי / עמר אילן
מבחן בהלכות נטילת ידיים וציצית / הרוניאן עמנואל
מבחן בדינים קיצשו"ע מקור חיים פרקים כז-כ הלכות ברכות / הורביץ רחלי
מזוזה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
מחשבת: חודש אלול, תשובה הקדמה לכוזרי: מבחן / שלו ישראל
מידות ושיעורי תורה / רוזנברג שמואל
מספר התקיעות / פייגלין חגית
מצוות התלויות בארץ: שאלות מתוך "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
משנה ברורה: סימן ד סעיפים א: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ב-ג ו-ז: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ו-ז: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ח-י, יג: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה, חלה: הפרשת חלה - מערך שיעור כהקדמה למסכת חלה (כולל דף עבודה) / עזר אבנר
מתנות עניים - ע"פ "מקור-חיים" של רב ח.ד. הלוי / אפרתי יהודית
סוכות: הלכות סוכה וארבעה מינים / גרין שי
סעודה וברכות: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
פניני הלכה - מצוות הוידוי / גורביץ ראובן
פניני הלכה - מצוות הוידוי (המשך) / גורביץ ראובן
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 2) / ברנע נתנאל
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 4) / ברנע נתנאל
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 5) / ברנע נתנאל
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב'' – אות א / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ב / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ג / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ד / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ה / גורביץ ראובן
פניני הלכה: הלכות תפילין / בן חמו משה
פניני הלכה: הלכות תפילין שאלות חזרה / בן חמו משה
פניני הלכה: ליקוטים א החינוך לתורה / בן חמו משה
פניני הלכה: ליקוטים א החינוך לתורה 2 / בן חמו משה
פסח, הלכות חמץ / גורביץ ראובן
פסח, הלכות סיפור יציאת מצרים / גורביץ ראובן
פסח, הלכות פסח: קיצושו"ע- סימנים קז- קיד- שאלות חזרה / דונין מנחם
פסח, חידון בהלכות פסח - שלח א / תירם שמעיה
פסח, חידון בהלכות פסח - שלח א / תירם שמעיה
פסח: הלכות פסח / רוזנברג שמואל
צדקה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
צורת השופר / פייגלין חגית
ציצית: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
צניעות- הלכה ומחשבה / ברנע אילה
קיצור שולחן ערוך - סימן מ - הלכות נטילת ידיים / לביוב מושקא
קיצור שולחן ערוך - פרק י: הלכות תפילין, תפזורת / אופנהיימר יאיר
קיצור שולחן ערוך - פרק י: הלכות תפילין,דף חזרה / אופנהיימר יאיר
קיצור שלחן ערוך, פרק כ"ז - הלכות נטילת ידים / ממן רפאל
ראש השנה: בוחן בהלכות ראש השנה / גור בת-חן
שאלות חזרה בהלכות פורים, קצוש"ע סימנים קמ-קמב / דונין מנחם
שאלות על הלכות פסח ע"פ קיצור שולחן ערוך / בן טולילה אברהם
שבת, הלכות שבת: דפי עבודה, בחנים סיכום ומבחן (30 עמודים) / עמר אילן
שבת: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
שמואל א: מבחן פרקים א-ג / הורביץ רחלי
שמואל א: מבחן פרקים ד-ז / הורביץ רחלי
שמואל א: פרק כ"ו- דוד מסרב לשלוח יד במשיח ה'' / הורביץ רחלי
שמות, פרשת כי תישא: חידון / הורביץ רחלי
תוכנית פניני הלכה : הלכות תלמוד תורה / בן חמו משה
תפילה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
תפילין, הלכה, בר מצווה / צוויק אורן
תפילין,הוראות לעבודת מחצית א / צוויק אורן
תפילין,הלכות תפילין – פרק י / צוויק אורן
תפילין,זמן הנחת תפילין / צוויק אורן
תפילין,כוונה במצות תפילין / צוויק אורן
תפילין,מבנה התפילין- / צוויק אורן
תפילין,סדנא להכרת התפילין / צוויק אורן
תקיעת שופר / פייגלין חגית