דפי לימוד


הלכות סוכה: גובה מינימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גובה מקסימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גודל הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: דיני הסכך / עמר אילן
הלכות סוכה: דפנות הסוכה / עמר אילן
ויקרא, פרק כג, פסוקים לג-מד: חג הסוכות / כהנא עופר
ימים נוראים וסוכות: הלכות ימים נוראים וסוכות / רוזנברג שמואל
סוכות: דף לחג ראשון של סוכות / רוזנברג יהודה
סוכות: הלכות סוכה וארבעה מינים / גרין שי