דפי לימוד


איוב, מבחן / רוזנברג יהושע
בגרות בתנ"ך, יחידת הבקיאות: מבחן מתכונת / רוזנברג ישי
במדבר – פרקים יב- יד: מבחן בתורה / צוויק אורן
במדבר פרק ט - "אין מוקדם ומאוחר בתורה": / קורצוייל ברוך
במדבר פרק ט"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק י"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק יב: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"א - דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"א - לימוד הרמב"ן / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"ה - חטא "בעל פעור": דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ"ז- בנות צלפחד ומינוי יהושע: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק כ: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרק ל"ב - דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר פרקים י"ג-י"ד- חטא המרגלים: דף עבודה / קורצוייל ברוך
במדבר, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
במדבר, פרק א-י: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ה, פרשת סוטה / גורביץ ראובן
במדבר, פרק ה-ו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ח: הקדשת הלויים / זנד הגר
במדבר, פרק ח-ט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק טו: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק טז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יג-יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יד: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יח: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק יט: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק י-יב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כ: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כא: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כב: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כד-כה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק כז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק ל: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרק לה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
במדבר, פרשת בהעלותך - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת בלק - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת במדבר - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת חקת - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת מטות - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת מסעי - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת נשא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת פינחס - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת קורח - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
במדבר, פרשת שלח - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
בראשית א, סיפור הבריאה (דף מספר 1) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ד, קין והבל (דף מספר 2) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק ו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק ט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק טו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק טו, ברית בין הבתרים (דף מספר 4) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק יב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק יב, (דף מספר 3) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק יג, אברהם ולוט נפרדים / סולומון עופר
בראשית פרק יז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כא (דף מספר 5) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כב, נסיון העקדה (דף מספר 6) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כה'' פסוקים כט-לד: עשיו מוכר את הבכורה ליעקב (דף מספר 7) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק כט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק לז (דף מספר 10) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק לח, מעשה יהודה ותמר (דף מספר 11) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק מא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק מב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק מג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק מד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק מד, פרשת הגביע ונאום יהודה (דף מספר 12) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק מה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק מו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרק נ - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
בראשית פרקים כז-כח, הברכות -המשך (דף מספר 9) / דומיניץ יהודה
בראשית פרקים כז-כח, הברכות (דף מספר 8) / דומיניץ יהודה
בראשית, בעיית הגשמת האלוק / לב חגי
בראשית, דפי חזרה לקראת בחינת הבגרות לכיתה יא / רוזנברג ישי
בראשית, הבדלים תחביריים ופרשניים בניתוח הפסוקים / לב חגי
בראשית, פרק ג - מיומנויות השוואה / לב חגי
בראשית, פרק ט - השוואת מפרשים / לב חגי
בראשית, פרק ט: מיומנויות השואה / לב חגי
בראשית, פרק טו: ברית בין הבתרים - שאלות עיון / הלפרין טפת

בראשית, פרק טו: דף עבודה על פי פרוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק יב: דף עבודה על פי פירוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק יח: דף עבודה על פי פרוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק כט: יעקב בבית לבן - דף עבודה / מורג בלה
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לד: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לה: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק ל-לא: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
דברים פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק טז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק יז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ל - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים, עיונים בפרשנות לספר, יחידה ד'' על פי מיקוד תשס"ז / רוזנברג ישי
דברים, עשרת הדברות - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק א - עבודת הכנה / מאיר שרית
דברים, פרק א והקדמה - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק א, א-ג / ברזילי שני
דברים, פרק ד / מאיר שרית
דברים, פרק ד - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק ה - מערך שיעורים / מאיר שרית
דברים, פרק ו / מאיר שרית
דברים, פרק ז / מאיר שרית
דברים, פרק ח / מאיר שרית
דברים, פרק ט - עבודת הכנה / מאיר שרית
דברים, פרק י - מערך שיעור / מאיר שרית
דברים, פרק יא / מאיר שרית
דברים, פרק יב: דף מקורות ללימוד היתר אכילת בשר תאוה / רוזנברג ישי
דברים, פרשת דברים - עיונים / איזנברג יהודה
דברים, פרשת דברים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת האזינו - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ואתחנן - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת וילך - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת כי-תבוא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת כי-תצא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת עקב - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ראה - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת שופטים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דוגמאות לשאלות של בחינות בגרות, על פי מיקוד תשס"ו /
דמויות מן המקרא - על פי מיקוד קיץ תשס"ו / בן שלוש שרית
דמותה של אם סיסרא / הניג רויטל
דפי עבודה לתלמיד על ספר יונה פרקים א-ב / דומוביץ עמירם
דפי עבודה לתלמיד על ספר יונה פרקים א-ב (pdf) / דומוביץ עמירם
דפי עבודה לתלמיד על ספר יונה פרקים ג-ד / דומוביץ עמירם
דפי עבודה לתלמיד על ספר יונה פרקים ג-ד (pdf) / דומוביץ עמירם
הכנה לבגרות: מבחן בתנ"ך, הכנה לבגרות יחידה א' / רוזנברג יהושע
הכנה לבגרות: מתכונת בתנ"ך / גולדמן שמעון
הכנה לבגרות: שאלות חזרה לקראת מבחן הבגרות ביחידת הבקיאות / רוזנברג ישי
הלכה, טעמי איסור כלאיים / גולד איתיאל
הנחיות לכתיבת מבחן בגרות בתנ"ך / חיים פור אילן
ויגש: מה עושים שהמצב אבוד. דפי עבודה ומקורות בפ"ש- /
ויקרא א-ד: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא ח-יא: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא ט-י: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא יא-יט: מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא יט-כא : מבחן בתורה / צוויק אורן
ויקרא פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ויקרא פרק יט סיכום - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ויקרא פרק כג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ויקרא פרק כג -הקדמה לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ויקרא פרק כג, יח דף עבודה עצמית - סוכות / צוויק אורן
ויקרא פרקים יז, יח דף עבודה עצמית / צוויק אורן
ויקרא שאלות לבגרות -הקדמה לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ויקרא, מבוא לתורת הקורבנות / דומוביץ עמירם
ויקרא, מבנה ספר ויקרא / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א: קורבן עולה / כהנא עופר
ויקרא, פרק א-ג - העולה המנחה והשלמים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א-ה - מושגים בסיסים בעבודת הקרבנות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א-ה - עבודות הקורבנות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א-ז - טעמי הקורבנות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א-ז - מה בין פרשת ויקרא לפרשת צו / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק א-ז: דברי החפץ חיים על המקדש והקורבנות / כהנא עופר
ויקרא, פרק א-ז: הקדמה לחטיבת הקורבנות / כהנא עופר
ויקרא, פרק א-ז: מבחן - קורבנות / כהנא עופר
ויקרא, פרק ב: המנחות - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק ג ו-ז: קורבן שלמים / כהנא עופר
ויקרא, פרק ג: קרבן שלמים / כהנא עופר
ויקרא, פרק ג: קרבן שלמים - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק ד-ה, חטאת ואשם - קורבנות החובה / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק ד-ה: קרבן חטאת / כהנא עופר
ויקרא, פרק ה: קרבן אשם - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק ו-ז: שאלות חזרה / כהנא עופר
ויקרא, פרק ח-י - פרשת ימי המילואים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק ט"ז, סדר עבודת הכה"ג ביוה"כ / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק ט, מטרת המשכן / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק טז - הרחבה והעמקה בסדר עבודת הכה"ג ביוה"כ / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק טז - סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק טז: עבודת הכהן הגדול / כהנא עופר
ויקרא, פרק טז: עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / רוזנברג ישי
ויקרא, פרק טז-יח: פרשת אחרי מות - מבחן / כהנא עופר
ויקרא, פרק י טז-כ: הויכוח בין משה ואהרון וכעסו של משה / סמואל גדי
ויקרא, פרק י: חטא נדב ואביהוא / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יא - הטומאה מבחוץ / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יא, מאכלות האסורות - טעמי המצווה / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יא: טבלת סיכום לבעלי חיים האסורים והמותרים באכילה / כהנא עופר
ויקרא, פרק יא: טומאת מגע ומשא / כהנא עופר
ויקרא, פרק יא: מאכלות אסורים / כהנא עופר
ויקרא, פרק יא-טו - תורת הטומאה והטהרה / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יב - טומאת היולדת וטיהורה / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יב: אשה יולדת / כהנא עופר
ויקרא, פרק יג: טומאת נגעים / כהנא עופר
ויקרא, פרק יג: טומאת נגעים - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק יג-יד - טומאת נגעים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יג-יד, הנגעים - טעמי המצווה / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יז: איסור אכילת דם / כהנא עופר
ויקרא, פרק יז: איסור אכילת הדם - דף מקורות / כהנא עופר
ויקרא, פרק יח: מבחן בקטע שלא נלמד / כהנא עופר
ויקרא, פרק יח-כד (יט עיון): מבחן (שני נוסחים + שאלון הכנה למבחן) / כהנא עופר
ויקרא, פרק יח-כד: מבחן / כהנא עופר
ויקרא, פרק יט - המצוות בפרשת קדושים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט פסוק ב - דבר אל כל עדת ישראל קדושים תהיו / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט פסוק ג - איש אימו ואביו תיראו / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט פסוק טז - לא תלך רכיל בעמך / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט פסוק יא-יב - לא תגנבו ולא תכחשו / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט פסוק יד - ולפני עוור לא תתן מכשול / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק יט: דף עבודה / גורביץ ראובן
ויקרא, פרק יט-כא: מבחן / כהנא עופר
ויקרא, פרק כ - פרשת קדושים / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק כא-כב / כהנא עופר
ויקרא, פרק כא-כב - הלכות כוהנים וקורבנות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק כא-כב: אמור אל הכהנים בני אהרן - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פס' א-ח: שבת וחג הפסח / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פס' טו-טז: ספירת העומר / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פס' טז-כב: חג השבועות / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פס' ט-יד: "עומר התנופה" / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פס' כג-לב: ימים נוראים / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג, פסוקים לג-מד: חג הסוכות / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג: חג השבועות - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג: ימים נוראים - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג: סוכות - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג: עומר התנופה, ספירת העומר - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כג: פרשת המועדות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק כג: פרשת המועדות - שבת וחג הפסח - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כד: בקיאות - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כד: עין תחת עין - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה, יג-יז: ולא תונו איש את עמיתו / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק כה, פס' כה-לד: מכירת שדות ובתים, וגאולתם / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה, פס' כ-כד: בטחון בה' בשמיטה וביובל / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה, פס' לד-לח: איסור ריבית / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה, פס' לט-מו: עבד עברי ועבד כנעני / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה: השמיטה- דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה: יובל, אונאה - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה: עבד עברי ועבד כנעני - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה: שמיטה ויובל, גאולת קרקע, איסור ריבית - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כה: שמיטין ויובלות / דומוביץ עמירם
ויקרא, פרק כו: שאלות בקיאות / כהנא עופר
ויקרא, פרק כו: ברכות וקללות - דף עבודה / כהנא עופר
ויקרא, פרק כו: ברכות וקללות + שאלות בקיאות / כהנא עופר
ויקרא, פרק כ-כב: מבחן / כהנא עופר
ותלקח אסתר - שיר / חיים פור אילן
חוברת בנושא טעמי הקורבנות / איצקוביץ ישראל
חוברת הקדמה לספר ויקרא - קורבנות / איצקוביץ ישראל
חוברת מלכים ויחזקאל: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
חוברת עבודה לספר יהושע פרקים א-ה / איצקוביץ ישראל
חוברת עבודה לספר יהושע פרקים ו-יא / איצקוביץ ישראל
חוברת עבודה על מגילת רות / איצקוביץ ישראל
חוברת עבודה על שירת האזינו / איצקוביץ ישראל
חומש בראשית'' קטעי רש"י ורמב"ן נבחרים'' שאלון 2102 * תנ"ך ממ"ד * מיקוד קיץ תשע"ב / כהן יהודה
טבלה בנושא שנות חיים ומוות וזמן הולדה מאדם הראשון עד נפתלי / רזניק יהודה
טבלת סיכום: משכן וכליו - מפרשיות: תרומה, תצוה, ויקהל פקודי / איצקוביץ ישראל
יהושע שופטים - מבחן מסכם / וינשטיין מיכאל
יהושע, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
יהושע, פרק א: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק א: שאלות בגרות / רשת אמי"ת / לב חגי
יהושע, פרק ב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ג: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ד: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ה: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ז: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ח: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק ט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק טז, פרק יט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק יא-יב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק יד-טו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק יז-יח: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק כב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק כג: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק כד: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרק כ-כא: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
יהושע, פרקים א-יב: עבודה מסכמת / קוזלובסקי נ. דינה
יחזקאל, פרק א-יג: מבחן / פייגלין חגית
יחזקאל, פרק ח - דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ח: דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ח-ט: בוחן / גור בת-חן
יחזקאל, פרק ט - דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק ט: דף עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק יב: דף עבודה / גור בת-חן
יחזקאל, פרק יב: דף עבודה / פייגלין חגית
יחזקאל, פרק יג: יחזקאל ונביאי השקר / רוזנבלט ישי
יחזקאל, פרק כד: משל סיר החלאה ומות אשת הנביא / רוזנבלט ישי
יחזקאל, פרק לד: דפי עבודה / אלישבע
יחזקאל, פרק לד: הצאן, הרועים ובימינו / רוזנבלט ישי
יחס לקורבנות: דף מקורות בנושא "יחס הנביאים לקורבנות" המקורות בתנ"ך ובחז"ל / איזנברג יהודה
ירמיהו, פרק א, ב ,ז, כו, לא: דף חזרה לקראת מבחן / גור בת-חן
ירמיהו: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ישעיהו פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו פרק ב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו פרק ה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו פרק יב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו פרק מ - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו שאלות בגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
ישעיהו, פרק א / צפניק אבי
ישעיהו, פרק א - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק ב - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק ה - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק ו - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק יב - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק יג - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק יד - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק כח - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מ - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מב - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מד - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מה - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק מט - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק נב-נג - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק נד - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק נה - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק ס - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
ישעיהו, פרק סו - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
לוח כרונולוגי לתולדות ישראל / איזנברג יהודה
מבחן מתכונת בתנ"ך / רוזנברג יהושע
מגילת אסתר, בגתן ותרש: דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר – זמן המגילה, דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר, איש יהודי… דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר, דף עבודה באנגלית / פרנקל מתניה
מגילת אסתר: "גידל המלך אחשוורוש את המן" - דף עבודה / פרנקל מתניה
מגילת אסתר: ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר – דף מקורות / פרנקל מתניה
מיקוד חיובי לשאלון 2102 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 2103 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 2104 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 2105 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 2106 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 2212 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 900401 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מיקוד חיובי לשאלון 900411 קיץ תשע"א / עמנואל אליצור
מלכים - מבט כללי / גור בת-חן
מלכים א פרק ב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק טז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יב: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק כ"א- כרם נבות: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
מלכים א, פרק ג, ד, ה: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א-יב / יואלי שגית
מלכים א, פרק ב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ח: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק י: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יא: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יב-כח / יואלי שגית
מלכים א, פרק יט: למורה / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: לתלמיד / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: מבוא לפרקי אלישע / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: שאלות הכנה / חוזה רחל
מלכים א, פרק כב ומלכים ב, פרק ג: השוואה / חוזה רחל
מלכים א, פרק כב: שאלות ותשובות / חוזה רחל
מלכים ב פרק יז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב, פרק א: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ב / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ג: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: מבחן בקיאות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: מבחן בקיאות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: שאלות בקיאות + תשובות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ד - אלישע ונס השמן - דף עבודה / גור בת-חן
מלכים ב, פרק ד: חלק א- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: שאלות ותשובות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ה: נעמן- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ו: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ז: חלק א / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ז:חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ח: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ט: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק י: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק כא-כה: מבדק בקיאות / גור בת-חן
מלכים ב, פרק כב: ניסי אלישע / חוזה רחל
מצגת בגרות בתנ"ך יחידת הבקיאות, על פי מיקוד תשס"ה / גולדמן שמעון
מצגת בגרות בתנ"ך יחידת הבקיאות, על פי מיקוד תשס"ו / גולדמן שמעון
מצגת בגרות בתנ"ך יחידת הבקיאות, על פי מיקוד תשס"ז / גולדמן שמעון
מצגת בגרות תשסו / גולדמן שמעון
מצגת בנושא נחל מצרים לפי השיטות השונות / לפיד מאיר
מקרא מסורס במקרא / לב חגי
מתכונת יחידת הבקיאות תשס"ז / ארליך צבי
מתכונת יחידת הבקיאות תשס"ז - כולל פתרונות / תיכון הרטמן
מתכונת יחידת הבקיאות, מיקוד תשסז / בית ספר מקיף קרית גת
מתכונת יחידת הבקיאות, מיקוד תשסז / בית ספר מקיף קרית גת
מתכונת יחידת הבקיאות, מיקוד תשסז / ישיבת עתניאל לצעירים
נביא, מלכים לפי תכנית הלימודים לכתה י / גור בת-חן, אבטה אלחנן
נביא, מלכים לפי תכנית הלימודים לכתה י / גור בת-חן, אבטה אלחנן
נביא, שמואל לפי תכנית הלימודים לכתה י / דומוביץ עמירם
נחמיה פרק ב / אפרתי יהודית
נחמיה פרק ז / אפרתי יהודית
נחמיה פרק ט: הוידוי הגדול / אפרתי יהודית
נחמיה פרקים ג-ד / אפרתי יהודית
נחמיה פרקים ו-י: מבחן / אפרתי יהודית
נחמיה, פרק א: ביקור אנשי ירושלים אצל נחמיה ותפילת נחמיה / בירנבוים שפרה
נחמיה, פרק ב: בקשתו של נחמיה ותשובת המלך / בירנבוים שפרה
נחמיה, פרק ג: בניית החומה / בירנבוים שפרה
סיכום חניית השבטים במדבר / איצקוביץ ישראל
ספר דברים : מצוות ההנהגה / בירנבוים שפרה
ספר דברים -יחידת בחירה: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים -יחידת חובה: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים -סוגיית פתוח תפתח: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים, פרק ח: הארץ הטובה / בירנבוים שפרה
ספר דברים: לא תוכל להתעלם / בירנבוים שפרה
ספר דברים: פתוח תפתח את ידך לו, פרשנות ומקורות נוספים / בירנבוים שפרה
עבודות בספר דברים לפי תכנית הלימודים / דומוביץ עמירם
עבודות בתנ"ך לכיתה י'' לפי תכנית הלימודים תשע"ד / דומוביץ עמירם
עזרא ונחמיה - עוברת עבודה / רוזנצוייג עובדיה
עזרא, יחידה א: הצהרת כורש / בירנבוים שפרה
עזרא, יחידה ב, פרקים א-ב: העלייה ארצה בימי כורש / בירנבוים שפרה
עזרא, יחידה ג, פרקים ג-ד: עכובים בבניית המקדש / בירנבוים שפרה
עזרא, יחידה ד, פרקים ה-ו: חידוש הבנייה / בירנבוים שפרה
עזרא,פרק ז: עליית עזרא הסופר ופעולתו / בירנבוים שפרה
עמוס, פרק א-ג: מבחן / סעד ליאל
עמוס, פרק ג-ח: מבחן / סעד ליאל
עמוס, פרק ד / סעד ליאל
עמוס, פרק ו / סעד ליאל
פורים, מאמר: בין פורים, יהושע בן-נון ו"עלינו לשבח" / גרינברג תומר
פסח, טעם אכילת מצה: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פסח, מצרים כתרבות בית עבדים: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פרשת ויגש: דף עבודה ומקורות / מייזלס נועם דביר
קשיים בפרשנות התנ"ך, מבחן / לב חגי
רצון וכפיה בתורה / מזרחי אבישי
שאלות מבחינות בגרות שאלון 900401 בראשית - עיון / בירנבוים שפרה
שאלות מבחינות בגרות שאלון 900401 דברים - עיון / בירנבוים שפרה
שופטים, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שופטים, פרק א: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק א: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ב: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ב: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ג: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ד: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ה, שירת דבורה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ה: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ו-ז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ו-ח, ימי גדעון: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ח: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק ט, ימי אבימלך – משל יותם: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק ט: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון/ לא נכון / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק טו, טז: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יב-יג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יג-טז: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יז-יח, פסל מיכה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יז-יח: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יט-כ: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שופטים, פרק יט-כא, פילגש בגבעה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק יט-כא, פילגש בגבעה: דף עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק י-יב, ימי יפתח: דפי עבודה / ירושלמי גבריאל
שופטים, פרק כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שיעור תורה - תבנית לדוגמא / שאולזון משה
שמואל א פרק ט: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק טו - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק טז / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק טז - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יא - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יב - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יג - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יד - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יז – חלק א / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק יז - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יח - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק יט - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק כ - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק כ"ה: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק כ"ח: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל א פרק כט - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרק לא - שאלות לעיון והעמקה / קפקא צבי
שמואל א פרקים י"ח-כ: שאלות בקיאות / קורצוייל ברוך
שמואל א, פרק ח / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק י - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק א-ב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק א-ג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ג: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ד: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ה, ו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ה'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ה-ו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק ו'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ז: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ז: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק ח-ט: שאלות מי אמר למי לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ט / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק טו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק טז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק טז-יז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק י'': דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק יא / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק יא: דף עבודה / נחשוני מאיר
שמואל א, פרק יג-יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יג-יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יד-טו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק יז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק יח-יט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק י-יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כ - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כא-כב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כב-כד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כג-כד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כה - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כה-כו: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כז - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כז-כח: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק כט-לא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק כ-כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל א, פרק ל - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א, פרק לא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל א: חטא בני עלי / לב רחלי
שמואל ב (הפרקים לבגרות) / יואלי שגית
שמואל ב פרק א: שאלות מקיפות / קפקא צבי
שמואל ב פרק ב - דף עבודה / קפקא צבי
שמואל ב פרק ג - דף עבודה / קפקא צבי
שמואל ב פרק י"ז: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב פרק י"ח: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב פרק י"ט: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמואל ב, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שמואל ב, פרק א-ב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ב-ג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ג-ד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ד-ה: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ה - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ו: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ז-ח - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק ח, יא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ח: דף עבודה / בן חמו משה
שמואל ב, פרק ח-י: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ט: דף עבודה / בן חמו משה
שמואל ב, פרק טו: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק טו-יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק טו-יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק טז-יז: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק ט-י - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יב - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יב-יג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יח, יט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק יט - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק יט: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כ - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כ: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כא - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כא: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כב-כג: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמואל ב, פרק כג - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כד - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי גבריאל
שמואל ב, פרק כד: שאלות נכון / לא נכון לחזרה על השיעור / שחק אהרל'ה
שמות - יחידת בקיאות תנ"ך 3 י"ל פרשת בשלח / צוויק אורן
שמות - פרשת בא, מבחן / צוויק אורן
שמות א-ב: שלבי שעבוד מצרים - מצגת / גרבר דניאל אליהו
שמות פרק א: איסור הישיבה במצרים / הורן הדר
שמות פרקים ה-י: יחידת בקיאות / חיים פור אילן
שמות, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שמות, פרק א - גזירות פרעה / ארליך צבי
שמות, פרק ג-ד - מעמד הסנה / ארליך צבי
שמות, פרק ד-ה - תחילתה של שליחות משה / ארליך צבי
שמות, פרק יב - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יג - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יד-יז - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יז-יח: אין מוקדם ומאוחר במקרא / רוזנברג ישי
שמות, פרק יח - עצת יתרו: שאלות לבגרות / לב חגי
שמות, פרק יח: שאלות ברש"י / לב חגי
שמות, פרק יח-כ: שאלות לבגרות / לב חגי
שמות, פרק יט: עליית משה להר סיני / לב חגי
שמות, שאלות חזרה על פי המיקוד בקיאות קיץ תשסז / רוזנברג ישי
תהילים פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק טו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק כג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קיד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קכו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים פרק קמה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהילים שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
תהלים, פרק א / סעד ליאל
תהלים, פרק א - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק א,ב,ג,יג,טו,יט - מבחן / עזר אבנר
תהלים, פרק א,ב,ג,יג,טו,יט - מבחן, ביאורי פסוקים / עזר אבנר
תהלים, פרק ב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק ח / סעד ליאל
תהלים, פרק טו - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק יב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק יט / סעד ליאל
תהלים, פרק כג / סעד ליאל
תהלים, פרק כג - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק כג - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק כז / סעד ליאל
תהלים, פרק כז - מקורות ושאלות / רוזנברג ישי
תהלים, פרק לז - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק מב-מג / סעד ליאל
תהלים, פרק מב-מג - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק מז - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק נ - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק נא - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק סה - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עב - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עג: הצעות דידקטיות להוראת הפרק / רוזנברג יהושע
תהלים, פרק עד - עיונים / איזנברג יהודה
תהלים, פרק עט - עיונים / איזנברג יהודה
תורה, במדבר לפי תכנית הלימודים לכתה י / דומוביץ עמירם
תורה, עבודות לספר בראשית לכיתה יא לפי תוכנית הלימודים / דומוביץ עמירם
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה א: מבחן / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה א: מבחן / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה א: מבחן / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה א: מבחן מתכונת / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה א: מבחן מתכונת / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה ב: מבחן מתכונת / שוייגר צבי
תנ"ך, הכנה לבגרות, יחידה ג - קטע שלא נלמד: מבחן מתכונת / שוייגר צבי
תנ"ך, ישעיהו פרק א דף סיכום / ניות חן-ציון
תפילה ותנ"ך, הקשר בין ברכות קריאת שמע ופרק יט בתהילים / לב חגי