דפי לימוד


ויקרא, פרק טז: עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / רוזנברג ישי
חגים, לימוד הפיוט אל נורא עלילה: דפי עבודה / גרינגליק יעקב
חוברת בנושא: קיצור עבודת יום הכיפורים / איצקוביץ ישראל
יום כיפור, שירה: הוראת הפיוט "ונתנה תוקף" / אריאלי יעל