דפי לימוד


במדבר- דברים, תרומות ומעשרות: דף עבודה / קוזלובסקי נ. דינה
דברים חצי שני פרשת "ואתחנן, מבחן / דניאל חנוך
דברים יז: סמכות חכמים / ברנע אילה
דברים פרק א - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ה, פרשת ואתחנן / דניאל חנוך
דברים פרק ו - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק טז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק יז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק כז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרק ל - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
דברים פרקים יב-יד: מבחן / הדס
דברים, פרשת האזינו: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת כי תבוא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת כי תצא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים וילך: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים-וילך, דף פרשת שבוע: כוחה של אחדות / גאן עמוס
דברים, דף חזרה על פרשת דברים / דניאל חנוך
דברים, וזאת הברכה: דף עבודה / דניאל חנוך
דברים, חוברת עבודה / שטראוס אלחנן
דברים, לימוד בחברותות פרשת "עקב". / דניאל חנוך
דברים, מבחן פרשת וזאת הברכה / דניאל חנוך
דברים, סיום פרשת ואתחנן / דניאל חנוך
דברים, עיונים בפרשנות לספר, יחידה ד'' על פי מיקוד תשס"ז / רוזנברג ישי
דברים, עשרת הדברות - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק א - עבודת הכנה / מאיר שרית
דברים, פרק א והקדמה - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק א, א-ג / ברזילי שני
דברים, פרק א, ב, ג: מבחן / גוטמן ברוך
דברים, פרק א: מבחן / עזר אבנר
דברים, פרק א-ב: הבנה ברש / רוזנברג שמואל
דברים, פרק א-ב: הבנה ברש / רוזנברג שמואל
דברים, פרק א-ג: מבחן לפרשת דברים / גנות חוה, פלט קרן
דברים, פרק ב-ג: מבחן / עזר אבנר
דברים, פרק ג: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ג-ז: עבודת סיכום לפרשת ואתחנן / אריאלי יאיר
דברים, פרק ד / מאיר שרית
דברים, פרק ד - הכנה לבגרות (מצגת PPT) / רוזנברג ישי
דברים, פרק ד, ה, ו: מבחן / גוטמן ברוך
דברים, פרק ד: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ה - מערך שיעורים / מאיר שרית
דברים, פרק ה: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ו / מאיר שרית
דברים, פרק ו: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ז / מאיר שרית
דברים, פרק ז פס' יב-כו: דף עבודה / פויכטוונגר אשר
דברים, פרק ז פסוק יג - פרק ח פסוק כ: מבחן / פויכטוונגר אשר
דברים, פרק ז: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ז-י: דף עבודה / פויכטוונגר אשר
דברים, פרק ח / מאיר שרית
דברים, פרק ח א-כ: דף עבודה / פויכטוונגר אשר
דברים, פרק ח: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ט - עבודת הכנה / מאיר שרית
דברים, פרק ט: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק טו: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק טז: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק ט-י: עליותיו של משה להר סיני / חדד רם
דברים, פרק י - מערך שיעור / מאיר שרית
דברים, פרק י: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק יא / מאיר שרית
דברים, פרק יא: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק יב: דף מקורות ללימוד היתר אכילת בשר תאוה / רוזנברג ישי
דברים, פרק יג: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרק יד: דף עבודה / אריאלי יאיר
דברים, פרק יד: הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל
דברים, פרשת דברים - עיונים / איזנברג יהודה
דברים, פרשת דברים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת דברים - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת דברים א-ג: מבחן / ברזילי שני
דברים, פרשת דברים, פרק א, א-ג: מבחן / ברזילי שני
דברים, פרשת דברים, פרקים א-ג, כב: מבחן / ברזילי שני
דברים, פרשת דברים: דף חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת דברים: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת דברים: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת דברים: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת דברים: מבחן / ברזילי שני
דברים, פרשת האזינו / טלר טל
דברים, פרשת האזינו - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת האזינו - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת האזינו: דף פירושים / בנימין אברהם
דברים, פרשת האזינו: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת האזינו: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת ואתחנן - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ואתחנן - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת ואתחנן / פרקים ד'', ה'', ו'' - מבחן / דניאל חנוך
דברים, פרשת ואתחנן: דף חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת ואתחנן: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ואתחנן: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת ואתחנן: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת וזאת הברכה - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת וזאת הברכה: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת וילך - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת וילך - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת וילך ויום כיפורים תשס"ט / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת וילך: דף פרשת שבוע / גרין שי
דברים, פרשת וילך: דף פרשת שבוע / לוי דני
דברים, פרשת וילך: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת וילך: שאלות חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת כי תבא: דף פרשת שבוע – מצוות הבאת ביכורים / עמר אילן
דברים, פרשת כי תבאו: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת כי תבוא - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת כי תבוא תשס"ח / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת כי תבוא, דף פרשת שבוע: ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך / גאן עמוס
דברים, פרשת כי תבוא, מבחן / אסתר
דברים, פרשת כי תבוא: ביעור ווידוי מעשרות / ברנע אילה
דברים, פרשת כי תבוא: דף פרשת שבוע / לוי דני
דברים, פרשת כי תבוא: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת כי תבוא: שאלות חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת כי תצא - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת כי תצא תשס"ח / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת כי תצא, דף פרשת שבוע: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה..." / גאן עמוס
דברים, פרשת כי תצא: דף חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת כי תצא: דף פרשת שבוע - פשט ודרש בפסוקי התורה / עמר אילן
דברים, פרשת כי תצא: דף פרשת שבוע - שילוח הקן / רוזנברג שמואל
דברים, פרשת כי תצא: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת כי תצא: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת כי תצא: שיר / בנימין אברהם
דברים, פרשת כי-תבוא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת כי-תבוא: דף פרשת שבוע / גרין שי
דברים, פרשת כי-תצא - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת ניצבים וילך : דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים וראש השנה תשס"ט / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ניצבים: דף פרשת שבוע / גרין שי
דברים, פרשת ניצבים: דף חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת ניצבים: דף פרשת שבוע / לוי דני
דברים, פרשת ניצבים: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת ניצבים: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת נצבים-וילך: דף פרשת שבוע - דימויים בלשון התורה / עמר אילן
דברים, פרשת נצבים-וילך: דף פרשת שבוע - מצוות הוידו / רוזנברג שמואל
דברים, פרשת עקב - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת עקב - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת עקב, מבחן / דניאל חנוך
דברים, פרשת עקב, מבחן / דניאל חנוך
דברים, פרשת עקב, פרק ז, פסוק יב - פרק יא, פסוק כה: דף סיכום / רוזנברג שמואל
דברים, פרשת עקב: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת עקב: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת עקב: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת ראה - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת ראה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת ראה: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת ראה: מבחן / ברזילי שני
דברים, פרשת ראה: מבחן / כהן ניסים
דברים, פרשת שופטים - שאלות לעיון / איזנברג יהודה
דברים, פרשת שופטים - שאלות על הפרשה / שנדורפי יגאל
דברים, פרשת שופטים תשס"ח / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת שופטים: דף חזרה / בנימין אברהם
דברים, פרשת שופטים: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
דברים, פרשת שופטים: דפי עבודה / כהן ניסים
דברים, פרשת שופטים: מבחן / כהן ניסים
דברים,הכרות והתמצאות בחומש דברים / דניאל חנוך
דברים,הקדמה לחומש דברים / דניאל חנוך
דברים,פרק ג, חזרה לקראת בוחן ברש"י / דניאל חנוך
דברים: פרשת דברים - פרקים א-ב / קוזלובסקי נ. דינה
דברים: פרשת דברים - פרקים א-ג: מבחן / קוזלובסקי נ. דינה
דברים: פרשת ואתחנן - פרק ו / קוזלובסקי נ. דינה
דברים: פרשת ואתחנן פרק ו / קוזלובסקי נ. דינה
דבריםפרק ה - פרשת ואתחנן / דניאל חנוך
דף חזרה לפרשת עקב - פרקים ט-יא / בנימין אברהם
דף לימוד הורים וילדים לסליחות / רוזנברג יהודה
דף לימוד הורים וילדים לסליחות / רוזנברג יהודה
דף לימוד לחג סוכות תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד ליום הכיפורים תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת האזינו ולראש השנה תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת כי תבוא תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת האזינו תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וילך ויום הכיפורים תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת כי תישא תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ניצבים וילך - ראש השנה תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ניצבים וראש השנה תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע ליום הכיפורים - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לסוכות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשות ניצבים וילך - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשות נצבים וילך ור"ה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת אמר - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בהעלותך - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בהר - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בחוקותי - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת במדבר - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת האזינו וחג הסוכות - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וארא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויגש - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויחי - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וילך ויום הכפורים - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויצא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויקהל - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וירא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וישלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת חיי שרה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת יתרו - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תבוא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תבוא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תישא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תצא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת לך לך - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת מצורע - פסח ומה שבינהם - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת מקץ - חנוכה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת משפטים - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ניצבים וראש השנה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נשא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת קדושים ויום השואה והגבורה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת קורח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שופטים - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמיני - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תולדות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תזריע - פרשת החודש - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תצוה- תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תרומה - תשע"א / רוזנברג יהודה
חג השבועות, דברים פרק טז ו-כו - הדרכה למורה / רוזנברג יהושע
חוברת עבודה לחומש דברים לפי שיטת ברקאי / כהן ניסים
חוברת עבודה על שירת האזינו / איצקוביץ ישראל
חומש דברים - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
חומש דברים, שאלות ותשובות בקיאות / שאולזון משה
חזרה קלה על פרשת דברים / דניאל חנוך
מבחן על פרשת דברים / דניאל חנוך
נביא, מלכים לפי תכנית הלימודים לכתה י / גור בת-חן, אבטה אלחנן
נביא, מלכים לפי תכנית הלימודים לכתה י / גור בת-חן, אבטה אלחנן
ספר דברים : מצוות ההנהגה / בירנבוים שפרה
ספר דברים -יחידת בחירה: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים -יחידת חובה: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים -סוגיית פתוח תפתח: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
ספר דברים, פרק ח: הארץ הטובה / בירנבוים שפרה
ספר דברים: לא תוכל להתעלם / בירנבוים שפרה
ספר דברים: פתוח תפתח את ידך לו, פרשנות ומקורות נוספים / בירנבוים שפרה
עבודות בספר דברים לפי תכנית הלימודים / דומוביץ עמירם
פרשת עקב- פרק ט: פירוש מילים ומושגים / בנימין אברהם
פרשת עקב- פרק י: פירוש מילים ומושגים / בנימין אברהם
פרשת עקב- פרקים ז-ט: דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת ראה - פרקים יא-יג: דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת ראה - פרקים יד-טז: דף חזרה / בנימין אברהם
פרשת ראה- פרקים יא-יב: פירוש מילים ומושגים / בנימין אברהם
שאלות מבחינות בגרות שאלון 900401 דברים - עיון / בירנבוים שפרה
שמות,דברים - עשרת הדברות: דף עבודה / כהן ירון
תורה, דברים פרק א, הבנה ברש"י / רוזנברג שמואל