דפי לימוד


שמות לד, ד לה, כט (מבחן 29) / מימון איל
במדבר, פרק ט: פסח מצרים, פסח מדבר ופסח שני / לב חגי
במדבר, פרק י: חצורות / לב חגי
במדבר, פרק כז, טו-כג: מינוי יהושע / לב חגי
דף לימוד לפרשת בא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בשלח - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בשלח - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וארא - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וארא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויקהל - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויקהל פקודי - -פרשת פרה -תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת יתרו - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת יתרו - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת משפטים - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת משפטים - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת פקודי - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שמות- תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תצוה - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תצווה - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תרומה - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תרומה - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת משפטים - שקלים תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בא תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בא תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בשלח תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בשלח תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וארא תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וארא תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויקהל פקודי - שבת פרה תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויקהל שבת שקלים תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת יתרו תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת יתרו תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת משפטים תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת פקודי תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת שמות תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת שמות תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תצוה - שבת זכור תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תצוה תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תרומה תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תרומה תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בא- תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בשלח - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וארא - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וארא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וארא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויקהל - שקלים - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויקהל - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויקהל פקודי - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת יתרו - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת יתרו - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תישא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תישא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת כי תישא/פרה - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת משפטים - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת משפטים - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת משפטים-שקלים - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת פקודי - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמות - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת שמות - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תצוה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תצוה- תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תרומה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תרומה - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תרומה - תשע"א / רוזנברג יהודה
הכרת הטוב - דף העשרה בחומש שמות / קורץ מוריה
השוואה בין פסח מצרים לפסח דורות / לוין צוריאל
חוברת עבודה לחומש שמות / כהן ניסים
חוברת עבודה לחומש שמות לפי שיטת ברקאי / כהן ניסים
חומש שמות- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
חומש שמות- חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
חומש שמות, פרשת משפטים - מבחן / דניאל חנוך
חומש שמות, פרשת משפטים: דף עבודה / ניומן נעמה
טבלת השוואה בין כיסויי המשכן / כהן ניסים
טבלת השוואה בין פרשיות עשיית המשכן לבין פרשיות הצווי / כהן ניסים
מבחן במסכת יומא פרק א משניות א-ג / אפרתי יהודית
מכות מצרים – מידה כנגד מידה / בן חמו משה
משנה, ברכות פרק ט / רוזנבלט ישי
משנה, ברכות, פרקים א-ב: מבחן / אפרתי יהודית
משנה, יומא פרק א משניות א- ה : מבחן / אפרתי יהודית
משנה, יומא פרק א משניות ה-ח: מבחן / אפרתי יהודית
משנה, יומא פרק ח - סיכום / אפרתי יהודית
משנה, יומא פרק ח משניות ו-ז / אפרתי יהודית
ספר שמות פרק י"ב (דף 1) / גורביץ ראובן
ספר שמות פרק י"ב (דף 2) / גורביץ ראובן
ספר שמות פרק י"ב (דף 3) / גורביץ ראובן
ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות / דהאן ירדן
ספר שמות, א-יא: מבחן בקיאות עם תשובות / דהאן ירדן
פסח, טעם אכילת מצה: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פסח, מצרים כתרבות בית עבדים: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פרשת בא - מבחן על ראשון ושני / בן חמו משה
שישה בכרס אחד - דף העשרה בחומש שמות / קורץ מוריה
שמות - יחידת בקיאות תנ"ך 3 י"ל פרשת בשלח / צוויק אורן
שמות כה, לא- כו, ט (מבחן 21) / מימון איל
שמות כו,ט-לא (מבחן 22) / מימון איל
שמות כו,לא-סוף תרומה (מבחן 23) / מימון איל
שמות כט, י- סוף כט (מבחן 25) / מימון איל
שמות לא, יב – לב,ל (מבחן 27) / מימון איל
שמות לב, לא – לד, ד (מבחן 28) / מימון איל
שמות לה, ל – לז, טז (מבחן 30) / מימון איל
שמות לז, יז – לט, א (מבחן 31) / מימון איל
שמות - פרשת בא, מבחן / צוויק אורן
שמות תחילת תצוה – כט,ט (מבחן 24) / מימון איל
שמות , דף לימוד לפרשת ויקהל - פקודי תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות , דף לימוד לפרשת תצוה תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות , דף לימוד לפרשת תרומה תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות א-ב: שלבי שעבוד מצרים - מצגת / גרבר דניאל אליהו
שמות כב, ו- כג, ו (מבחן 18) / מימון איל
שמות כג, ו- סוף משפטים (מבחן 19) / מימון איל
שמות כה, א-ל (מבחן 20) / מימון איל
שמות ל,א – לא,יא (מבחן 26) / מימון איל
שמות לט (מבחן 32) / מימון איל
שמות פרק א, א-ז: הקדמה / באואר חנן
שמות פרק א, ח-כב: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק א: איסור הישיבה במצרים / הורן הדר
שמות פרק א: שעבוד מצרים / בן דרור צביקה
שמות פרק א: תחילת הגלות / בלום אראל
שמות פרק ב – בוחן / בן חמו משה
שמות פרק ב: דף עבודה / בן דרור צביקה
שמות פרק ב: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ב: תכונותיו של מנהיג-משה / בלום אראל
שמות פרק ג: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ג: הסנה / בלום אראל
שמות פרק ד: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ד: האותות / בלום אראל
שמות פרק ה: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ה: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמות פרק ה: תחילת המאבק / בלום אראל
שמות פרק ו: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ו: דף עבודה / קורצוייל ברוך
שמות פרק ו: תשובת ה'' למשה / בלום אראל
שמות פרק ז, ה-כה: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ז, כו - ח, יא - מכת צפרדעו: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ז: ואני אקשה את לב פרעה / בלום אראל
שמות פרק ח, יב-טו: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ח,ט ז- פרק ט, יב: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ח,ט ז- פרק ט, יב: מכות ערוב דבר שחין - דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ט, יג: מכת ברד - דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק ט: מכות דבר, שחין, ברד / בלום אראל
שמות פרק טו- סוף פרשת בשלח: מבחן מספר 12 / מימון איל
שמות פרק טו: מבחן מספר 11 / מימון איל
שמות פרק טו: שירת הים / בלום אראל
שמות פרק טז: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק טז: ניסיון המן / בלום אראל
שמות פרק י: הכבדת לב פרעה / ברנע אילה
שמות פרק י: מכות ארבה, חושך - דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק י: מכת ארבה, שאלות סיכום / בלום אראל
שמות פרק יא: מכת בכורות / בלום אראל
שמות פרק יב,א-כט: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק יב: / בלום אראל
שמות פרק יג, א-יז: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק יג,יז - פרק יד - קריעת ים סוף: דף עבודה / באואר חנן
שמות פרק יג: זכר ליציאת מצרים / בלום אראל
שמות פרק יד: קריעת ים סוף / צורן גלעד
שמות פרק יז, דף עבודה / בוחבוט דניאל
שמות פרק יז: הצמאון למים ולה'' / בלום אראל
שמות פרק יח: פרשת יתרו / בלום אראל
שמות פרק יט: ההכנות למעמד הר סיני / בלום אראל
שמות פרק כ: עשרת הדיברות / בלום אראל
שמות פרק כא: פרשת משפטים / בלום אראל
שמות פרק כב: ארבעת השומרים / צורן גלעד
שמות פרק כב: תשלומי כפל או ארבעה וחמישה / בלום אראל
שמות פרקים א-ה: מבחן / בן חמו משה
שמות פרקים א-כ: מבחן מספר 1 / מימון איל
שמות פרקים ב-ג: מבחן מספר 2 / מימון איל
שמות פרקים ד-ה: מבחן מספר 3 / מימון איל
שמות פרקים ה-י: יחידת בקיאות / חיים פור אילן
שמות פרקים ז-ח: מבחן מספר 4 / מימון איל
שמות פרקים ח-ט: מבחן מספר 5 / מימון איל
שמות פרקים י"א-י"ב- מכת בכורות: / קורצוייל ברוך
שמות פרקים יב-סוף פרשת בא : מבחן מספר 9 / מימון איל
שמות פרקים יג-יד: פרשת בשלח / בלום אראל
שמות פרקים יט-כ: מבחן מספר 14 / מימון איל
שמות פרקים י-יב: מבחן מספר 7 / מימון איל
שמות פרקים כא-כב: מבחן מספר 17 / מימון איל
שמות פרקים כא-כד: מבחן מספר 16 / מימון איל
שמות פרקים כ-כא: מבחן מספר 15 / מימון איל
שמות פרקים לט-י: מבחן מספר 6 / מימון איל
שמות פרשת יתרו – פרק יט: מבחן מספר 13 / מימון איל
שמות, פרק יח, א-יב: הצטרפות יתרו לישראל / לב חגי
שמות, בקיאות בפרקים א-ב / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים א-ב - תשובון / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים ג-ד / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים ז-ח / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים טו-טז / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים יא-יב / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים יז-יח / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים יט-כ / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים כג-כד / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים כה-כו / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים לג-לד / וינשטיין מיכאל
שמות, בקיאות בפרקים לז-לח / וינשטיין מיכאל
שמות, דף לימוד לפרשת בא תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, דף לימוד לפרשת וארא תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, דף לימוד לפרשת יתרו תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, דף לימוד לפרשת כי תישא / פרה תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, דף לימוד לפרשת משפטים תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, דף לימוד לפרשת שמות תשע"ג / רוזנברג יהודה
שמות, המתכות לשימוש במשכן: סיכום / כהן ניסים
שמות, ימי המילואים: סיכום / כהן ניסים
שמות, כל הספר: דף עבודה / ריינר סיני
שמות, כל הספר: חידות / ריינר סיני
שמות, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
שמות, מכות מצרים: טבלת השואה / קולטון אושרית
שמות, מצגת - משחק טריוויה / למבריצקי אלון
שמות, משפחת לוי: דף סיכום / כהן ניסים
שמות, עשר המכות: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, עשרת הדברות: הדיבר שלי- דף עבודה / חדד תמר
שמות, עשרת המכות: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, עשרת המכות: דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרק א - גזירות פרעה / ארליך צבי
שמות, פרק א - שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק א, פסוקים א-ז: ממשפחה לעם / למבריצקי אלון
שמות, פרק א: דף עבודה במסגרת שיעורי חזרה / שמחוביץ רועי
שמות, פרק א: עבודה / אפרתי יהודית
שמות, פרק א: תחילת הגלות - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק א-ב: מבחן מבוא / שקלנובסקי יהודה
שמות, פרק א-ב: עבודות כיתה ומבחן / עמר אילן
שמות, פרק א-ג - מבחן / למבריצקי אלון
שמות, פרק א-ד: מבחן / קולטון אושרית
שמות, פרק א-ד: תשובון / קולטון אושרית
שמות, פרק א-י - מבחן / ריינר סיני
שמות, פרק ב / קולטון אושרית
שמות, פרק ב - שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק ב - תחילת פעולתו של משה / למבריצקי אלון
שמות, פרק ב, פסוקים א-י - הולדת משה / למבריצקי אלון
שמות, פרק ב: תכונותיו של מנהיג - משה - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ג / עמר אילן
שמות, פרק ג - מבחן עיון בפרשנים / תירם שמעיה
שמות, פרק ג - מבחן עיון בפרשנים / תירם שמעיה
שמות, פרק ג - שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק ג- יב: מבחן / שקלנובסקי יהודה
שמות, פרק ג פסוקים א-י: הסנה - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ג: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק ג-ד - מעמד הסנה / ארליך צבי
שמות, פרק ג-ד: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק ג-ה: מבחן / עמר אילן
שמות, פרק ג-ה: סיכום הפרקים / עמר אילן
שמות, פרק ד / עמר אילן
שמות, פרק ד / ריינר סיני
שמות, פרק ד - אותות / למבריצקי אלון
שמות, פרק ד - שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק ד פסוקים א-ט: האותות - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ד פסוקים יח-לא: משה חוזר למצרים - דף עבודה / עמר אילן
שמות, פרק ד: דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרק ד-ה - תחילתה של שליחות משה / ארליך צבי
שמות, פרק ד-ז - מבחן / למבריצקי אלון
שמות, פרק ה - שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק ה פסוקים ו-כג: תגובת פרעה למפגש עם משה ואהרון. / עמר אילן
שמות, פרק ה, פסוקים ו-כג: תגובת פרעה למפגש עם משה ואהרן - דף עבודה / עמר אילן
שמות, פרק ה: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק ה: תחילת המאבק - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ה-יג: מבחן / קולטון אושרית
שמות, פרק ה-יג: מבחן / קולטון אושרית
שמות, פרק ה-יג: תשובון / קולטון אושרית
שמות, פרק ו - לשונות הגאולה / למבריצקי אלון
שמות, פרק ו פסוקים א-י: תשובת ה למשה - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ו, (טז-כז) - שושלת בני לוי / נחשוני מאיר

שמות, פרק ו: ארבע לשונות גאולה/ חדד תמר / חדד תמר
שמות, פרק ו: דף עבודה / לב חגי
שמות, פרק ו: הבטחת ה' לגאולת ישראל / עמר אילן
שמות, פרק ז - ואני אקשה את לב פרעה / למבריצקי אלון
שמות, פרק ז: התחלת עשר המכות - דף עבודה / עמר אילן
שמות, פרק ז: ואני אקשה את לב פרעה - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ז: עשר המכות - מכת דם / עמר אילן
שמות, פרק ז-ח: עשר המכות - מכת צפרדע / עמר אילן
שמות, פרק ז-ח: שאלות חזרה / לב חגי
שמות, פרק ז-יב: סיכום עשרת המכות - טבלה לחלוקה על פי דצ"ך עד"ש באח"ב + הסבר / קראוס נפתלי
שמות, פרק ח: עשר המכות - מכת כינים, מכת ערוב / עמר אילן
שמות, פרק ט"ו: שירת הים - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ט"ז: ניסיון המן - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק ט: מכת הדבר, השחין והברד - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק טו / ריינר סיני
שמות, פרק טו - "שירת הים" / לב חגי
שמות, פרק טו - "שירת מרים", "חוק ומשפט במרה" / לב חגי
שמות, פרק טו: דף עבודה / בן חמו משה
שמות, פרק טו: שירת הים-דף עבודה / כהן ירון
שמות, פרק טז - תלונת המן / לב חגי
שמות, פרק טז: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק טז: המן, אוכל משמים- דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרק טז: פרת המן / דניאל חנוך
שמות, פרק י"א : מכת בכורות - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק י"ב: היציאה מעבדות לחרות - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק י"ג פסוקים א-טו: זכר ליציאת מצרים - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק י"ג, יז – פרק י"ד: משפלות לגבורה ואמונה - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק י: מכת הארבה והחושך - תשע"ה / בלום אראל
שמות, פרק יב - דף חזרה בנושא קרבן פסח / לב חגי
שמות, פרק יב - חלוקת הפרק והכותרות / למבריצקי אלון
שמות, פרק יב - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יב, מפס'' מג: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק יב: דף חזרה בנושא קרבן פסח / לב חגי
שמות, פרק יב: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק יב-יט: עבודה / אפרתי יהודית
שמות, פרק יג - ארבעה בנים / למבריצקי אלון
שמות, פרק יג - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יג, א-טז: מצוות בכורות, זכרון יציאת מצרים / לב חגי
שמות, פרק יג-טז: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק יג-יד: ויהי בשלח פרעה / לב חגי
שמות, פרק יד - "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" / לב חגי
שמות, פרק יד - "ויהי בשלח פרעה" / לב חגי
שמות, פרק יד - נבוכים / למבריצקי אלון
שמות, פרק יד: והמים להם חומה מימינם ומשמאלם / לב חגי
שמות, פרק יד-יז - יחידת הבקיאות / ארליך צבי
שמות, פרק יז: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק יז-יח: אין מוקדם ומאוחר במקרא / רוזנברג ישי
שמות, פרק יח - עצת יתרו: שאלות לבגרות / לב חגי
שמות, פרק יח: דף עבודה / קולטון אושרית
שמות, פרק יח: יתרו-דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרק יח: שאלות ברש"י / לב חגי
שמות, פרק יח-כ: מבחן / שקלנובסקי יהודה
שמות, פרק יח-כ: שאלות לבגרות / לב חגי
שמות, פרק יט, א-טו: ההגעה להר סיני וההכנות למעמד / לב חגי
שמות, פרק יט: עליית משה להר סיני / לב חגי
שמות, פרק כ - עשרת הדברות / תירם שמעיה
שמות, פרק כ, עשרת הדברות, מבחן / בן חמו משה
שמות, פרק כא: מבחן / שקלנובסקי יהודה
שמות, פרק כא: עבד נרצע- דף עבודה ולימוד / חדד תמר
שמות, פרק כא: פרשת משפטים- משחק דומינו / חדד תמר
שמות, פרק כא: שור תם ושור מועד / אפנג'ר יהודה
שמות, פרק כט: דף עבודה / אופן לאה
שמות, פרק לב, במדבר, פרק יט: דף לפרשת כי תשא / רוזנברג שמואל
שמות, פרק לב: חטא העגל- דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרק לב-לד: פרשת העגל - מבחן / אופן לאה
שמות, פרקים א-ב: גזירות פרעה / ברנט צבי
שמות, פרשת בא - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בא- בשלח: עבודה / שקלנובסקי יהודה
שמות, פרשת בא תשס"ט / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בא, התראת מכת בכורות: מערך שיעור / הכהן ידידיה
שמות, פרשת בא, מידה כנגד מידה / בן חמו משה
שמות, פרשת בא: דף לימוד שבועי / צמיר רועי
שמות, פרשת בא: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת בא: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת בא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בא: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת בא: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת בא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת בשלח - דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בשלח - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בשלח - פרשת השבוע / אופן לאה
שמות, פרשת בשלח – שירת הים: מבחן מספר 10 / מימון איל
שמות, פרשת בשלח תשס"ט / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בשלח, דף חזרה למבחן / שוקרון מרדכי
שמות, פרשת בשלח, מבחן / שוקרון מרדכי
שמות, פרשת בשלח: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת בשלח: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת בשלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בשלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת בשלח: דף פרשת שבוע - ממדרשי חזל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת בשלח: חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת בשלח: חלק ב / כהן ירון
שמות, פרשת בשלח: מבחן / כי-טוב אילה
שמות, פרשת בשלח: סופם של המצרים ושירת הים- דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרשת בשלח: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת וארא - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת וארא- בא: עשרת המכות- דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרשת וארא- בא: עשרת המכות-בוחן / תירם שמעיה
שמות, פרשת וארא- בא: עשרת המכות-בוחן / תירם שמעיה
שמות, פרשת וארא: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת וארא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת וארא: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת וארא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת וארא: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת וארא: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת וארא: מערך שיעור / הכהן ידידיה
שמות, פרשת וארא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת ויקהל פקודי - דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת ויקהל פקודי: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת ויקהל: דף לימוד שבועי / צמיר רועי
שמות, פרשת ויקהל: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת ויקהל: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת ויקהל-פקודי: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת ויקהל-פקודי: דף פרשת שבוע / לוי דני
שמות, פרשת יתרו - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת יתרו - פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת יתרו - תשובות תלמידים / לב חגי
שמות, פרשת יתרו- משפטים: מעמד הר סיני- שאלות חזרה / חדד תמר
שמות, פרשת יתרו: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת יתרו: דף פרשת שבו / גרין שי
שמות, פרשת יתרו: דף פרשת שבוע / לוי דני
שמות, פרשת יתרו: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת יתרו: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת יתרו: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת יתרו: עשרת הדיברות- הדיבר שלי, עבודה / חדד תמר
שמות, פרשת יתרו: עשרת הדיברות: מדרשים- דף עבודה / חדד תמר
שמות, פרשת יתרו: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת כי תישא - דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תישא - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תישא - תפזורת / הדס
שמות, פרשת כי תישא: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת כי תישא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תישא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תישא: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת כי תישא: חידון / הורביץ רחלי
שמות, פרשת כי תישא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת כי תישא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת כי תשא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת כי תשא: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת כי-תשא: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת משפטים - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת משפטים - פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת משפטים - תפזורת / הדס
שמות, פרשת משפטים : מבחן / ריינר סיני
שמות, פרשת משפטים, דף פרשת שבוע: אחרי רבים להטות - אימתי אין הולכים אחר הרוב / גאן עמוס
שמות, פרשת משפטים, מבחן / בן חמו משה
שמות, פרשת משפטים: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע / לוי דני
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת משפטים: דף פרשת שבוע - ממדרשי חזל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת משפטים: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת משפטים: חזרה למבחן / משה ארז
שמות, פרשת משפטים: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת פקודי - שקלים: דף לימוד שבועי / צמיר רועי
שמות, פרשת פקודי: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת פקודי: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת פקודי: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת פקודי-שקלים - דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות תשס"ט: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / גרין שי
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת שמות: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת שמות: מבחן / מלקוב בכור
שמות, פרשת שמות: עבודת חזרה / קוזלובסקי נ. דינה
שמות, פרשת שמות: פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת שמות: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת תצוה - פרשת העגל: מבחן / אופן לאה
שמות, פרשת תצוה - זכור: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצוה - זכור: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצוה - פרשת זכור: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצוה: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת תצוה: דף פרשת שבוע / לוי דני
שמות, פרשת תצוה: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, פרשת תצווה- זכור: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצווה: דף עבודה / ריינר סיני
שמות, פרשת תצווה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תצווה: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת תרומה - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תרומה, מבחן / בן חמו משה
שמות, פרשת תרומה: דף עבודה / כהן ניסים
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע / לוי דני
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
שמות, פרשת תרומה: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
שמות, פרשת תרומה: דפי חזרה למבחן ומבחן / כהן ניסים
שמות, פרשת תרומה: סיכום חומרים למשכן / כהן ניסים
שמות, פרשת תרומה: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
שמות, שאלות חזרה על פי המיקוד בקיאות קיץ תשסז / רוזנברג ישי
שמות, שירת הים - דף עבודה / בן חמו משה
שמות, תחילת הספר: חידות / ריינר סיני
שמות,דברים - עשרת הדברות: דף עבודה / כהן ירון
שמות,פרק יב-יז: מבחן / שקלנובסקי יהודה
שמות: בוחן בנושא עשרת המכות / לב חגי
שמות: בוחן על פרקים כא-כב / לב חגי
שמות: מבחן / ריינר סיני
שמות: פרק כ'' – עשרת הדיברות / לב חגי
תורה, שמות פרק ג - מעמד הסנה / מרציאנו רונן
תורה, שמות פרק ג - מעמד הסנה / מרציאנו רונן
תורה, שמות פרק ג - משה רודף צדק / מרציאנו רונן
תנ"ך, פרשת בשלח: חידון א-ב / ריינר סיני