דפי לימוד


דף עבודה, מלכים א, פרק כ / באואר חנן
דף עבודה, מלכים א, פרק כא / באואר חנן
דף עבודה, מלכים א, פרק כב / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק א / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק ב / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק ג / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק ג-ו / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק ו / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק טו / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק טז / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק י / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק יג / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק יד / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק יז / באואר חנן
דף עבודה, מלכים ב, פרק יח / באואר חנן
חוברת מלכים ויחזקאל: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
חוברת עבודה למלכים א / כהן ניסים
חוברת עבודה למלכים ב / כהן ניסים
חוברת עבודה לספר מלכים א / כהן ניסים
מלכים - מבט כללי / גור בת-חן
מלכים א - פרק יח - מעמד הר הכרמל / בשן יעל
מלכים א - פרק כא - כרם נבות / בשן יעל
מלכים א פרק א: חולשת דוד וגבורתו / בלום אראל
מלכים א פרק ב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ב: שלמה מבסס את מלכותו / בלום אראל
מלכים א פרק ג / בלום אראל
מלכים א פרק ג - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ד: שלמה מלך על כל הארץ / בלום אראל
מלכים א פרק ה: שלמה מביא שלום ובטחון / בלום אראל
מלכים א פרק ח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק ח: חנוכת המקדש / בלום אראל
מלכים א פרק ט: ההתגלות השניה של ה'' לשלמה / בלום אראל
מלכים א פרק טו: מלחמת השמד של אביה / בלום אראל
מלכים א פרק טז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק טז: חורבן בית בעשא / בלום אראל
מלכים א פרק י: מלכת שבא / בלום אראל
מלכים א פרק יא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יא: סוף דבר את האלוקים ירא / בלום אראל
מלכים א פרק יב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יב: רחבעם וחלוקת המלוכה / בלום אראל
מלכים א פרק יב: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א פרק יג: איש האלוהים והנביא הזקן / בלום אראל
מלכים א פרק יד: מחלת אביה ופשרה / בלום אראל
מלכים א פרק יז: הופעות אליהו / בלום אראל
מלכים א פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א פרק יח: פגישת אליהו עם אחאב / בלום אראל
מלכים א פרק יט: אליהו בנקרת הצור / בלום אראל
מלכים א פרק כ"א- כרם נבות: דף עבודה / קורצוייל ברוך
מלכים א פרק כ: המלחמה עם ארם / בלום אראל
מלכים א פרק כא: כרם נבות / בלום אראל
מלכים א פרק כב: המלחמה האחרונה / בלום אראל
מלכים א פרקים ו-ז: בניין המקדש / בלום אראל
מלכים א פרקים י"א-י"ח / משה ארז
מלכים א שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים א, בקיאות בפרקים ג-ד / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים ה-ו / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים ז-ח / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים טו-טז / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יא-יב / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יג-יד / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יז-יח / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים יט-כ / וינשטיין מיכאל
מלכים א, בקיאות בפרקים כא-כב / וינשטיין מיכאל
מלכים א, מאגר שאלות חזרה: יחידת בקיאות / גולדמן שמעון
מלכים א, פרק ג, ד, ה: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק א: חידון / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק א: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: מבחן / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: מבחן (קל) / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא - מלכות שלמה: שאלות הכנה למבחן / ששון תמי
מלכים א, פרק א-יא: מבחן בקיאות / סמואל גדי
מלכים א, פרק א-יב / יואלי שגית
מלכים א, פרק ב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ב: ביאורי מילים / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ג: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ג-ד: בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ג-ו, ח: מי אמר למי / לב חגי
מלכים א, פרק ד: דף עבודה / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ה / לב חגי
מלכים א, פרק ה: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ה-ו בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ו: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק ו+תחילת ז: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק ז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק ח / לב חגי
מלכים א, פרק ח: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק ח: בית המקדש – תפילת שלמה / עדני אהוד
מלכים א, פרק ח: דף עבודה / לב חגי
מלכים א, פרק ח: חידון / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק ח-ט: שאלות בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק ט: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק טו: דף עזר ללמוד עצמי / לב חגי
מלכים א, פרק טו: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק טו-טז / לב חגי
מלכים א, פרק טו-טז: טבלת מלכי ישראל (כולל תשובות) / גור בת-חן
מלכים א, פרק טו-טז: טבלת מלכי ישראל (ללא תשובות) / גור בת-חן
מלכים א, פרק טו-יז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק טז: דף עזר ללמוד עצמי / לב חגי
מלכים א, פרק טז: העמקה בנושא מלכות עמרי / לב חגי
מלכים א, פרק ט-י / לב חגי
מלכים א, פרק י: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יא: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יא: דף משימות / לב חגי
מלכים א, פרק יא-יב: בקיאות / לב חגי
מלכים א, פרק יב: "נכון" או "מדוע לא נכון" / שחק אהרל'ה
מלכים א, פרק יב: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יב-יד: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק יב-כח / יואלי שגית
מלכים א, פרק יג / מרציאנו רונן
מלכים א, פרק יג: מבחן / תירם שמעיה
מלכים א, פרק יד: נכון / לא נכון / אפרתי יהודית
מלכים א, פרק יד: נכון / לא נכון / אפרתי יהודית
מלכים א, פרק יד: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יז - מלכים ב, פרק ב: דף חזרה לפרקי אליהו / באואר חנן
מלכים א, פרק יז - מלכים ב, פרק ב: מבחן סיכום לפרקי אליהו / באואר חנן
מלכים א, פרק יח: דף עזר לחזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יח-כ: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק יט: דף עזר לחזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יט: למורה / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: לתלמיד / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: מבוא לפרקי אלישע / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: שאלות הכנה / חוזה רחל
מלכים א, פרק יט: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק יט: שאלות חזרה+ העמקה / לב חגי
מלכים א, פרק י-יא: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק כ - שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק כא: כרם נבות- פיצוחים / חדד תמר
מלכים א, פרק כא-כב, מלכים ב, פרק א: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים א, פרק כב - שאלות חזרה / לב חגי
מלכים א, פרק כב ומלכים ב, פרק ג: השוואה / חוזה רחל
מלכים א, פרק כב: שאלות ותשובות / סמואל גדי
מלכים א, פרק כב: שאלות ותשובות / חוזה רחל
מלכים א, פרקיא-טו, מבחן / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים א-ז: מבחן / בן חמו משה
מלכים א, פרקים טו-יט: מבחן / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים יא-יט: עבודה יצירתית / אפרתי יהודית
מלכים א, פרקים יז-יט, דף עבודה / באואר חנן
מלכים ב - פרק ד - האישה השונמית / בשן יעל
מלכים ב פרק א: תפילתו של אחזיה / בלום אראל
מלכים ב פרק ב: עלייתו של אליהו / בלום אראל
מלכים ב פרק ג: מלחמת ישראל ואדום נגד מישע מלך מואב / בלום אראל
מלכים ב פרק ד / ברנע נתנאל
מלכים ב פרק ד: אשת הנביא ופתרון השמן / בלום אראל
מלכים ב פרק ה: יש נביא בישראלכיתות יעד: ז-ט / בלום אראל
מלכים ב פרק ו: הברזל שצף והעץ שטבע / בלום אראל
מלכים ב פרק ז: האמונה והתקווה מול השליש / בלום אראל
מלכים ב פרק ח: האשה וסיפור גיחזי / בלום אראל
מלכים ב פרק ט: מרד יהוא / בלום אראל
מלכים ב פרק טו: רעש האדמה בימי עוזיה / בלום אראל
מלכים ב פרק טז: דרכו של אחז / בלום אראל
מלכים ב פרק י: הנקמה בבית אחאב / בלום אראל
מלכים ב פרק יא: מהפכת יהוידע / בלום אראל
מלכים ב פרק יב: היסודות הרעועים במלכות יואש / בלום אראל
מלכים ב פרק יג: הנהגת החסד / בלום אראל
מלכים ב פרק יד: יואש ואמציה / בלום אראל
מלכים ב פרק יז גלות 10 השבטים / משה ארז
מלכים ב פרק יז - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק יז: חרבן ישראל / בלום אראל
מלכים ב פרק יח - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק יח: חזקיה / בלום אראל
מלכים ב פרק יט - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק יט: מפלת סנחריב / בלום אראל
מלכים ב פרק כ: כבשונו של עולם – ניהול העולם / בלום אראל
מלכים ב פרק כא - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כא: מנשה מכעיס / בלום אראל
מלכים ב פרק כב - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כב: יאשיהו / בלום אראל
מלכים ב פרק כג: נסיון ההצלה של יאשיהו / בלום אראל
מלכים ב פרק כד - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כד: כניעת יהויכין / בלום אראל
מלכים ב פרק כה - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב פרק כה: החורבן / בלום אראל
מלכים ב פרקים ה-ז / משה ארז
מלכים ב פרקים י"א-י"ח / משה ארז
מלכים ב שאלות לבגרות - לעולים, עיון / בירנבוים שפרה
מלכים ב, בינגו מלכות ישראל / רוזנפלד עמיחי
מלכים ב, בקיאות בפרקים א-ב / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים ג-ד / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים ה-ו / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים ז-ח / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים טו-טז / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים ט-י / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים יא-יב / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים יג-יד / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים יז-יח / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים יט-כ / וינשטיין מיכאל
מלכים ב, בקיאות בפרקים כג-כד / וינשטיין מיכאל
מלכים ב'', ח'' פס'' א-ו / ברנע נתנאל
מלכים ב, פרק א, ב, ג, ד: מבחן / גוטמן ברוך
מלכים ב, פרק א: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק א: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ב / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב -העלמות אליהו ואלישע ממלא את מקומו / אפרתי יהודית
מלכים ב, פרק ב: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ב: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ג: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ג: מבחן / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: מבחן בקיאות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: מבחן בקיאות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: שאלות בקיאות + תשובות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ג: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ד - אלישע ונס השמן - דף עבודה / גור בת-חן
מלכים ב, פרק ד, ו / ששון תמי
מלכים ב, פרק ד, פסוקים לח-מג: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ד: חלק א- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ד: שאלות ותשובות / חוזה רחל
מלכים ב, פרק ד: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ה, צרעת נעמן / אפרתי יהודית
מלכים ב, פרק ה: נעמן- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ה: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק ה-תחילת פרק ו, בוחן / אפרתי יהודית
מלכים ב, פרק ו: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ז, מצורעי שומרון / אפרתי יהודית
מלכים ב, פרק ז: חלק א / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ז:חלק ב- דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ח: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק ט - תרשים זרימה / ששון תמי
מלכים ב, פרק ט: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק י: דף עבודה / נחשוני מאיר
מלכים ב, פרק יב, דף עבודה / באואר חנן
מלכים ב, פרק יג: הפרידה מאלישע - מערך שיעור + דף עבודה / סמואל גדי
מלכים ב, פרק יז / ששון תמי
מלכים ב, פרק יח, דברי הימים ב, פרק כט-ל: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק יח: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק יט: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק כ: שאלות חזרה / לב חגי
מלכים ב, פרק כא-כה: מבדק בקיאות / גור בת-חן
מלכים ב, פרק כב: ניסי אלישע / חוזה רחל
מלכים ב, פרקים א-ב, בוחן / אפרתי יהודית
מלכים ב, פרקים ד - ח: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב, פרקים ו-ז: אלישע והניסים מול צבאות ארם- דף עבודה / רוזנבלט ישי
מלכים ב, פרקים ח-יא: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב, פרקים טו-טז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב, פרקים טו-יז: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב, פרקים יב-טו: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב, פרקים יב-יד: דף חזרה / בנימין אברהם
מלכים ב: טבלת מלכי יהודה ישראל / גור בת-חן

סוף מלכים א ותחילת מלכים ב: פרקי אליהו / בשן יעל
ספר מלכים א - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
ספר מלכים א: לפרק טו: תעודת זהות / דניאל חנוך
ספר מלכים א: לפרק טז: תעודת זהות / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרק יג / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרק יד / דניאל חנוך
ספר מלכים א: שאלות חזרה לפרקים א - ה / דניאל חנוך
ספר מלכים ב - חוברת עבודה לקיץ / בירנבוים שפרה
פיוט למוצאי שבת - דף חזרה על פרקי אליהו / באואר חנן
פתיחה לספר מלכים / בן חמו משה
תנ"ך, מלכים א'''' פרק א דף סיכום / ניות חן-ציון
תנ"ך, מלכים ב'''' פרק א דף סיכום / ניות חן-ציון