דפי לימוד


ירמיהו, פרק א, ב ,ז, כו, לא: דף חזרה לקראת מבחן / גור בת-חן
ירמיהו, פרק א, ב, ד: מבחן / הימלפרב ארז
ירמיהו, פרק ד, פסוקים י-לא: מבחן / הימלפרב ארז
ירמיהו, פרק ה'': סיכום / אפרתי יהודית
ירמיהו, פרק ו''-ט: מבחן / אפרתי יהודית
ירמיהו, פרק ז - בוחן / ציקוטאי ליאור
ירמיהו, פרק ז'': דף עבודה / אפרתי יהודית
ירמיהו, פרק ח'': סוף הפרק- דף עבודה / אפרתי יהודית
ירמיהו, פרק יג: למשמעותם של המעשים הסמליים הנבואיים / סמואל גדי
ירמיהו, פרק כו, דף חזרה / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק כ-כב, דף חזרה / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק לג, חידון / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק לג, טבלת חזרה / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק לד: דף עבודה / כהן ירון
ירמיהו, פרק לד-לה, דף חזרה / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק לו-לז, חידון / בנימין אברהם
ירמיהו, פרק מב-מג, דף חזרה / בנימין אברהם
ירמיהו: יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט / גולדמן שמעון
נביא, ירמיהו, פרק א''- דף עבודה / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק ז- דף עבודה עצמית- משימת שכתוב / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק ח- דף עבודה / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק ט"ז- דף עבודה / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק כ"ב- דף עבודה / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק כ"ג- דף עבודה / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק כ"ד- דף עבודה - משל התאנים הטובות והרעות / בן יעקב אברהם
נביא, ירמיהו, פרק ל - דף עבודה - תחילת ספר הנחמה / בן יעקב אברהם
ספר ירמיהו- חזרה למבחן מסכם / משה ארז
ספר ירמיהו- מבחן מסכם / משה ארז