תוכן:

מבוא לנושא
הצנחת הצנחנים להונגריה - רקע היסטורי
מדוע הסגיר קסטנר את הצנחנים לגסטפו?
מדוע הפקיר קסטנר את חנה סנש?
פסק הדין במשפט הדיבה של חנה סנש