צירופם של חברי-הכנסת
מ. בגין, י. ספיר ומ. דיין לממשלה

כו באייר תשכ"ז, 5 ביוני 1967
השבעת השר בגין
דברי הכנסת כרך 49 עמ' 2320 - 2321ראש-הממשלה ל. אשכול:
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. כעת עלי למסור הודעות בהתאם לסעיפים מסוימים בחוק המעבר.

א. בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק המעבר, תש"ט - 1949, הריני מתכבד להודיע, כי הממשלה החליטה להיענות לבקשתי לשחררני מתפקיד שר הבטחון, וזאת מהשעה שהכנסת תאשר את מינוי חבר-הכנסת משה דיין לשר הבטחון.

ב. בהתאם לסעיף 11(ד) לחוק המעבר, תש"ט - 1949, הריני מתכבד להודיע, כי הממשלה החליטה על צירוף שלושה חברים נוספים לממשלה, והם: חבר-הכנסת מנחם בגין בתפקיד שר, חבר-הכנסת יוסף ספיר בתפקיד שר, חבר-הכנסת משה דיין בתפקיד שר הבטחון.

ג. בהתאם לסעיף 11 א(ב) לחוק המעבר, תש"ט - 1949, הריני להודיע כי חבר-הכנסת צבי דינשטיין חדל מלשמש בתפקידו כסגן שר הבטחון.

אבקש אישור הכנסת להודעתי על צירוף חברים נוספים לממשלה.

אסיים במשפט אחד ואומר: היום הזה אנו ניצבים במערכה הכפויה עלינו מלוכדים וחזקים כפי שלא היינו מעולם, בוטחים בצור ישראל, ברוחו האיתנה של העם, סומכים על גבורת צבא הגנה לישראל ועל כוחו להכריע את אויביו ולהבטיח את השלום.

היו"ר ק. לוז:
לא קיבלתי דרישה לקיים דיון.

מאיר וילנר (הרשימה הקומוניסטית החדשה):
אני מציע לקיים דיון.

היו"ר ק. לוז:
לשם כך עליך לאסוף ארבעים חתימות.
נעבור להצבעה. בהתאם לסעיף 11(ד) לחוק המעבר, תש"ט - 1949, נצביע על אישורה של הודעת ראש הממשלה בדבר צירוף שלושה חברים נוספים לממשלה: חבר-הכנסת מנחם בגין כשר, חבר-הכנסת יוסף ספיר כשר, וחבר-הכנסת משה דיין כשר הבטחון.

הצבעה:
בעד אישור הודעת הממשלה - רוב
נגד - 3

היו"ר ק. לוז:
הכנסת כולה הצביעה בעד אישור הודעת ראש הממשלה, לעומת שלושה חברי כנסת שהצביעו נגדה.

תופיק טובי (הרשימה הקומוניסטית החדשה):
לעומת שלושה חברי כנסת שהצביעו נגד המלחמה ובעד השלום.


הצהרת אמונים של השר מ. בגין


היו"ר ק. לוז:
בהתאם לסעיף 11(ד) לחוק המעבר, תש"ט - 1949, הנני מזמין את השר מנחם בגין לעלות לדוכן, לקרוא את הצהרת האמונים ולחתום עליה.

מנחם בגין:
אני, מנחם בגין, בן חסיה וזאב בגין, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולקיים את החלטות הכנסת.

(חותם על ההצהרה)