ביבליוגרפיה על יהודי לבנון

שְׁלומִי רֵייסְקִין

מתפרסם לראשונה באתר דעת * תשס"ד * 2004


תוכן המאמר:
ספרים
מאמרים
בעיתונות
אתרים ברשת האינטרנט

תקציר: רשימה בבליוגרפית על יהודי לבנון

מילות מפתח:
בבליוגרפיה, יהודי לבנון

ספרים

• ארליך, חגי , המזרח התיכון בין מלחמות-העולם, תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ב-תשס"ג

• אשתור, א', תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, ירושלים תשי"א.

בין יהדות המגרב לארץ-ישראל : מקובלי דרעה, עליות, שד"רים, ירושלים : מכון בן-צבי, תשמ"ה

• בן-צבי, יצחק, מסעות בשבילי הארץ ושכנותיה, ירושלים: המכון להוצאה לאור בישראל, תש"ך (בפרק "סוריה ולבנון" עמ' 134-150)

• בן-צבי, רחל ינאית, בשליחות ללבנון ולסוריה (1934), תל אביב : מלוא, תשל"ט 1979

• ברור, אברהם יעקב, אבק דרכים, תל-אביב : עם עובד, תש"ו

• בר-עם, מיכה, אתרים יהודים בלבנון, ירושלים : אריאל, 1984

• גולדמן, דבי, יהודי סוריה ולבנון, [ירושלים] : מרכז ההסברה, (שירות הפרסומים), (תשמ"א)

• גולדשטיין, יוסי; גולמן, דבורה ; סוריה ולבנון, ירושלים : משרד החינוך והתרבות, תשמ"א ?

• גופר, חיים, בלילות חשוכי כוכבים : סיפור "החוליה" שהבריחה עולים מגבו, (תל-אביב) : משרד הבטחון : המרכז לתולדות כוח המגן ה"הגנה" ע"ש ישראל גלילי, (תשנ"ג)

• דנגורי, יהודה, ארבעה עלי תלתן : (הדרך מדמשק לפעילות חשאית בדרום לבנון), (פרדס חנה) : (י. דנגורי), (1998)

• דר, שמעון, יהודי החרמון, [קצרין] : בית ספר שדה גולן, תשל"ה 1975

• וילנאי, ז', גבול לבנון, מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, אדר תשל"ח

• זיסר, איל, לבנון, בית-ברל : המכון היהודי-ערבי שליד ההסתדרות, 1993

• יכין, עזרא אלנקם, שירת השולמית : סיפורה של מרגלת ציונית, (ירושלים) : (עזרי), (תש"ס)

• יפה, אהרון, מגבורת אליהו הנביא הזכור לטוב : סיפור עם מפי יהודי לבנון, [ירושלים] : עידוד, תשמ"ח

• כהן, אריה, ההעפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון - 1949-1939,[חיפה] : [חמו"ל], 1996

• כהן, אריה , העליות הגדולות מארצות המזרח : סוריה ולבנון, ירושלים : מכון בן-צבי, תש"ס

• כהן, אריה, סוריה ולבנון : דפי מידע ומבחר מקורות, ירושלים : מכון בן-צבי, תש"ס

• כהן, חיים יוסף, הפעילות הציונית בארצות המזרח התיכון, ירושלים : ההסתדרות הציונית העולמית,[ירושלים] : ההסתדרות הציונית העולמית, [1973]

• כהן, חיים י', היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו, ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון ליהדות זמננו (הוצאת הקיבוץ המאוחד), תשל"ג

• כשדן, רבקה, גדעונית מעבר להרים : ספור הקמת משדר האלחוט בלבנון וההעפלה מסוריה ולבנון בשנים 1944-1946, רמת-אפעל : יד טבנקין, 1996

• לוין, איתמר, שקיעה במזרח : חיסול הקהילות היהודיות במדינות ערב ושוד רכושן, ישראל: משרד הביטחון, תשס"א

• לוי, תמר, הווצרותה של קהלה יהודית בבירות במאות ה-19-20, [חיפה] : [חמו"ל], 2001

• מגן, אמנון (עורך), הגנה יהודית בארצות המזרח; רב שיח שני: ההעפלה וההגנה בסוריה ובלבנון; כ"ד באדר א תשמ"ד - 27 בפברואר 1984. תשמ"ה.

• מעיין, גיא, לבנון, הישוב הציוני/מדינת ישראל והעולם הערבי, 1945-1949, ירושלים : האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ז, 1997

• סוירדלוב, ר', הלבנון, ציורי מסע, תל אביב תר"ץ

• סיטון, דוד, הקהילות הספרדיות בימינו, (ירושלים): ועד עדת הספרדים בירושלים, תשמ"ב, (ראה בפרק "היהודים בסוריה ולבנון לאחר עצמאותן" עמ' 46-71)

• סעדון, חיים (עורך), בגלוי ובסתר : העליות הגדולות מארצות האסלאם (1948-1967), ירושלים : מכון בן-צבי, תש"ס ?

• סעדון, חיים (עורך מדעי), העליות הגדולות מארצות המזרח : דפי מידע ומבחר מקורות, ירושלים : מכון בן צבי, תש"ס

• עפר, דליה, מאבק ההעפלה 1934-1945, רמת-אפעל : יד טבנקין, 1987

• פוזילוב, גיורא, גדולי רבני סוריה והלבנון : והיו עיניך ראות את מוריך, ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החנוך, מינהל החינוך הדת, תשנ"ה

• קצנשטין, הנס יעקב, תולדות צור מראשית האלף השני לפנה"ס ועד ימי האימפריום האשורי.. , ירושלים, 1965 (דיסרטציה)

• שור, נתן , מסע אל העבר - מסה על העבר : לתולדות התקופות הממלוכית והעות'מאנית בארץ ישראל, ירושלים : אריאל, 1998

• שטל, אברהם, יהדות המזרח : ספרים חומר חזותי ואורקולי רשימה שימו שית לצורכי העוסקים בחינוך ובתרבות, ירושלים : מרכז ההדרכה לספריות צבוריות, תשמ"ט

• שילר, אלי (עורך), לבנון, ירושלים : אריאל, תשמ"ג

שלום הגליל - יהודי לבנון : לקט מהעתונות, ירושלים : משרד החנוך והתרבות, תשמ"ב

• Bar-Am, Micha, Jewish sites in Lebanon, Jerusalem : Ariel Pub. House, c1984

• Eisenberg, Laura Zittrain, My enemy's enemy : Lebanon in the early Zionist imagination 1900-1948, Detroit : Wayne State University Press, c1994

• Levin, Itamar (translated by Rachel Neiman), Locked doors : the seizure of Jewish property in Arab countries, Westport, Conn. : Praeger, 2001

• Schulze, Kirsten E., The Jews of Lebanon :Between coexistence and conflict, Brighton : Sussex Academic Press, c2001.

Statistical handbook of middle eastern countries : Palestine, Cyrpus, Egypt, Iraq, the Lebanon, Syria, Transjordan, Turkey / Jewish Agency for Palestine, Economic Research Institute, Jerusalem : [s.n.], 1945

Statistical handbook of Middle Eastern countries : Palestine, Cyprus, Egypt, Iraq, the Lebanon, Syria, Transjordan, Turkey / Jewish Agency for Israel, Jerusalem, 1944

• Sutton, Joseph A. D. (introduction by Raphael Patai), Aleppo chronicles : the story of the unique Sephardeem of the Ancient Near East, in their own words , New York, N.Y. : Thayer-Jacoby, C1988

מאמרים

• אברמסקי-בליי, עירית, יהודי סוריה ולבנון תחת שלטון וישי, פעמים 28 (תשמו) 131-157

• אילן, צבי, לתולדות הישוב היהודי בלבנון בזמן החדש, קרדום 26/27 (תשמג) 134-144

• אילת, א', "הציונות הפיניקית" בלבנון, קתדרה 35 (ניסן תשמה) 109-124

• אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, קהילת יהודי צידון; שאלה מקהילת יהודי צידון ותשובת היש"א ברכה בענין מים שנתערבב בהם חמץ בפסח, אוריתא ו (תשנט) שג-שו

• אריאל, יועזר, ארץ הלבנון בהלכה, תחומין ד (תשמג) 277-301

• בן-דב, מאיר, בית הכנסת בעליי, וילנאי (1984) 301-303

• בן-צבי, י', היהודים בקרב הדרוזים בלבנון, תרביץ ג, עמ' 438.

• בן צבי, י', יהודי דיר אל-קאמר, מסאף ציון, ב (תרפ"ז)

• ברור, אברהם יעקב, בירות והלבנון התיכון, קהלות המזרח, מחניים קיד (תשכז), 84-88

• ברסלבי, יוסף, קהילת דיר-אל-קמר [בלבנון] ועלילת דם שניה (במאה היט), שזר (תשלג) 510-523

• גויטין, שלמה דב , בתי יהודים בערים דמשק וצור, א"י ח (תשכז) 288-297

• גלעזר, אליהו, דרך גבול לבנון ברגל לצפת (מהסידרה "תמונות מהעלייה הבלתי ליגאלית"), האומה 60 (תשם) 229-237

• דויטש, ר' שמואל ברוך, צור וצידון, עזה ויבנה, אם הן בגבולות א"י, מבקשי תורה יב (תשנ"ד), תקצא-תקצד

• הראל, ירון, היצירה התורנית בסוריה ולבנון בשנים 1750-1950, פעמים 86-87 (תשסא) 67-123

• זיתוני, אליהו, מנהגי ק"ק לבנון, זכור לאברהם (תש"ן), רצט-ש

• זיתוני, אליהו, מנהגי ק"ק לבנון, זכור לאברהם (תשנ"ג), תק-תקא

• חיים, אברהם, תעודות לפעילות ציונית וחברתית בקהילות סוריה ולבנון בין שתי מלחמות העולם, הגות עברית בארצות האיסלאם (תשמב) 291-305

• טפר, יגאל, ביבליוגרפיה מוארת בנושאי ידיעת הארץ; ספרות עולי-רגל, חוקרים וסיירים יהודים בדרום לבנון, מבפנים מה, 1-2 (תשמג) 192-198

• טפר, יגאל, לבנון בתאורי נוסעים יהודים; הערות והארות ביבליוגרפיות, קרדום 26/27 (תשמג) 145-156

• כץ, יוסי, תכניות ציוניות לרכישת קרקעות בלבנון בתחילת המאה העשרים, קתדרה 35 (תשמה) 53-58

• לוי, תומר, ראשיתה של הקהילה היהודית בבירות בשלהי התקופה העות'מאנית, פעמים 94-95 (תשסג) 181-209

• מלאכי, אליעזר רפאל, דיבוקים בביירות ובירושלים במאה הי"ט, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור א (תשל) 175-193

• מנחם, נחום, מוסדות החינוך היהודי והחינוך העברי שפעלו בסוריה ובלבנון, 1910-1927, עיונים בחינוך 1,2 (תשנז) 5-38

• מנחם, נחום, פעילותה של תנועת המכבי בדמשק ובבירות בין שתי מלחמות העולם, בתנועה 3 (תשנב) 7-26

• ניסים, י', תשובות ר' יום-טוב צהלון בענייני עבודת אדמה בחצביה ובגליל, ספונות ט (תשכ"ה), ז-כ

• סחיק, שאול, בית הספר העברי בצידון 1919-1922, דור לדור ד (תשן) 9-55

• סחיק, שאול, פרקים בתולדות החינוך העברי במזרח התיכון הערבי, 1900-1935, שורשים במזרח ב (1989) 11-64

• סתהון, א' מ', ישובי היהודים בלבנון, הזמן י (וילנא, תרס"ו) 98

• עבאס, א', לתולדות תנועת "החלוץ" בסוריה והלבנון, שבט ועם, ג (תשיט) 113-124

• קופפרשמידט, אורי מ., תמיכת הפאטריארך המארוני ערידה ביהודים נרדפי הנאצים, פעמים 29 (תשמז) 72-80

• רוזן, ברוך, משומדת מצור בארץ-ישראל בתחילת המאה השישית לספירה, קתדרה 61 (תשנב) 54-66

• רוזן, מינה, יהודים בשירות פח'ר אד-דין השני שליט הלבנון (1586-1635), פעמים 14 (תשמג) 32-44

• רוט-גרסון, לאה, כתובת יוונית מבית כנסת בחאן חלדה מדרום לביירות, ציון נו,ב (תשנא) 193-200

• שביב, יהודה, בעניינן של צור וצידון, מרחבים א (תשמג) 113-119

• שוחטמן, אליאב, תשובת ר' משה יהודה עבאס בשאלת גבולה הצפוני של ארץ ישראל, תחומין ב (תשמא) 383-391

• שור, נתן , יהודי הלבנון בתקופה העות'מאנית בראי ספרות הנוסעים, פעמים 24 (תשמה) 117-144

• Ayoun, Richard, La communaut? juive libanaise jusqu'? la fin du mandat fran?ais, REEH 2 (1997) 155-177 [REEH; Revue Europ?enne des Etudes H?bra?ques. Saint-Denis, France]

• Elath, Eliahu, "Phoenician Zionism" in Lebanon, Jerusalem Quarterly 42 (1987) 38-56

• Kriegel, Annie, Liban, l'antisionisme, Sillages 8 (1982) 53-84

• Laskier, Michael Menachem, Syria and Lebanon, The Jews of the Middle East and North Africa in Modern Times (2003) 316-334

• Sadgrove, Philip C., The Beirut Jewish Arab theatre; a question of identity, BRISMES Proceedings (1992) 170-179 [British Society for Middle Eastern Studies: Proceedings of the International Conference. London].

• Schulze, Kirsten E., The Jews of Lebanon; a minority among many or the enemy within?, Israel and Ishmael (2000) 86-104

בעיתונות

• אבן-חן, א', על קהילת חצביה, הבוקר, 4.2.1944

• 'אל-עלאם אל-אסראילי', בטאון יהודי סוריה ולבנון, יצא לאור בבירות

• 'הלבנון', שנה ב, גליון מס' 14 (כ' בתמוז תרכ"ה): 211

• ויס, שרגא, האם הגבול הצפוני של א"י כולל את העיר צידון, המודיע, תוספת לגליון, כ"ה בתמוז תשנ"ט (9.7.99): ז-ח

• יוספזון, א', סיפור הצלתם של הספרים הנדירים וכתבי היד שהיו בידי יהודי לבנון משבי המחבלים, יתד נאמן, מוסף שבת קודש, כ' בכסלו תשנ"ח (19.12.97): 22-25

• לוריא, יוסף (י.ל.), היהודים בצידון, העולם, אודיסה שנה ששית גליון 26, יא מרחשוון תרע"ג (22.10.1912) 9-10

• תקוע, משה, יהודים נלחמים בחצביה; ישוב יהודי במורדות החרמון, יתד נאמן, י"א בניסן תש"ן (6.4.90) מוסף יתד נאמן: 11

New York Times:

Captors Assert They Killed 3 Lebanese Jews, New York Times, INTERNATIONAL NEWS section; Wednesday, Dec 31, 1986. pg. A3, 1 pgs

JEWS IN LEBANON URGED TO GET OUT, By RICHARD BERNSTEIN, New York Times, Feb 24, 1986; pg. A3, 1

Lebanese Jew Slain By Moslem Radicals Who Abducted Him, New York Times, Feb 17, 1986; pg. A2, 1

Lebanese Jew Reported Slain, New York Times, Feb 16, 1986; pg. 16, 1

Abductors in Beirut Issue Threat to Kill 3 Jews Held Hostage, New York Times, Dec 29, 1985; pg. 9, 1

Body of Jew Found in Beirut, New York Times, Dec 26, 1985; pg. A6, 1

Fourth Jew Abducted in Beirut, New York Times, Apr 2, 1985; pg. A3, 1

M-G-M Official in Beirut, A Lebanese Jew, is Slain, New York Times, Mar 1, 1970; pg. 12, 1

BEIRUT DEBATES LOYALTY OF JEWS, New York Times, Aug 7, 1959; pg. 4, 1

5 Lebanese Jews Emigrate, New York Times, May 18, 1949; pg. 6, 1

4 KILLED IN LEBANON RIOT:Police Intervene in Anti-Jewish Demonstration in South, New York Times, May 26, 1948. pg. 2, 1 pgs

JEW MURDERED IN BEIRUT, New York Times, Jan 9, 1948; pg. 14, 1


Jerusalem Post:

LEBANESE JEWS, Margalit Zamir; Jerusalem Post; Sep 9, 1993; pg. 06

LEBANESE JEWS, Margalit Zamir; Jerusalem Post; Jun 25, 1992; pg. 06

SEVEN KIDNAPED JEWS STILL UNACCOUNTED FOR FREEING LEBANESE JEWS PART OF EFFORT - UN HOSTAGE NEGOTIATOR, JONATHAN SCHACHTER; Jerusalem Post; Jan 29, 1992; pg. 02

LEBANESE JEWS, Margalit Zamir; Jerusalem Post; Oct 28, 1991; pg. 06

LEBANESE JEWS, Heskel M, Haddad; Jerusalem Post; Oct 20, 1991; pg. 06

LEBANESE JEWS' RELEASE SOUGHT IN PRISONER DEAL, JONATHAN SCHACHTER; Jerusalem Post; Aug 16, 1991; pg. 01

אתרים ברשת האינטרנט

• המיליון שנשכח - קהילת יהודי לבנון - לחץ כאן

• אביב העמים - לכל קהילה יהודית בתפוצות מנהגי פסח ומאכלי פסח משלה, שחלקם השתמרו גם אחרי העלייה לארץ, דלית גור, (בין השאר: יהודי לבנון) - לחץ כאן

• לבנון : היסטוריה ויהודים - לחץ כאן

• היהודים בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה בין שתי מלחמות העולם; איסוף, כתיבה ועיצוב גרפי: שירה אוחיון- מנחה ארצית, תחום מורשת יהדות המזרח וספרד; ייעוץ ועריכה: מיכאל ירון - מפמ"ר היסטוריה, החינוך הממלכתי; משה זעפרני - מפקח ארצי, תחום מורשת בחינוך הממלכתי; ייעוץ אקדמי: ד"ר חיים סעדון - לחץ כאן

• The Jews of Lebanon, By Mitchell Bard,
לחץ כאן

• The Jewish Community in Lebanon - A short page about the Jewish community in Lebanon (from the Lebanon country study by the US Library of Congress).
לחץ כאן


• Magen Avraham - The Synagogue of Wadi Bujmil in Beirut [1] בית הכנסת "מגן אברהם"
לחץ כאן


• Magen Avraham - The Synagogue of Wadi Bujmil in Beirut [2] בית הכנסת "מגן אברהם"
לחץ כאן


• Magen Avraham - The Synagogue of Wadi Bujmil in Beirut [3] בית הכנסת "מגן אברהם"
לחץ כאן

• The Beirut Synagogue
לחץ כאן

• Lebanon- Jews
לחץ כאן


• Beirut - The Jewish cemetery in Beirut בית העלמין היהודי - בירות
לחץ כאן

• Sidon - Census for Ottoman controlled Sidon - Eretz Yisrael 1839 CEבית עלמין יהודי - צידון
לחץ כאן

• Book Review - The Jews of Lebanon, Between Coexistence and Conflict, Kirsten E. Schulze
לחץ כאן

• Jews Around the World - Lebanese Jews
לחץ כאן


• Lebanese Jewish (Sephardi) Recipes מתכונים לבנוניים יהודים
לחץ כאן

• Of 5,000 Jewish Lebanese, only 1 voted, By Majdoline Hatoum, Special to The Daily Star, Monday, May 10, 2004 (LeMonde.fr)
לחץ כאן