מיקום המאמר: 1. בבליוגרפיה - אחרי הפרק על בבליוגרפיה ליהודי לבנון 2. תולדות ישראל - קהלות יהודיות, אחרי "צפון אפריקה" לפתוח מדור "סוריה ולבנון" ולשים שם מאמר זה, ולהעביר לשם גם את המאמר בבליוגרפיה על יהודי לבנון. <-- ביצוע ע"י ענת 18.07.04 --> ביבליוגרפיה על יהודי עבר הירדן המזרחי / שְׁלומִי רֵייסְקִין
ביבליוגרפיה על יהודי עבר הירדן המזרחי

שְׁלומִי רֵייסְקִין

sraiskin@zahav.net.il

מתפרסם לראשונה באתר דעת - תשס"ד * 2004


תוכן המאמר:
ספרים
מאמרים
בעיתונות הישנה
ברשת האינטרנט

מילות מפתח:
יהודים בעבר הירדן

ספרים

• אהרוני, יוחנן, עבר-הירדן המזרחי, תל-אביב : מערכות, תשכ"ג 1963

• אילן, צבי, בתי כנסת בגליל ובגולן, ירושלים : אריאל : כנה, (1987)

• אילן, צבי, בתי כנסת קדומים בגליל ובגולן, מהד' ב מתוקנת ומורחבת, [תל-אביב] : (המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית), (תשמ"ו)

• אילן, צבי, הכמיהה להתישבות יהודית בעבר-הירדן 1871-1947, ירושלים : יד יצחק בן צבי, תשמ"ה 1984

• אפשטין, א.; אליהו אילת, אוכלוסי עבר הירדן וחייהם, תל-אביב : "אמנות", תרצ"ג 1933

• אריאל, יגאל, ארץ ירדן וחרמונים - הגולן ועבר הירדן במקרא ובהלכה, חיספין: מדרשת הגולן, 1997- תשנ"ו

• ארליך, זאב ח., מזרח הירדן במבט יהודי, בני-ברק : המחבר, 1996 ; תשנו

• אשבל, דב, תנאי עבר הירדן המזרחי, [ח"מ] : המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תש"ג 1943

• בוסתנאי, עודד, המעמד המדיני של עבר הירדן הישראלי בתקופת המלוכה : (עד חורבן שומרון), [ירושלים] : [חמו"ל], תשכ"ח 1968 (דיסרטציה, האוניברסיטה העברית בירושלים)

• ביר, אהרן, האחזיות והתנחליות, (מהד' ה מתוקנת, מורחבת ומעודכנת), ירושלים : (א. ביר), תשל"ו

• ביתן, חנה (עורכת), חמישים שנות התיישבות : תש"ח-תשנ"ח 1948-1998 /אטלס שמות היישובים והמקומות בישראל, ירושלים : כרטא, תשנ"ט

• בנבנשתי, דוד, עבר הירדן המזרחי : חוברת למוד לכתות הבינוניות של בתי הספר היסודיים ..., ירושלים : קרית ספר, תשט"ו

• בן-דוד, חיים, ענף הזית ויצור השמן ברמת הגולן בתקופת המשנה והתלמוד, רמת גן, תשמ"ט [דיסרטציה (מ.א.) - למודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן]

• בן-שם, ישראל, כבוש עבר הירדן : עיון מקראי, תל-אביב : אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל-אביב, תשל"ב

• גולן, אביחי, יחס מנהיגות הישוב לרכישת קרקעות ולהתישבות בגולן ובחורן בשנים 1918-1949, רמת גן, תשס"ב [דיסרטציה (מ.א.) - למודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן]

• דן, אוריאל (ערכו א' דן, וי' נבו), עבר הירדן מהמחצית השניה של המאה הי"ט : מקורות לסמינריון, תל אביב : החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, תשכ"ט

• דרך, שלמה (עורך), שורשים : קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, רמת אפעל : יד טבנקין, תשמ"ה 1984

• הימן, מיכאל, התנועה הציונית והתוכניות לישוב ארם נהרים, תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשכ"ו 1965

• וגשל, שאול, ספר עבר הירדן והלכות ארץ ישראל : ובתוכו הלכות שמיטה בדרך שאלה ותשובה, ירושלים : [חמו"ל], תשמ"ז 1986

• זהבי, יוסף, הישוב היהודי בעבר הירדן המזרחי מימי בית שני עד לתקופת הגאונים, [תל-אביב] : חמו"ל, 1973 ; תשלג (עבודת גמר לתואר "מוסמך", אוניברסיטת תל-אביב)

• יבין, זאב, סקר ישובים בגליל ובגולן מתקופת המשנה והתלמוד לאור המקורות, ירושלים, תשל"א [דיסרטציה - האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"א]

• יפ, מלקולם א., המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה, ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ט

• מעוז, צבי, בתי כנסת עתיקים בגולן : אמנות ואדריכלות, קצרין : מוזיאון עתיקות הגולן, תשנ"ה

• מורדוכוביץ, חוה, אמנות יהודית בגולן, [חיפה] : מוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה : מוזיאון עתיקות הגולן, (תשמ"ז)

• נישטט, מרדכי, הגולן (מהד' ב מתוקנת), [תל אביב] : מערכות, משרד הבטחון, (תשכ"ח)

• סיפורה של גמלא [קלטת וידאו], קצרין : מוזיאון עתיקות הגולן

• סלושץ, נחום, עבר הירדן, תל-אביב : אמנות, תרצ"ג 1933

• עבר הירדן היהודי : <ילקוט>, ירושלים : ההנהלה הראשית של קרן תל חי, תש"ו

• צדוק אשל, גילברט הרברט, איטה היינצה-גרינברג; ימי נהריים : האנשים, היישוב והמפעל, תל אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור, תשנ"ט 1999

• קליין, שמואל, עבר הירדן היהודי : מזמן בית-שני עד המאה האחרונה של ימי-הבינים, וינה : מנורה, תרפ"ה 1925

• רובינשטין, שמעון, עיונים במאמצים ליישוב הנגב מאז העליה הראשונה ועד העליה הגדולה לישראל (1956-1882), ירושלים : המחבר, 2000

• רחלין, יצחק בן צבי , ארץ ירדן : מחקרי ערך קדשת ארץ עבר הירדן מזרחה שמש, מאז כרת ה' ברית את אברהם עד היום הזה, ווארשא : דפוס י. אלאפין, תרנ"ו

• שגיב, נחום, הישוב היהודי בפראיה ((עבר הירדן)) בתקופות ההלניסטית והרומית: הנתונים ההיסטוריים והממצא הארכיאולוגי, רמת-גן : [חש"מ], תשס"ד (2003) (דיסרטציה, אוניברסיטת בר-אילן)

• שורץ, יואל בן אהרן, רמת הגולן ועבר הירדן : א. קדושת מקומות אלה בקדושת ארץ ישראל ב. משמעות המאורעות האחרונים של מסירת חלקי ארץ ישראל... ; ב: שכם ואלון מורה : חשיבות המקום לעם ישראל, (ירושלים) : דבר ירושלים, תשנ"ה

• שרביט, נחום, שבטי עבר הירדן המזרחי בתקופת הכבוש וההתנחלות, [תל-אביב] : [חמו"ל], תשכ"ז 1967מאמרים


• אופז, אביבה, מסע סודי לחורן - מיומנו של חיים שורר, 1924, קתדרה 82 (תשנז) 87-110

• אורלן, חיים, רשימות וציונים; הצהרת באלפור, עבר הירדן, "הספר הלבן", וייצמן, ז'אבוטינסקי, הדאר מז (תשכח) 418-417

• אושפיזאי, משה, מעמדו של עבר הירדן, מאורות 1 (תשם) 93-101

• אילן, צבי, הבארון הירש והנסיון לאירגון פעולה יהודית כלל-עולמית לרכישת אדמות ולהתיישבות בעבר-הירדן ב- 1891, כיוונים 17 (תשמג) 111-116

• אילן, צבי, "החלוץ" בסוריה וההתיישבות בחורן, 1928-1936, פעמים 14 (תשמג) 45-56

• אילן, צבי, יצחק אהרן בלום ו"חברת חלוצי עבר הירדן", 1903-1914, קתדרה 24 (תשמב) 139-152

• אילת, אליהו, הנסיונות להתיישבות יהודית בחורן, כל ארץ נפתלי (תשכח) 312-286

• אריאל, י., שרידי בתי הכנסת ברמת-הגולן, הארץ (תשכח) 9

• אריאל, יעקב בן משה, גבולות הארץ להלכות שביעית, תורה שבעל-פה לה (תשנד) קיד-קכו

• אריאל, יגאל, הגולן ועבר הירדן, תחומין יד (תשנד) 20-37

• אריאל, עזריאל, עבר הירדן - נחלה לישראל, אמונת עתיך 7 (חשוון-כסלו תשנ"ו) 38-36

• ארנון, שרה, סוציולוגיה יישומית בקהילה - סקר תעסוקות ומשאבי אנוש בגולן, גלי עיון ומחקר 7 (תשנח) 73-88

• ארנון, שרה, סקר קליטת צעירים בגולן, גלי עיון ומחקר 8 (תשנט) 88-103

• בוסתנאי, עודד, עבר הירדן המזרחי וישראל בתקופת המקרא, אריאל 107-108 (תשנה) 83-92

• בן-דב, מאיר, שרידי בית הכנסת בכוכב הירדן ובעית מיקומה של גרופינה מול השומרון בגלעד, ארגענטינער שריפטן (1973) 98-86

• בן דוד, חיים, גידול הזית וייצור השמן בגולן בתקופת המשנה והתלמוד; היבטים גאוגרפיים וכלכליים, חידושים בחקר החקלאות ובכלכלה העתיקה של ארץ-ישראל (תשנב) 14-24

• בן-יהודה, רפאל, גידולים ייחודיים בחקלאות הגולן, ארץ הגולן והחרמון ב (תשנד) 517-520

• גיל-הר, יצחק, שאלת הפרדת עבר-הירדן המזרחי מא"י - זווית ראיה אחרת, יהדות זמננו א (תשמד) 163-177

• גיל-הר, יצחק, הפרדת עבר הירדן המזרחי מארץ ישראל, קתדרה 12 (תשלט) 47-69

• דבורז'צקי, אסתי , היהודים בעבר הירדן בתקופת המשנה והתלמוד, אריאל 107-108 (תשנה) 106-117

• דבורז'צקי, אסתי, בית הכנסת "שלום על כל ישראל" בגרש, אריאל 110-111 (תשנו) 133-136

• דבורז'צקי, אסתי, שמותיו של כפר אגון (אום ג'וני) ומשמעותם הגאוגרפית-ההיסטורית, ואלה שמות 3 (תשסב) סה-עה

• דר, שמעון, כתובות מתקופת בית הורדוס, בבשן, בטראכון ובחורן, טבע וארץ טז (תשלד) 304-309

• הראל, מנשה, כלכלת הגולן, הבשן והחורן בימי המקרא, בית שני, המשנה והתלמוד, ארץ הגולן והחרמון א (תשנד) 273-283

• וילנאי, זאב, תכניות להתיישבות יהודים בעבר הירדן, קרדום 1 (ספטמבר 1978) 3-6

• ורטה, מ., המדיניות האנגלית והציונית לגבי עבר-הירדן 1917-1921, ארץ (תשכו) 3, 16

• חבס (רובין), אפרת, מעמדה ההלכתי של בצרה, בירת הפרובינקיה הרומית 'ערביה', ציון ס,ד (תשנה) 375-391

• לוין, עמיהוד יצחק מאיר, עבר הירדן והגולן בהלכה, אוריתא ט (מהד' ב) (תשמז) קנב-קסב

• מלאכי, אליעזר רפאל, נסיונות להתישבות יהודית בעבר הירדן, מנגד תראה (תשסא) 526-529

• מלכה, רפי, דורסים בתבליטי בתי-הכנסת העתיקים בגליל ובגולן, העזניה 6 (תשמג) 90-100

• מעוז, צבי, בתי-כנסת בגולן, אריאל 50-52 (תשמז) 141-161

• נאור, מרדכי, נסיונות להתיישבות ולרכישת אדמות בעבר הירדן בשנות השלושים, אריאל 107-108 (תשנה) 163-168

• נאמן, יהודה, קשרי הגליל ועבר הירדן לפני ואחרי חורבן הבית השני, סיני קיד (ניסן-אייר תשנד) מ-נב

• נישטט, מרדכי, שרידי בתי כנסת בגולן, טבע וארץ י (תשכח) 187-182

• נישטט, מרדכי, ההתיישבות בגולן ובחורן [בסוף המאה הקודמת], ניב הקבוצה טז (תשכח) 305-293

• נסים, יצחק, תשובות רבי יום טוב צהלון בענייני עבודת-אדמה בחצביה ובגליל, ספר זכרון ליצחק בן-צבי ב (תשכד) ז-כ

• נריה, משה צבי, עבר-הירדן ורמת-הגולן - נחלה לישראל, תחומין יג (תשנב-תשנג) 13-28

• עמנואל, מרדכי, גבולות ארץ ישראל [חלק ד], המעיין, תמוז תשנ"ג

• עמיצור, חגי, לשאלת היתר הגולן במאה הרביעית לספירה, על אתר ד-ה (תשנט) 75-82

• פדהצור, עמי, אחים רחוקים; היחסים בין תנועות ההתיישבות ביש"ע ובגולן בין השנים 1974-2000, מחקרי יהודה ושומרון י (תשסא) 245-257

• קלטר, רז, נוודים, מתיישבים ומלכים; עבר הירדן בתקופת ההתנחלות והשופטים, אריאל 132 (תשנט) 130-142

• קלימן, אהרן, מקומה של עבר הירדן במידיניות הציונית, כיוונים 17 (תשמג) 105-110

• קלין, שמואל, עבר הירדן היהודי; מזמן בית שני עד המאה האחרונה של ימי-הביניים, הגולן (קבץ) , 177-260 1970

• רובינשטין, שמעון, הפרה רצתה להיניק לא פחות מאשר העגל רצה לינוק; נסיונות ציוניים בשנות העשרים לעקוף את המגמה הבריטית להשאיר את עבר הירדן ריק מיהודים, כיוונים 9 [46] (תשנו) 139-169

• רטה, נחמיה, הגולן לאור ההלכה, שנה בשנה (תשלב) 162-168

• רפפורט, אוריאל, הישוב היהודי בעבר הירדן בתקופת הבית השני, אריאל 107-108 (תשנה) 97-105

• שטטנר, שמחה, הבאת ביכורים מעבר הירדן, ביכורי הארץ (תשסג) 202-212

• שרגל, דניאל, עבר הירדן המזרחי ביחסי ישראל-ארם מימי דוד עד סוף ימי בית עמרי, קטיף ו-ז (תשכט) 214-200

• Belfiglio, Valentine John, The reversion of the Golan Heights to Israel, International Problems; Society and Politics 21, 4 <42> (1982) 19-26

• Graf, David F., Ebrei in Arabia, Gli ebrei nell'impero romano (2001) 259-270

• Hachlili, Rachel, Late antique Jewish art from the Golan, The Roman and Byzantine Near East (1995) 183-212

• Israeli, Oded, The immovable Fruma (Re: Bene Yehuda - an organization founded in Safed in 1884 with the aim of settling Jews on the Golan Heights.), Eretz 90 (2003) 32-36


Ma`oz, Zvi Uri, Ancient synagogues of the Golan, Biblical Archaeologist 51,2 (1988) 116-128

• Ma`oz, Zvi Uri, The art and architecture of the synagogues of the Golan, Ancient Synagogues Revealed (1981) 98-115

• Weinfeld, Moshe, The extent of the Promised Land - the status of Transjordan, Das Land Israel in biblischer Zeit (1983), 59-75.

• Weippert, Manfred, The Israelite "conquest" and evidence from the Transjordan, Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1979) 15-35

• Weippert, Manfred, Isra?lites, Aram?ens et Assyriens dans la Transjordanie septentrionale, Zeitschrift des Deutschen Pal?stina-Vereins 113 (1997) 19-38בעיתונות הישנה


• למעבר למאמרים רבים ב"חבצלת" וב"המגיד - לחץ כאן

• להלן רשימה חלקית של המאמרים המופיעים שם המדברים על עבר-הירדן:

• כנגד המשחיתים, בן לוי (צפת), חבצלת 184-179 (23)19, כ"א אדר א' תרמ"ט

• על הרי ישראל, מושקאט, חיים אליעזר, חבצלת 317-314 (40)20, כ"ט אב תר"ן

• אספת חובבי ציון בפאריס, מלאכי (זלץ, אברהם), המגיד לישראל 93-91 (12)8, י"ב ניסן תרנ"ט

• הזהרה, חבצלת 22 (4)25, ג' חשון תרנ"ה

• [ידיעות], המגיד 264 (30)29, י"ח אב תרמ"ה

• ירושלם, יש"ר (רפאלוביץ, ישעיהו), חבצלת 50 (7)26, כ"ח חשון תרנ"ו

• ירושלם, חבצלת 138 (19)11, כ"ו אדר א' תרמ"א

• ירושלים, הצופה פני ירושלים (בוימגרטן, דוד), המגיד 327-326 (39)25, י"ג תשרי תרמ"ב

• ירושלים, הכהן, ישראל בן מיכל, המגיד 14 (2)36, י"ד טבת תרנ"ב

• לאחרית השנה!, פינס, יחיאל מיכל, חבצלת 418-416 (50)25, כ"ט אלול תרנ"ה

• מכתבים, משורר, חבצלת 421-419 (50)25, כ"ט אלול תרנ"ה

• עדות נאמנה, פינקלשרר, ישראל, המגיד לישראל 215 (27)5, כ"ח תמוז תרנ"ו; 232 (29)5, י"ג אב תרנ"ו

• עת לדבר, המעריכים, חבצלת 108-105 (14)2, ר"ח שבט תרל"ב; 116-113 (15)2, ח' שבט תרל"ב; 123-121 (16)2, ט"ז שבט תרל"ב (עבר הירדן המזרחי [106])

• צפת, שפ"ר (צפת), חבצלת 338-337 (42)24, כ"ג תמוז תרנ"ד

• שדה צופים, המגיד לישראל 334-333 (43)4, כ' חשון תרנ"וברשת האינטרנט


• שם המאמר: מגעים אישיים עם בדוויי עבר-הירדן בשנות ה-30, שם המחבר: אליהו אילת; מתוך: הבדווים - רשימות ומאמרים , אוסף מאמרים מתוך ימי העיון בנושא הבדווים שנערכו במדרשת שדה בוקר לזכרו של יצחקי נצר ז"ל - לחץ כאן

• אדמת קודש - היא ארץ ישראל לגבולותיה; יצחק גולדהאר, עם הסכמה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק; (ב. חלוקת עבר הירדן המזרחי בבית שני) - לחץ כאן

• מעמד הגולן בהלכה / הרב יגאל אריאל, רב הישוב נוב - לחץ כאן

• הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, פרשיות מטות-מסעי, השיעור ניתן ב-תשמ"ט-נ"ד, נערך מחדש על ידי הרב ירון אונגר (עיין בחצי השני של המסמך, תחת הכותרת "עבר הירדן המזרחי") - לחץ כאן

• ירבעם בן יואש, מחבר: גשר מפעלים חינוכיים - לחץ כאן

• רחובות על שם נחלים - רחוב ירמוך - לחץ כאן

• יחסי בריטים, יהודים, ערבים, בארץ ישראל בשנים 1920 - 1931 - לחץ כאן

• עבר הירדן המזרחי הרב מאיר שפיגלמן - לחץ כאן

• חלוצים? לפני ד'! - לחץ כאן

• הרב עזריאל אריאל, עבר הירדן - נחלה לישראל, מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 7, חשון- כסלו תשנ"ו (מאמר זה נדפס ב"הצופה" חשון תשנ"ה, ומובא כאן בשינויים קלים) - לחץ כאן

• הרב שלמה גורן זצ"ל, קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים, מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 50, חשון -כסלו תשס"ג - לחץ כאן

• על תהליך התיישבותם של שבטי עבר-הירדן - יהושע כב, מאת: יהודה קיל, מתוך: הגיונות במקרא ובחינוך, משרד החינוך, תשנ"ח - לחץ כאן

• הרב מרדכי עמנואל, גבולות ארץ ישראל [חלק ד], המעיין, תמוז תשנ"ג - לחץ כאן

• הרב יעקב זיסברג, מצוות ישיבת א"י -מצווה עצמית או אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ? (חלק שני), מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 47, אייר - סיוון תשס"ב - לחץ כאן

• ראשית ההתיישבות הציונית בגולן - לחץ כאן

• התיישבות יהודית בגולן ובחורן בתקופת העלייה ה-I - לחץ כאן

• נספחים: התיישבות יהודית בגולן ובחורן בתקופת העלייה ה-I - לחץ כאן