סיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל

ביום שישי, 14 במאי 1948, עזב הנציב העליון הבריטי את הארץ. באותו יום, הכריז דוד בן-גוריון על הקמתה של מדינת ישראל.

במוצאי שבת, 15 במאי, שידר מנחם בגין נאום לאומה, ואמר, בין השאר: 1
"הארגון הצבאי הלאומי נוטש את המחתרת בגבולות המדינה העברית העצמאית. אנחנו ירדנו למחתרת, תחת שלטון דיכוי נוכרי כדי להכותו ולסלקו. עתה קם, לפי שעה בחלק של המולדת, שלטון עברי. ובחלק זה של המולדת, בחלק המשוחרר, בחלק שבו ישלוט החוק העברי - והוא החוק היחידי החוקי בארץ זו - אין צורך במחתרת עברית. במדינת ישראל נהיה חיילים ובונים. לחוקיה נישמע, כי חוקינו הם. ואת ממשלתה נכבד, כי ממשלתנו היא".

הערה:


1. מנחם בגין, במחתרת, ד', עמוד 330.