בהקלדת הספר השתתפו: דבורה רומנו, אלישע נחמני, ויקי קוהרי, יצחק אוביץ, טל דורה, נועם דומוביץ