עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך
במחלקה ללימודי ארץ ישראל ע"ש זוס
אוניברסיטת בר-אילן • רמת-גן • תשס''ב

תגובות/הערות ניתן לשלוח לרונית בכתובת r_maoz@netvision.net.il
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's degree,
in Martin (Szusz) Department, Land of Israel Studies, Bar Ilan University
Thesis Advisor: Prof. Joshua Schwartz

Ramat-Gan • 2002