משחק ידע בנושא חגי ישראלהשאלות נכתבו על ידי יהודה רוזנברג
עיצוב: אביגיל דורה