מחלת הסוכר של שאול המלך

קטעים מתוך שלושה מאמרים


שלושת המאמרים הבאים מביאים תיאוריה והפרכתה: מה הייתה ה"רוח הרעה" ששרתה על שאול. בן נחום טוען שאיתר את המחלה - והדברים נראים משכנעים. שאול הון מפריך את ההוכחות. דוד לוינשטין מקבלן באופן חלקי.

המאמרים:

מה זה היה לבן קיש / יונתן בן-נחום
"מחלתו" של שאול / שאול הון
הערות ביחס לדמותו של שאול / דוד לוינשטיין