קובץ מאמרים
בסוגיות הספר התורני
עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה


בעריכת: יואל קטן ואליהו סולוביצ'יק

בהוצאת
בית הועד לעריכת כתבי רבותינו
בשיתוף עם מכון שלמה אומן
ירושלים תשס"ג

לקבלת התוכן - לחץ כאן