.

 

מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 1

לתוכן הגיליון

כסלו תשנ"ה

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

    המחלקה ההלכתית

*    הצוות ההלכתי עוסק בתקופה זו בשני נושאים עיקריים בהלכה: דיני מוצאי שביעית והלכות תולעים. המטרה היא להוציא ספר שיסכם את כל הבעיות המעשיות הקשורות בדיני תולעים: בחקלאות המודרנית, בתעשיה ובמסעדות, וכן בבית הפרטי.

*    בהכנה - שני ספרים העוסקים במצוות התלויות בארץ. ספר אחד יעסוק בהלכות תרומות ומעשרות ויוקדש לזכרו של הרב שמעון בירן הי"ד. הספר השני ("התורה והארץ" חלק ג') יעסוק בנושאים שונים במצוות התלויות בארץ.

*   מחקר הלכתי מקיף בנושא "התכלת בציצית" נערך ע"י הרב יעקב אפשטיין.

*    מתבצע פרוייקט מקיף לריכוז וסיכום של לקחי שנת השמיטה תשנ"ד. כל מי שיש בידיו נתונים ולקחים חשובים - מתבקש להפנותם למכון.

 

    המחלקה המדעית

*    מר מאיר פרנקל (מדריך חקלאי) עורך עבור המכון סדרת ניסויים למציאת פתרונות לבעיית כלאי הרכבה בעצי פרי. בעיקר הוא עוסק במציאת כנות מתאימות לעצי אגס ואפרסק אשר יענו לדרישות ההלכה.

כמו כן, נערכה סקירה על הכנות והרוכבים המצויות היום בשוק, כדי למקד את בעיות כלאי אילן. סקירה זו תתפרסם אי"ה באחד העלונים הבאים.

*    ניסוי נוסף שנועד לפתור את בעיית זמירת הגפנים בשמיטה נעשה ע"י מר מאיר פרנקל, כשהמגמה היא להקדים את זמירת הגפנים לפני שנת השמיטה מבלי לפגוע בהתעוררות הגפן בזמן המתאים.

*     המכון עומד בקשר עם מספר משתלות בארץ על מנת לפתור את בעיית מנין שנות הערלה בשתילי עצי פרי, מתוך מגמה להגיע למצב בו מנין השנים יתחיל כבר מעת השתילה במשתלה. לקבלת פרטים על הבעיות ההלכתיות הקשורות בקניית שתילי עצי פרי והמלצות על משתלות הנוהגות בהתאם להלכה ניתן לפנות טלפונית לרב יואל פרידמן בשעות העבודה במכון.

*   לאחרונה הוחל במחקר מקיף בנושא חרקי המזון המצויים במוצרים השונים שקיימים בשוק. המחקר הוא בשיתוף הרה"ג יואל שוורץ שליט"א ובסיועו של האג'רונום שמעון ביטון. בשלב ראשון תהיה בדיקה מקיפה של ירקות העלים, תירס ומוצרים מוקפאים. לאחר מכן יתרחב המחקר למוצרי מזון נוספים.

 

    מדרשת התורה והארץ

*     עם תום שנת השמיטה הוחל בעבודת פיתוח בגן המצוות אשר ניטע במכון בכפר דרום לזכרו של הרב שמעון בירן הי"ד. מטרת הגן היא להדגים ולהמחיש לציבור את ההלכות הקשורות במצוות התלויות בארץ. בכניסה לגן ממוקמת החממה הנסיונית לגידול במצעים מנותקים שגם היא פתוחה לציבור הרחב. הגן נפתח לציבור לפני כחצי שנה וקבוצות רבות כבר ביקרו בו תוך קבלת הדרכה והסבר. לקבלת פרטים נוספים ניתן להתקשר למזכירות המכון טל' 07-847325.

*    הנושא העיקרי שבו עוסקת המדרשה בשנת הלימודים תשנ"ה הוא: כשרות המזון. לשם כך הוכנה תערוכה ניידת שאמורה לנוע בין בתי הספר ברחבי הארץ. כמו כן הוכנו מערכי הפעלה ולימוד חווייתיים בנושא זה. פעילויות ראשונות התקיימו בבתי ספר ברחבי הארץ.

*   בחול המועד סוכות הוקמה בישיבת הכותל שבירושלים, תערוכה בנושא כשרות המזון. כ-1500 איש ביקרו בתערוכה. השאיפה היא להקים תערוכה מתמדת בירושלים בנושא חרקי המזון, אשר תביא למודעות הציבור את הבעיות השונות בנושא זה.

*  במסגרת הפעילות למבוגרים, הועברה הרצאה בנושא "חרקים במזון" למזכירי המועצות הדתיות שקיימו ימי עיון במלון "נהר הירדן" בטבריה.

*   שיעור קבוע בטלפון מתקיים במסגרת פרוייקט "נחייג ונשמע" של בית חב"ד ברחובות. מידי שבוע מוקלט שם שיעור בהלכות שמיטה מפי הרב עזריאל אריאל. ניתן לחייג ולשמוע בטל. 08-493770.

*   מעמד של "זכר להקהל" התקיים בחול המועד סוכות ברחבת הכותל בירושלים. המעמד התקיים הודות למאמץ גדול של שהושקע בהשתתפות פעילה של המכון. לקראה המעמד, הוציא המכון לאור את מאמרו של האדר"ת: "זכר למקדש". בהוצאה זו נפתחו כל ראשי התיבות, ניתנו כותרות לפיסקאות, הודגשו משפטי מפתח והערותיו של האדר"ת הונחו במקומן.

 

    ועדת השמיטה

*    ועדת השמיטה שע"י הרבנות הראשית לישראל עוסקת כעת בסיכום של שנת השמיטה תשנ"ד. לשם כך מתקיימים בתקופה זו כנסים לסיכום השמיטה במיגזרים שונים, בראשות הרה"ג יעקב אריאל והרב יהודה הלוי עמיחי. תקצירי הסיכומים יתפרסמו אי"ה בגליונות הבאים.