.

 

מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 1

לתוכן הגיליון

כסלו תשנ"ה

 

מתוך: "בגוש אחד" - עתון יישובי חבל עזה

 

ואף על פי כן ולמרות הכל

מהנעשה בגוש קטיף

 

                             אבן לראש פינה

    יום ראשון, כ' בתשרי תשנ"ה. ברדיו מודיעים על עוד פיגוע בגוש קטיף. הפעם בנוה דקלים. כמה דקות אחר כך, מצלצל הטלפון בבית אחת המשפחות ביישוב. ההורים על הקו. "אתם מגיעים הערב לכפר דרום"? "כן". "יופי! גם אנחנו באים. לא חשבנו כך מראש. אבל שמענו את הידיעה ברדיו. אז אנחנו באים". "להתראות"!

    לא מקרית היתה סמיכות הפרשיות באותו היום. עוד פעם הוכח כי: "כאשר יענו אותו - כן ירבה וכן יפרוץ". אבן פינה מונחת לבית הכנסת בכפר דרום. מאות אנשים גודשים את הדשא המרכזי ביישוב. שותפים למפעל מקרוב ומרחוק. בולטים ביניהם אנשי כפר דרום של תש"ח. לא התיישבות חדשה יש כאן. המשכיות של הסטוריה רואים כולם. אי אפשר שלא לזכור את דברי הרב שמעון בירן הי"ד בטקס העליה על הקרקע בחג הסוכות לפני חמש שנים: "לא בוני נחלה אנו כאן כי אם גואלי נחלה".

    אכן, משק כנפי ההסטוריה נשמע בכפר דרום. פותחת את הטקס - ברכתו של המרא דאתרא, הרב בירן הי"ד, מן ההקלטה. מסיימת אותו - ברכתו של מא"ז כפר דרום בתש"ח, אברהם דיאמנט. ובין הסטוריה להסטוריה, בין דבר תורה לדבר ברכה - הופעת "דור ההמשך": ילדי כפר דרום המציגים את סיפורו של הכפר. לא מעט אנשים בקהל נראים מקנחים דמעה מזוית העין.

    תודעת ההמשכיות ממשיכה ללוות את הטקס עד לסופו. בגלל קדושת חול המועד - אין יוצקים בטון. מניחים אבנים. והאבנים לבית הכנסת - לא מאבני המקום הן. מלוקטות הן מכל חלקי הארץ. אבן אבן והסיפור שעימה. אבן מן הגולן לצד אבן מגוש דן, אבן מיהודה לצד אבן מן הנגב. על יסודות איתנים אלו, של שייכות לארץ כולה, ושל שייכות לעבר היהודי כולו - תחל אי"ה בקרוב בניית בית הכנסת בכפר דרום. בית הכנסת אשר ישא את שמות הנופלים על קידוש השם במותם, ובו יתגדל ויתקדש שמיה רבה - בחיים של תורה ותפילה.

     מלווים בתחושות אלו, חמושים ברוח איתנה מבית כפר דרום, יצאו מאות המשתתפים בחזרה לביתם.

 

מתוך: "בגוש אחד" - עתון יישובי חבל עזה

ואף על פי כן ולמרות הכל

מהנעשה בגוש קטיף

 

 

שיר המעלות לגני טל

 

  לציון 15 שנים כנגד "שירי המעלות" שבתהילים לעליה לקרקע של הישוב גני טל - הוכנס ספר תורה אשר נכתב ע"י חברי המושב למשכנו החדש והמפואר.

   בהכנסת ספר התורה כבדנו הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר לאו שליט"א אשר ציין לשבח את עמידתם האיתנה של אנשי הישוב בבניית בתים חדשים ובהקמת חממות חדשות. -בדבריו הביע משאלה ש"קומה ה' ויפוצו אויביך משנאיך", ונזכה ל"ובנוחו יאמר..."

    עוד צוין ע"י רב הישוב, הרב גבריאל קדוש, שהפסוק שמעטר את ארון הקודש "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ וראה אמונה" מציין את מצבנו כיום שאנו זקוקים לבטחון בצד עשיית הטוב בהתישבות בארצנו מתוך אמונה.

    ח"כ שאול יהלום חיזק את המתישבים, שהם כיום חוד החנית במאבק האמיתי והגאה על ארצנו.

   ברכו הרב יגאל קמינצקי הרב האזורי, עזריאל צדוק מאיגוד המושבים, הרב יוסף אלנקווה ומר צבי הנדל ראש המועצה.