מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 3

אדר- ניסן תשנ"ה

  

חוברת זו מוקדשת לזכרם של

סיני בן יעקב ברנס              

מרים ברנס בת שמואל               

תמיר יעקב בן מרים ברנס

שנהרגו בתאונת דרכים בעש"ק כ"ו שבט תשנ"ה

בדרכם לירושלים עיה"ק

תנצב"ה

העקדה

עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה. הנסיון הקשה ביותר: "קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו לעולה".

הקב"ה העמיד את משפחותנו: משפחת ברנס ומשפחת דרייב - בנסיון קשה מאד, בלוקחו מעמנו משפחה שלמה: את האב, סיני ברנס, את אשתו מרים ואת בנם יחידם תמיר יעקב ז"ל. וקשה הנסיון שבעתיים ביודענו את מעלותיהם של הנפטרים, אשר הקדישו את חייהם למען עם ישראל, ארצו ותורתו, ועסקו בחינוכם של ילדי ישראל.

מצווים אנו לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה, אך בלבנו בקשה לבורא עולם, שיתן בריאות ונחמה להורים השכולים ששכלו את היקר להם מכל, וישלח רפואה שלמה למורן נס-יה בת בתיה שנפצעה קשה מאד בתאונה טראגית זו.

משה ברנס

 

 

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

מאפלה לאור גדול                                                                                                          הרב יואל פרידמן           

 

הגות

 

קדושת החקלאות בארץ ישראל

במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל                                                                                     הרב עזריאל אריאל      

 

מאמרים הלכתיים

 

מרור של מעשר ראשון מספק                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א     

 

קצירת פסי בידוד לפני העומר                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א       

 

קטניות בהלכה                                                                                                          הרב יהודה הלוי עמיחי   

 

משלוח מנות מפירות שביעית                                                                                             הרב יואל פרידמן           

 

תשובות קצרות

 

קביעות למעשר בחממה                                                                                       הרה"ג דוב לנדא שליט"א          

 

בדיקת תולעים בתמרים לחרוסת                                                                                     הרב אהוד אחיטוב        

 

יין בביעור שביעית ובביעור מעשרות                                                                                  הרב אהוד אחיטוב        

 

יין של שביעית בליל הסדר                                                                                                  הרב יואל פרידמן           

 

הפרשת חלה בשבת ויו"ט                                                                                                 הרב יגאל הדאיה          

 

קביעות השנה למעשר בפירות החונטים מוקדם                                                                  הרב יואל פרידמן           

 

מדרשת התורה והארץ

 

חלה לבנות ישראל                                                                                                         הרב משה הרשטיק    

 

סקירה מדעית

 

סיכום ניסוי בגיזום אפרסק                                                                                    מאיר פרנקל, מדריך חקלאי       

 

חרקים במוצרי מזון                                                                                               מעבדת מכון התורה והארץ        

 

תגובות

 

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים                                                                                        הרב זאב וייטמן 

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ      

 

"ואף על פי כן ולמרות הכל"                                                                                                             מן העתונות     

 

רשימת המשתתפים בקובץ        

 

הרה"ג יעקב אריאל                                                                                                      הרב הראשי לרמת גן,

                                                                                                                               ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב זאב וייטמן                                                                                                                          רב "תנובה"

 

הרה"ג דב לנדאו                                                                                                     חבר בד"ץ אגודת ישראל

 

מאיר פרנקל                                                                                         מדריך חקלאי בגימלאות, שה"ם דרום

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                                                    מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                            מכון התורה והארץ

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                         מכון התורה והארץ

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                           מכון התורה והארץ

 

הרב יגאל הדאיה                                                                                                            מכון התורה והארץ

 

הרב משה הרשטיק                                                                                                         מכון התורה והארץ