מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 9

לתוכן הגיליון

אדר- ניסן תשנ"ו

 

ד"ר אליקום ברמן

מעבדה למחלות עופות אזור ירושלים

ת.ד.299 בית שמש 99000

טל'. 02-9918082 פקס.02-9915658

 

 

נתינת נבלות לעובדים זרים

ל' תשרי תשנ"ו

 

לכבוד,

הרב יעקב אפשטיין,

מכון התורה והארץ,

כפר דרום,

ד.נ. חוף עזה.

 

כבוד הרב,

 

    קראתי בעיון את מאמרך ב"אמונת עתיך" (גליון 5): "נתינת נבילות לעובדים זרים", וברצוני לתקן את השורה האחרונה. אתה כותב: "מותר לתת את הנבילות לעובדים ממושבים אחרים". ואכן יכול להיות שאין איסור של "לא תחנם", אבל בוודאי יש כאן איסור של גרימת נזק.

    העברת פגרי עופות מתים ממשק למשק וממושב אחד לשני היא גורם חשוב בהעברת מחלות, ונתינת היתר למנהג זה, תגרום נזקים למשקים האלו וגם לענף כולו*.

 

בברכה,

 

ד"ר אליקום ברמן

מנהל

 

 


 


* בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ"א - (1981) כתוב בסעיף 12:

כל פגרי העופות ממשק העופות יסולקו בבור רקב או משרפה שהותקנו במשק, או למקום אחר שאישר המנהל, או ע"י הובלתם למפעל פסדים, בהתאם לקביעת המנהל.

            גם כאן, לפי הסעיף המפורש בחוק, סיבת התקנה היא למנוע נזקים למשקים אחרים ולענף כולו.