תוכן אמונת עתיך - עלון מס' 10

אייר- סיון תשנ"ו

 
 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

מצוות הביכורים                                                                                                                            הרב יואל פרידמן

 

תגובות לעלון מס' 9

 

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

הרה"ג דב לנדא שליט"א

 

גנזי ראשונים

 

משיח לישראל                                                                                                            מרן הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל

 

הגות

 

החרוב - העץ היהודי                                                                                                                        הרב צבי שורץ

 

פסקי הלכה

 

דיני חילול מעשר שני                                                                                 הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

מלח שנמצאו בו תולעים                                                                                                הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עשיית קומפוסט מתרומה                                                                                                           הרב יעקב אפשטיין

הקדשת ביכורים בזמן הזה                                                                                                            הרב יהודה זולדן

 

מאמרים קצרים

 

נאמנות בעל מלון על הפרשת תרו"מ                                                                      הרה"ג יהודה זרחיה סגל שליט"א

איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי                                                                                         הרב שמעון בירן הי"ד

 

תשובות קצרות

 

ברכה אחת על הפרשת מינים שונים                                                                                        הרב שמעון בירן הי"ד

השלכת החלה לאשפה או שריפתה                                                                                               הרב יגאל הדאיה

שריפת חלה בתנור ביתי                                                                                                               הרב יגאל הדאיה

 

אקטואליה

 

יציאת מנהיג מארץ ישראל                                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירות מדעיות           

 

החרקים בקמח ודרכי ההתמודדות אתם                                                                                                    יובל הדר

חרקים בפיצוחים                                                                                                           מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בשימורי ארטישוק                                                                                               מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

מרן הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל                                                                             הרב הראשי הראשון לארץ-ישראל

 

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                    הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                           הרב הראשי לרמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א                                                                              ראש ישיבת כיסא רחמים, בני ברק

 

הרה"ג דב לנדא שליט"א                                                                                                                         ירושלים

 

הרה"ג יהודה זרחיה סגל                                                                                                רב קרית שלום, תל אביב

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                        ראש ישיבת ימית, נוה דקלים

 

הרב צבי שוורץ                                                                                                          ר"מ בישיבת ימית, נוה דקלים

 

 

 

הרב שמעון בירן הי"ד                                                                                         מכון התורה והארץ, רב כפר דרום

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין,

הרב יואל פרידמן, הרב אהוד אחיטוב,

הרב יגאל הדאיה                                                                                                                      מכון התורה והארץ

 

יובל הדר                                                                                                              טכנולוג מזון ויועץ למערכות איכות