מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 11

תמוז - מנחם אב תשנ"ו

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

מגלות לגאולה                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

                       

פסקי הלכה

 

דיני ערלה                                                                                                 הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

גנזי ראשונים

 

שאלות בדיני כלאיים למרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                                       הרב יואל פרידמן

תשובה: נטיעה בגוש והכלאה באילנות                                                                        מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

 

הגות

 

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב                                                                                              הרב יואל פרידמן

 

מאמרים הלכתיים

 

נטיעת אילנות בהר הבית ובחצר בית כנסת                                                                                     הרב יהודה זולדן

בדיקת העלים הפנימיים בכרוב                                                                                              הרב יהודה הלוי עמיחי

חיוב בדיקת מזון שנמצאו בו סימנים מחשידים                                                                              הרב אהוד אחיטוב

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף                                                                                               הרב עזריאל אריאל

 

תשובות קצרות

 

ברכת שהחיינו על פרי חדש בבין המצרים                                                                                      הרב יגאל הדאיה

צער בעלי-חיים בדייג                                                                                                             הרב יהודה הלוי עמיחי

נתינת מעשר עני                                                                                                                       הרב עזריאל אריאל

 

סקירות מדעיות

 

כלאי  הרכבה - תקציר הלכתי וסקירה מקצועית                                                          הרב יואל פרידמן / מאיר פרנקל

מאפיינים להימצאות חרקים בקטניות ובגרעינים                                                               מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בירקות עלים                                                                                                      מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

ואף על פי כן ולמרות הכל

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                           ראש ישיבת מרכז הרב, חבר בית הדין הגדול

 

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                    הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                        ראש ישיבת ימית, נוה דקלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב יגאל הדאיה,

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                                    מכון התורה והארץ

 

מאיר פרנקל                                                                                                     מדריך חקלאים, מכון התורה והארץ