מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 12

לתוכן הגיליון

אלול תשנ"ו - תשרי תשנ"ז

 
 

גדעון נאור

 

תכניות המדרשה בבניין הקבע

 

    מכון התורה והארץ עומד, בעזרת ה' בקרוב, לחנוך את מבנה הקבע שלו בחוות כפר דרום. המדרשה מתכננת בתוך בניין זה להקים תצוגת קבע וחיזיון אור קולי שישלימו את מרכז המבקרים שהולך ומוקם. במרכז המבקרים בכללותו אנו מעויינים להציג את מכלול המצוות התלויות בארץ וזאת על ידי אמצעי המחשה רבים, מעניינים ומגוונים שישאירו רושם עז במבקרים.

    כיום מקיימת המדרשה פעילות ב"גן המצוות" עם קבוצות מגוונות החל מגני הילדים וכלה בקבוצות נופשים המגיעים לאזורנו. בגן אנו מציגים את הנושאים: ערלה, כלאי זרעים, כלאי אילן כלאי הכרם, הגדרת אילן וירק בהלכה, ארבעת המינים, שבעת המינים וחממת המחקר בירקות ללא חרקים. המחשת הבעיות והפתרונות נעשית בשטח ע"י הצמחיה בגן והדרכה במקום.

    הנושאים שאינם מומחשים בגן המצוות יומחשו בתצוגת הקבע באולם המרכזי בבנין. הנושאים שיומחשו הם: מתנות עניים, תרומות ומעשרות, שמיטה, ביכורים (כולל עומר ושתי הלחם).

    בנוסף למצוות הנ"ל תהיה תצוגה על נושאים כלליים: קיום המצוות בארץ ובחו"ל, גבולות הארץ, קיום המצוות בזמן המקדש ובזמננו, מחזור שנות השמיטה. בתוך התערוכה תהיה פינה שתשתנה ותתעדכן מדי פעם, ותעסוק בנושאים אקטואליים בהם המכון פועל. למשל: כשרות, שתילת עצים בגוש לענין ערלה, נתינת מעשר ראשון ומעשר שני, חילול מעשר שני ונטע רבעי בבית האוצר ועוד.

 

    קהל היעד

    קהל היעד בתערוכת הקבע הוא בעיקר בני נוער ומבוגרים מכל שכבות העם כאשר לקבוצות ילדים או לילדי המבקרים מתוכננות פינות הפעלה בגן המצוות (אפיית פיתות ומסיקת שמן). כמו כן תתקיים הפעלה מיוחדת שתאפשר לילדים להוסיף ידע תוך כדי פעילות חווייתית (משחקים חינוכיים).

 

    מכלול הפעילות

    המבקר במכלול הפעילות עובר במשך הביקור צורות שונות של חוויות. ההכרות עם הנושאים נעשית בדרכים מגוונות: ע"י טיול בשטח גן המצוות בלווי הדרכה, ע"י סיור עצמאי (או במסגרת משפחתית) בתערוכה, ע"י העמקה בעזרת המחשב, ע"י פגישה עם עשייה בשטח של המכון. הזמן המוקצב לביקור אף הוא נלקח בחשבון - מבקר המעוניין בביקור ממצה יוכל להעמיק, ולעומתו המבקר שזמנו מוגבל יוכל להתרשם באופן כללי מבלי לרדת לדקדוקי המצוות.

 

    מבנה התערוכה

    התערוכה מתוכננת כך שהמבקר יכנס לתוך תצוגה תלת מימדית שתקיף אותו מכל צדדיו ו"תכניס" אותו לאוירה בה מתקיימות המצוות. למשל, מתנות עניים מתקיימות בשעת הקציר והבציר; הפרשת תרו"מ מתקיימת בשעת ההכנסה לבית ולמחסן; ביכורים, נטע רבעי ומעשר שני מתקיימים בירושלים. בתוך התפאורה הכללית יוצבו דגמים זעירים שיתארו את המצוות השונות. עבור מבקר המעוניין להעמיק במצוות אלו, ישולבו פרטים של מצוות אלו. אפשרות נוספת להרחבה תהיה ע"י פינות מידע ממוחשבות שיוצבו בשטח התצוגה שיאפשרו גישה למאגרי מידע בנושאים השונים או דגמים זעירים (גינה פרטית, חנות, מטבח) בהם יודגמו בעיות הלכתיות שאנו מתמודדים עמם יום יום.

 

    חזיון אור-קולי

    בחדר הסמוך לתערוכה מתוכנן חזיון אור קולי מרשים, שיציג למבקר את הקשר הרוחני של "התורה והארץ". המצוות המוצגות בתערוכה מתגבשות במיצג לתמונה כללית המבהירה את המגמה של החיבור בין עם ישראל לארצו ע"י המצוות.

 

    אנו מזמינים את כל המעוניין להגיע למכון ולהשתתף יחד עמנו בלימוד ובחדוות היצירה. לקבוצות מאורגנות רצוי לתאם את ההגעה בכדי שנוכל להתארגן בהתאם.