מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 13

מרחשוון - כסלו תשנ"ז

 
 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

שמן זית לנרות חנוכה                                                                                                                     רב יואל פרידמן

 

הגות

 

מעשר עני במקום מעשר שני                                                                                                           הרב דורון ותקין

 

פסקי הלכה

 

גמר-מלאכה וקביעות למעשר                                                                     הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

תרו"מ בנבטים                                                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית                                                                                  הרב עזריאל אריאל

"מיעוט מצוי" - הגדרתו                                                                                                                  הרב יואל פרידמן

 

תגובות

 

עוד על הדקל הקנרי                                                                                                      הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

הערבה אינה אקליפטוס                                                                                                                 הרב יהודה זולדן

נספח מדעי: השוואה בוטנית בין הערבה לאקליפטוס                                                                   אגרונום מוטי שומרון

מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות                                                                                        הרב יעקב אפשטיין

ספק מעשר עני בעגבניות                                                                                                              הרב יואל פרידמן

 

חינוך

 

תערוכה ופעילות לבתי ספר היסודיים בנושא יישוב א"י                                                                                גדעון נאור

 

סקירות מדעיות

 

שמן זית - אמיתי או לא?                                                                                                                      מאיר פרנקל

חרקים בתבלינים                                                                                                           מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

 

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                          הרב הראשי לרמת גן  ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן, הרב עזריאל אריאל,

הרב אהוד אחיטוב, הרב יגאל הדאיה, גדעון נאור,

הרב דורון ותקין, אגרונום מרדכי שומרון,                                                                                   מכון התורה והארץ

 

מאיר פרנקל (מדריך חקלאי לשעבר)                                                                                          מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                                        ר"מ בישיבת ימית