מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 20

לתוכן הגיליון

כסלו- טבת תשנ"ח

 

הרב אלי מיימון

שמן זית: בעיות הלכתיות צרכניות*

 

    בתקופת חג החנוכה עולה כל שנה מחדש נושא שמן הזית אשר נצרך יותר ויותר לאורך כל השנה אולם לקראת חנוכה הופך להיות למרכיב מרכזי בסל הצריכה המשפחתית לחג.

   

    להלן מס' בעיות הקיימות באיכות וכשרות שמן הזית:

 

זיופים

 

    כמו בכל שנה גם השנה מן הסתם יתפרסמו לאחר החג תוצאות בדיקות מעבדה של מוצרים שאינם עונים לדרישות התקן או שאינם מתאימים להגדרת המוצר בתוית המוצר, ובמילים אחרות - מזוייפים. הפיתוי של היצרנים לזייף שמן זית הוא עצום! מחירו של שמן זית אמיתי הוא כ-25 ש"ח לליטר, בעוד שהמחיר של שמן סויה הוא 4 ש"ח לערך. לצרכן לא מנוסה קשה מאוד להבחין אם הוכנסו למוצר אחוזים אפילו ניכרים של שמן סויה וכבר פגשנו בחנויות בקבוקי "שמן זית" שלא הכילו יותר מ - 10% שמן זית.

 

    מיותר לציין שבעיית הזיוף יכולה להוות בעיה הלכתית לפוסקים כרמ"א בסוגית הקטניות בפסח.

    השלכה נוספת של הזיופים על נושא הכשרות היא הצורך של היצרן לשוות גוון מתאים לתוצרתו מכיון ששמן זית שונה מעט במראהו, בצלילותו וצמיגותו משמנים אחרים. אנו נתקלים לעיתים בהוספה של חומרי צבע אמולספיירים ועוד, במגמה ליצור צלילות וצבע דבר המהווה מכשול נוסף בנושא הכשרות.

    תופעה זו גורמת ליצרנים המשתדלים לעבוד "ע"פ הספר" קשיים רבים בהכנסת מוצריהם לשוק, ולשם פיתרון בעיה זו החליטה לאחרונה מועצת הזיתים להנפיק "תוית איכות לשמן ישראל" שתעיד על התאמה בין הכיתוב בתוית לאיכות השמן. איגוד הזיתים עומד בשיתוף פעולה עם מחלקת תעשיה וחרושת ואנו משתדלים לסייע ולהסתייע בגוף זה מתוך תפיסה שכשרות נוגעת גם לתחום האמינות והיושר; אי אפשר לתת תעודת כשרות למוצר שיוצא תחת הכיתוב "שמן זית" ואינו כזה.

 

ערלה

 

    מקובל היה פעם לחשוב שתחום הזיתים הוא בלעדי למגזרים החקלאים שאינם יהודים. דבר זה התברר כלא נכון והוא מצריך שימת לב נוספת גם לנושא ערלה. הנחה נוספת שבעידן החקלאי המודרני אינה נכונה היא שעץ זית אינו מניב פירות לפני 4-5 שנים.

    למעשה זנים כמו "נבלי" שמקבלים טיפול והשקיה יכולים להקדים ולתת פרי גם לפני פרק הזמן הנ"ל שלא לדבר על זנים חדשים כ"ברנע" ואחרים שהולכים ונכנסים לשוק בשל מיכון הקטיף ומוציאים פרי גם לאחר שנתיים. כל זה סותר את התפיסה הרווחת שניתן לקנות שמן זית מאינם יהודים גם ללא פיקוח כשרות.

    עד כאן סקרנו את הבעיות ההלכתיות היחודיות לשמן זית; כמובן שגם נושאי הכשרות הכלליים מצריכים בדיקה.

 

איכות רפואית

 

    דבר נוסף שאינו ידוע הוא שסגולותיו הרפואיות של שמן הזית שבגללם הוא נצרך בידי רבים נשמרות רק כאשר יש טיפול נכון לאורך כל הדרך מהעץ ועד לביתו של הצרכן.

א. חשיפה לקרינה אולטרה סגולית מזיקה לאיכותו הרפואית של שמן הזית.

ב. כבישה חמה מצמצמת את איכותו של השמן.

    נסיונינו מראה ששמנים המיוצרים במקומות שאינם מסודרים ממוצים בטמפרטורות הנעות סביב 50 מעלות צלסיוס על מנת לקבל כמות מקסימלית של שמן דבר שאינו מונע תוית עם כיתוב "כבישה קרה".

 

המלצות

 

    כיוון שהשוק מוצף במותגים מחברות שונות ומשונות - חלקן חברות שאינן קיימות כלל - להלן מספר המלצות שיסיעו בידינו לרכוש שמן זית אמיתי, איכותי וכשר:

א. רצוי להעדיף שמן זית בעל תוית איכות של מועצת הזית אם כי דבר זה אינו פותר את שאר בעיות הכשרות.

ב. רצוי לרכוש שמן מחברות מוכרות ולא להתפתות למחירים נמוכים.

ג. יש להעדיף תויות כשרות ידועות שבמידה רבה פותרות גם את שאר הבעיות שמנינו.

ד. כדאי להיות עירניים לקראת חג החנוכה לפירסומים של הרבנות הראשית בנושא זיופי שמן זית וזיופי כשרות.


 


* ראה עוד מאמרו של מד' חקלאי מאיר פרנקל "שמן זית - אמיתי או לא" אמונת עתיך 13 עמ' 39.