מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 23

סיוון- תמוז תשנ"ח

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

מגילת רות                                                                                                                                    הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

בעניני אמונה וארץ ישראל (מכתב)                                                                                     הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

 

מאמרים הלכתיים

 

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה                                                                                     הרה"ג חיים דוד הלוי זצ"ל

 

גביית תשלום עבור תרומה                                                                                                          הרב עזריאל אריאל

 

היתר חדש מיין ושמן במקדש                                                                                                      הרב יעקב אפשטיין

 

הרכבות בירקות                                                                                                                    הרב יהודה הלוי עמיחי

 

סקירה מדעית

 

הרכבה בירקות                                                                                                                      ד"ר אביחיל גרינברגר

 

החקלאות לאן

 

סדר עדיפויות במצוות ישוב ארץ ישראל                                                                                  הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל                                                                                             הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                                     ראש ישיבת מרכז הרב, חבר ביה"ד הגדול

 

הרה"ג חיים דוד הלוי זצ"ל                                                                                                 הרב הראשי לתל-אביב

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                       רב הישוב עטרת

 

הרב יהודה עמיחי, הרב יעקב אפשטיין

הרב יואל פרידמן, ד"ר אביחיל גרינברגר                                                                                   מכון התורה והארץ