מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 25

תשרי- חשון תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

תחל שנה וברכותיה                                                                                                                         הרב דורון ותקין

 

הגות

 

"ארבעת המינים" - ייחוד ואיחוד                                                                                                         הרב צבי שוורץ

 

מאמרים הלכתיים

 

קטיף פרחים בחוה"מ                                                                                                                הרב עזריאל אריאל 

 

באותו עניין                                                                                                                                הרב יהושע נויבירט 

 

כביש חוצה ישראל

 

פיצוי מפגעי ממון וסביבה                                                                                                                 הרב יהונתן בלס

 

פיצויים על הפקעת קרקעות                                                                                                           הרב יעקב אריאל

 

סמכות הממשלה להפקעת אדמות לצורך סלילת כבישים                                                                      הרב דב ליאור

 

סקירה מדעית

 

מיון ירקות לפי ייעוד                                                                                                                  ד"ר אביחיל גרינברגר

 

חינוך

 

עוד על כבוד האדם                                                                                                                     הרב יעקב אפשטיין

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                            הרב הראשי לרמת גן, נשיא מכון התורה והארץ

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                      רב היישוב עטרת

 

הרב יהונתן בלס                                                                                 רב הישוב נוה צוף, ראש כולל רצון יהודה, פ"ת

         

הרה"ג דב ליאור שליט"א                                                                     רב העיר חברון, ראש ישיבת ניר קרית ארבע

 

הרה"ג יהושע י. נויבירט שליט"א                                                                                           ר"מ ישיבת קול תורה

 

הרב צבי שוורץ                                                                                                                     ר"מ ישיבת נוה דקלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין,

הרב יואל פרידמן, ד"ר אביחיל גרינברגר                                                                                   מכון התורה והארץ