מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 28

ניסן- אייר תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

השיבה שופטינו כבראשונה                                                                                                              הרב דורון ותקין

 

הגות

 

שיר והלל                                                                                                                                      הרב יהודה זולדן

מאמרים הלכתיים

פטל- אילן או ירק (תגובה)                                                                                              הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

השקיה בחול המועד                                                                                                                  הרב עזריאל אריאל

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים                                                                                  הרב יאיר דרייפוס

צמחים טרנסגניים וההלכה                                                                          ד"ר אריה מעוז/ פרופ' אליעזר גולדשמיט

הנדסה גנטית בצמחים                                                                                                     הרה"ג דוב ליאור שליט"א

סקירת ספרים

מפעלו הפרשני והטקסטואלי של ר' שלמה סיריליו לירושלמי זרעים                                             הרב ד"ר עמוס סמואל

כשרות

מהדרין בעוף- סקירה                                                                                                                     הרב שמואל דוד

האם קמח הוא חמץ                                                                                                                  הרב יעקב אפשטיין


רשימת המשתתפים בקובץ

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                     רב היישוב עטרת

פרופ' גולדשמיט                                                                הפקולטה לחקלאות האוני' העברית רחובות ומכון חקל"ת

הרב שמואל דוד                                                                                                                            רב העיר עפולה

הרב דורון ותקין                                                                                                                        מכון התורה והארץ

הרב יהודה זולדן                                                                                                      ראש הכולל, ישיבת נוה דקלים

הרה"ג דוב ליאור שליט"א                                                                   ראש ישיבת ניר, קרית ארבע ורב העיר חברון

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א                                                                               ראש ישיבת כסא רחמים, בני ברק

ד"ר אריה מעוז                                                                   הועדה הראשית לצמחים מהונדסים, מדרשת החקלאות

הרב ד"ר עמוס סמואל                                                                        ראש החוג לתושב"ע, מכללת ליפשיץ ירושלים