מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 32

כסלו - טבת תש"ס

 

תוכן העניינים

 

 

מאמר מערכת                                                                                                                           הרב גבריאל קדוש

 

חנוכת מרכז המבקרים מוזיאון "התורה והארץ"                                                                          הרב משה הרשטיק

 

הגות

מים - אוצרות של חיים                                                                                                                      הרב צבי שורץ

 

מאמרים הלכתיים

נר חנוכה בשמן טבל                                                                                                     הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים                                                                       הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תשובות קצרות

רכיבה ללא אוכף                                                                                                                   הרב יהודה הלוי עמיחי

כשרות למפעלי ברוקולי וכרובית                                                                                              הרב יהודה הלוי עמיחי

 

פסקי הלכה

הלכות תולעים                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

סקירה מדעית

סיכום ניסוי בגיזום אפרסק                                                                                                                    מאיר פרנקל